Stage viering 175 jaar Grondwet 1848 / 40 jaar Grondwet 1983 – Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – Den Haag

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

In 2023 is het niet alleen 175 jaar geleden dat de Grondwetsherziening van 1848 werd afgekondigd, maar ook 40 jaar geleden dat de Grondwetsherziening van 1983 het licht zag. Beide grondwetsherzieningen hebben historisch gezien voor een flinke verandering in ons Nederlandse staatsbestel gezorgd. Zo legde de Grondwetsherziening van 1848 de basis voor onder meer onze parlementaire democratie, gedecentraliseerde eenheidsstaat en werd de macht van de Koning beperkt. De Grondwetsherziening van 1983 introduceerde sociale grondrechten en een algemene antidiscriminatiebepaling. Als stagiair werk je in een projectteam binnen de afdeling Constitutionele Zaken mee aan de realisatie van de viering hiervan in Nederland. De viering heeft tot doel bij te dragen aan bewustwording over de Grondwet, waaronder de daarin opgenomen grondrechten en de (andere) uitgangspunten van onze democratische rechtsstaat, en het historisch besef van inwoners van Nederland.

Tijdens de stage help je mee om te onderzoeken op welke terreinen het kabinet de viering van deze lustra zo goed mogelijk kan vormgeven. Dat gebeurt in nauw overleg met stakeholders van binnen en buiten de overheid. Daarvoor worden verschillende overleggen ingesteld en organiseren we consultatierondes. Sleutelwoorden daarbij zijn: organiseren, analyseren en verbinden.

Voorbeelden van concrete stagewerkzaamheden zijn:
• Het helpen organiseren van overleggen en bijeenkomsten (plannen, voorbereiden en de verslaglegging).
• Meedenken over onderwerpen om in het kader van deze viering aandacht aan te besteden, en de manier waarop dit het beste kan plaatsvinden.
• Het maken en onderhouden van verschillende overzichten en het verzamelen van relevante informatie en correspondentie in het informatiemanagementsysteem van het ministerie.
• Het onderhouden van contacten met maatschappelijke organisaties en instituties in relatie tot deze viering.

Functie-eisen

Je bent een student Rechten, Geschiedenis, Bestuurskunde, Politicologie, Communicatie, Sociale Wetenschappen of een andere relevante studie in de masterfase of de afrondende bachelorfase van je hbo-of universitaire opleiding. Je hebt in het kader van je opleiding of daarbuiten kennis verworven op het gebied van de Grondwet of daarmee anderszins aantoonbare affiniteit.
• Je kunt je zowel mondeling als schriftelijk uitstekend uitdrukken.
• Je bent zelfstandig, flexibel inzetbaar en functioneert goed in teamverband.
• Je bent analytisch sterk en kunt goed complexe vraagstukken ontleden.
• Je voorstellen zijn helder en concreet en getuigen van omgevingsbewustzijn en inzicht in haalbaarheid.

Arbeidsvoorwaarden
Dienstverband Meeloopstage
Minimaal aantal uren per week 24
Maximaal aantal uren per week 40
Bijzonderheden

Lukt het jou niet om op 2 januari te starten met deze stage? De startdatum van de stage is eventueel in overleg bepaalbaar.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven, bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

De directie Constitutionele Zaken en Wetgeving (CZW) heeft drie hoofdtaken: constitutionele zaken, wetgeving en juridisch advies. De directie draagt daarbij onder meer zorg voor:
• Strategie, beheer en onderhoud van de Grondwet, het Statuut, de algemene wetgeving zoals de Wet openbaarheid van bestuur en de Gemeentewet, en internationale verdragen en EU- wetgeving;
• Constitutionele toetsing van (concept)regelgeving, beleid en maatregelen;
• Het opstellen van regelgeving waar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verantwoordelijk voor is;
• Het adviseren over de noodzaak, wenselijkheid en mogelijkheid om door middel van wetgeving bij te dragen aan het bereiken van de beleidsdoelstellingen van BZK, en het adviseren over de toepassing van wetgeving;
• Beleidsvorming en wetgeving op het vlak van gelijke behandeling, de bestrijding van discriminatie en de coördinatie van het rijksbeleid ter zake;

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: