Senior hr-adviseur – Huurcommissie – Den Haag

Huurcommissie

Vind jij het leuk om je bezig te houden met het adviseren over organisatie-inrichting en tactische en strategische vraagstukken? Ben jij kwaliteitsgericht, een verbinder en vind jij het fijn om buiten de gebaande paden te denken? Wij hebben een uitdagende functie binnen een klein en gezellig hr-team voor je waarin je de sparringpartner bent voor het management bij complexe (organisatie)vraagstukken.

Taken
• Je bent in staat om de missie en visie van de organisatie en de beleidskaders van het Rijk te vertalen naar meerjaren hr-beleid voor de Huurcommissie en naar jaarplannen.
• Je draagt zorg voor de ontwikkeling, acceptatie en implementatie van specifiek hr-beleid (werving & selectie, welzijn, verhoging van werkplezier) in afstemming met andere beleidsgebieden.
• Je bent sparringpartner voor het MT en de directeur.
• In deze rol adviseer je over tactische en strategische hr-vraagstukken en de inrichting en doorontwikkeling van de organisatie.
• Je ondersteunt het ZBO bij hr-gerelateerde vraagstukken.
• Je treedt op als procesbegeleider om intern diverse sessies te begeleiden.
• Je onderhoudt contacten en bouwt aan een actief netwerk met externe samenwerkingspartners en de hr-organisatie van BZK.
• Je hebt een coördinerende rol binnen het hr-team (afstemming, overleg, kwaliteitsbewaking) en creëert samenhang tussen de verschillende activiteiten.
• Je adviseert bij complexe casuïstiek die om enige vindingrijkheid vraagt.
• Je laat verdiepend onderzoek doen naar signalen uit de organisatie, verzorgt inkooptrajecten op het aandachtsgebied en onderhandelt met leveranciers.
• Je duidt kengetallen en onderbouwt adviezen vanuit verschillende invalshoeken.
• Je adviseert over beloningsbeleid, formatie en inschaling van functies.
• Je draagt zorg voor de implementatie van strategische personeelsplanning.

Functie-eisen

• Een (vak)gerichte opleiding op wo-niveau.
• Aantoonbare ervaring met tactische en strategische hr-vraagstukken.
• Ervaring met het ontwikkelen en implementeren van complex beleid en het begeleiden van processen.
• In staat om complexe zaken in een overzichtelijk stappenplan te vertalen.
• Zowel schriftelijk als mondeling uitstekend kunnen communiceren.
• Affiniteit met het werk van de Huurcommissie en belangstelling voor ontwikkelingen in de samenleving.
• Visie op de inrichting en positionering van hr-functies in een kleine organisatie.

Competenties
• Een stevige, proactieve, analytische, enthousiaste en inspirerende persoonlijkheid.
• In staat om anderen aan zich binden en mee te nemen in een gezamenlijke koers.
• resultaatgerichtheid
• lef en tact
• Uitgebreide ervaring als gespreksleider/sessiebegeleider.

Arbeidsvoorwaarden
Salarisniveau schaal 12
Maandsalaris Min €4.092 – Max. €6.045 (bruto)
Dienstverband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Contractduur 1 jaar
Minimaal aantal uren per week 32
Maximaal aantal uren per week 36
Overige arbeidsvoorwaarden

Onze arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend geregeld volgens de cao Rijk:

Verlof van 144 vakantie-uren bij een werkweek van 36 uur
Een vergoeding van maximaal € 750,- voor de meubilering en stoffering van je thuiswerkplek
Een individueel keuzebudget (IKB) dat bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd (bovenwettelijke vakantie-uren en eventuele leeftijdsuren). Met het IKB kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel te laten uitbetalen op een moment dat jij dat wilt. Ook kun je dit budget omzetten in verlof of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen, zoals bijdrage voor een fiets, vakbondscontributie of een aanvullende vergoeding voor de meubilering en stoffering van je thuiswerkplek.
Pensioenopbouw bij het ABP
Goede regeling van ouderschapsverlof
Vergoeding van woon-werkverkeer
Diverse opleidingsmogelijkheden
Een deel van de week thuiswerken
Bijzonderheden

• Het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken en sociale netwerken, kan onderdeel uitmaken van de procedure.
• Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.
• Als voorwaarde voor een arbeidsovereenkomst vragen wij je een Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen.
• Bij de Huurcommissie wordt hybride gewerkt, dus deels op kantoor en deels vanuit huis.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De eenheid O&O bestaat uit vier teams: het team Ontwikkeling, het team Organisatie, het team Planning, Financiën & Control en het team Informatievoorziening en ICT. In deze functie kom je te werken binnen het team Organisatie, in het bijzonder binnen het cluster HRM. Je komt te werken in een klein, dynamisch team, waar samenwerking en flexibiliteit belangrijk zijn en waar volop ruimte is om je te ontwikkelen. Ook sta je in nauw contact met collega’s van andere organisatieonderdelen.

Huurcommissie

De Huurcommissie is een onpartijdige organisatie die huurders en verhuurders helpt bij het oplossen van hun huur(prijs)geschil door voorlichting te geven, onderzoek te doen en het conflict formeel te beslechten door een uitspraak te doen, bindend voor beide partijen. Ook gemeenten, rechtbanken, (ver)huurders in de vrije sector, huurdersorganisaties en bewonerscommissies kunnen bij de Huur-commissie terecht.

De Huurcommissie is een organisatie die volop in beweging is. Niet alleen is er op dit moment vanuit de politiek en de samenleving volop aandacht voor het thema wonen, ook bevindt de organisatie zich in een omvangrijk verandertraject om haar dienstverlening aan huurders en verhuurders doorlopend te verbeteren. In 2021 is een nieuwe werkwijze geïntroduceerd om zaken op een efficiëntere manier te behandelen en is het fundament gelegd om van de Huurcommissie een lerende organisatie te ma-ken. Dit zal de komende jaren verder bestendigd en uitgebouwd worden. Daarnaast staan er voor dit jaar ook allerlei andere vernieuwingstrajecten op de agenda, bijvoorbeeld op het gebied van ICT en informatiemanagement, communicatie, bedrijfsvoering en beleid.

De Huurcommissie bestaat uit het zelfstandige bestuursorgaan De Huurcommissie en het agentschap Dienst van de Huurcommissie. Het ZBO Huurcommissie is belast met het doen van uitspraken in huur(prijs)geschillen. Het agentschap ondersteunt het ZBO hierbij. In deze functie zul je werkzaam zijn binnen het agentschap, meer specifiek binnen de afdeling Ontwikkeling en Ondersteuning (O&O).

Huurcommissie

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: