sr adviseur innovatie – Ministerie van Defensie, Bestuursstaf – Den Haag

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

1. De senior adviseur innovatie draagt bij aan de voorbereiding, ontwikkeling en implementatie van innovatie-adviezen, -processen en -plannen door:

het uitvoeren van analyses;
het verrichten en/of beoordelen van onderzoek en rapportages;
het afstemmen met andere aandachtsgebieden, beleidsterreinen en DO¿en.

2. Draagt bij aan het faciliteren van het POIND (Periodiek Overleg Innovatiedirecteuren) door:

bij te dragen aan kaders voor een duurzame planning, prioritering en beheersing voor gecentraliseerde innovatiebudgetten en -fondsen;
bij te dragen aan de inhoudelijke, procesmatige en procedurele voorbereiding van POIND-overleggen;
rapportages vanuit de DO¿en inzichtelijk presenteren.

3. Draagt bij aan de implementatie en uitvoering van innovatie.

4. Adviseert over structurele belegging van innovatiemanagement.

5. Participeert in diverse projecten;

werkt aan de voorbereiding, begeleiding en uitvoering;
neemt deel aan de grotere, complexe (beleids)projecten.

De senior adviseur innovatie legt verantwoording af over de kwaliteit, bruikbaarheid en realisatie van ontwikkelde bedrijfsvoeringsproducten, -diensten, -beleid en -processen en over de afstemming daarvan op andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen.

Afgebakende onderwerpen en relatief heldere kaders, wet- en regelgeving en vastgesteld beleid en overige richtlijnen dienen als basis voor de uitvoering van de werkzaamheden.
De functionaris beslist over de aanpak van de werkzaamheden en de inhoud van de adviesproducten.

Functie-eisen

Werk- en denkniveau

Je hebt wo-werk- en -denkniveau.

Opleiding

Bij voorkeur heb je een wo-opleiding op het gebied van innovatie of innovatiemanagement aangevuld met relevante werkervaring op het gebied van innovatie bij de overheid.

Kennis en ervaring

Je hebt gespecialiseerde kennis van het aandachtsgebied (innovatie);
Je hebt inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan het eigen werkterrein;
Je bent vaardig in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen;
Je bent vaardig in het inhoudelijk toelichten van adviesproducten en -processen;
Je bent vaardig in het tot stand brengen van adviesproducten en -processen;
Je hebt kennis van innovatie (management & processen);
Je hebt kennis van kennismanagement;
Je kunt draagvlak creëren;
Je kunt uitstekend rapporteren (mondeling en schriftelijk);
Je kunt interdepartementaal/multidisciplinair samenwerken;
Je hebt ruime relevante ervaring met succesvol werken in teamverband;
Je hebt ruime ervaring met samenwerken met andere werkvelden/kennisgebieden;
Je hebt ruime ervaring met samenwerken met meerdere klantgebieden;
Je hebt ruime ervaring met samenwerken met meerdere fases van het adviesproces.

Competenties

netwerken
analytisch
oordelen
plannen en organiseren
communicatie
visie
Arbeidsvoorwaarden
Salarisniveau
schaal 11
Salarisomschrijving

Het salaris is gebaseerd op een 38-urige werkweek.

Maandsalaris
Min €4.045 – Max. €5.554 (bruto)
Dienstverband
Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Contractduur
2 jaar
Minimaal aantal uren per week
38
Maximaal aantal uren per week
38
Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Bijzonderheden
Indien je op voorhand niet beschikt over het juiste veiligheidsscreeningniveau dien je er rekening mee te houden dat een veiligheidsonderzoek onderdeel uitmaakt van de selectieprocedure.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
Gewezen militairen kunnen worden aangesteld als burgermedewerker met een tijdelijke aanstelling voor de duur van maximaal 3 jaren met een arbeidsduur van maximaal 19 uur per week.
Defensie is een organisatie waar integriteit en professionaliteit voorop staan. De manier waarop de medewerkers van Defensie met elkaar behoren om te gaan, staat omschreven in de Gedragscode Defensie. De gedragscode vormt de basis van wat Defensie onder integriteit verstaat. Als organisatie vinden wij het belangrijk dat nieuwe medewerkers op de hoogte zijn van de Gedragscode Defensie. Meer informatie hierover is te vinden via: https://www.defensie.nl/onderwerpen/integriteit.
Het ministerie van Defensie zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie.
Meer over jouw toekomstige afdeling

De werkzaamheden worden verricht binnen het innovatiecentrum FRONT (Future Relevant Operations with Next Technology). FRONT is als vrijstaand organisatiedeel (direct onder de PCDS) belast met het aanjagen van de uitvoerende innovatiefunctie binnen het werkveld van de CDS en met het integreren van innovatie in de hoofdprocessen van Defensie. FRONT vormt de schakel tussen innovatie en capaciteitsontwikkeling. FRONT faciliteert daartoe de verbinding tussen partijen buiten en binnen Defensie, faciliteert de Defensiebrede innovatiefunctie, zoekt continu naar verbetermogelijkheden en bewaakt de focus. Hiermee draagt FRONT in belangrijke mate bij aan capaciteitsontwikkeling en beleidsparticipatie.

Daarnaast adviseert FRONT de lijnorganisatie op het gebied van structuur, cultuur en processen om daarmee adaptief te zijn en te blijven richting de (nabije) toekomst. Vanuit deze positie heeft FRONT makkelijk toegang tot de defensietop en dat geeft haar bij uitstek de positie om de rol van Chief Innovation Advisor (CIA) in te vullen.
Het innovatiecentrum FRONT bestaat uit Hoofd FRONT, acht senior adviseurs en twee senior adviseurs (kwartiermakers, vacatures). Binnen FRONT is er een diversiteit van expertises, denk aan communicatie, externe samenwerkingen, resilience etc.

De functiebeschrijving (senior) adviseur behoort tot de functiegroep ‘(Senior) Adviseur’ van functiefamilie ‘Advisering’. Bij advisering gaat het om het vanuit een expertise en/of brede blik, in dit geval innovatie, ontwikkelen en implementeren van adviesproducten in het primaire proces (beleid, uitvoering, toezicht). De senior adviseur innovatie ontwikkelt en realiseert inhoudelijk meer of minder complexe adviesproducten en draagt bij aan de bijbehorende adviesprocessen.

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

Het ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie uitvoeringscommando en de Defensie Materieel Organisatie.

Defensie vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando’s (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het Defensie Uitvoeringscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO) lijken op werkmaatschappijen. Defensie heeft ongeveer 68.000 medewerkers en is daarmee een van de grotere werkgevers van Nederland. Bij de Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 3.200 burgers en militairen.

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: