Senior/Coördinerend beleidsmedewerker verkeersveiligheidsdata – Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat – Den Haag

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Functie­omschrijving

Verkeersveiligheid is in Nederland een belangrijk maatschappelijk thema met grote impact op de samenleving. Jouw inzet is concreet en tastbaar; je ziet de resultaten van je werk letterlijk terug op straat en in het nieuws. Enerzijds zijn grote stappen gezet ter verbetering van de verkeersveiligheid, zowel op het gebied van technologie als het bijsturen van gedrag van verkeersdeelnemers. Anderzijds zien we de laatste jaren een stagnering van de afname van het aantal verkeersslachtoffers. Deze trend willen we keren. Wil jij samen met ons concrete stappen zetten om de aantallen ongevallen terug te dringen? Solliciteer dan op deze mooie rol binnen de afdeling Verkeersveiligheid van het ministerie van IenW. Als senior/coördinerend beleidsmedewerker zet jij je samen met een gedreven team in voor het doel dat iedereen in Nederland zich veilig kan verplaatsen. We streven naar veilige infrastructuur, veilige voertuigen en veilig gedrag van, voor en door alle verkeersdeelnemers. Wat ga je doen?De afgelopen jaren stagneerde de daling van het aantal verkeersslachtoffers. Alle partijen (overheden en maatschappelijke organisaties) zijn het er over eens dat deze trend moet worden gekeerd. Wij zetten ons gezamenlijk in voor de uitvoering van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV) dat eind 2018 is gelanceerd. De basis voor het SPV vormt de zogeheten risicogestuurde aanpak waarbij een proactieve aanpak van verkeersveiligheidsrisico’s centraal staat. We kijken dus niet alleen kijken naar ongevallen en slachtoffers, maar zetten juist in op het voorkomen van slachtoffers door het aanpakken van risico’s. Daar is veel data voor nodig, zodat wegbeheerders kunnen bepalen welke risico’s als eerste moeten worden aangepakt. Een van de belangrijke uitdagingen voor de komende tijd is het beter inzichtelijk maken van deze risico’s door betrouwbare (landelijke) verkeersveiligheidsdata beschikbaar te krijgen. Jouw doel is om beschikbare data om te zetten naar bruikbare informatie over de verkeersveiligheid, zoals bijvoorbeeld ambulancedata van verkeersongevallen. Je bent onder andere opdrachtgever voor de landelijke Taskforce Verkeersveiligheidsdata en het project ‘Spoedzorgdata verkeersslachtoffers’ van VeiligheidNL. Je bewaakt de uitgezette koers, zorgt voor verbinding met de andere relevante partijen en (data) trajecten, zoals het kennisnetwerk SPV en Digitalisering Overheden. Verder ben je verantwoordelijk voor de Nederlandse inbreng in het EU project Trendline en de wetswijziging voor de nationale verkeersongevallenregistratie.Het is daarnaast mogelijk dat je in overleg ook inzetbaar op andere dossiers en thema’s van het cluster en de afdeling, bijvoorbeeld dat je meewerkt aan de DG-brede mobiliteitsvisie, verkeersveiligheidsinformatie leveren voor de integrale mobiliteitsanalyse (IMA) of een rol hebt in het team dat werkt aan het project voor de vermindering verkeerslachtoffers in 2030. Verkeersveiligheid is bij uitstek een thema waar veel partijen al een rol in hebben en waar we tegelijkertijd ook op zoek zijn naar nieuwe partners. Omdat het merendeel van ons beleid vrijwel elke Nederlander raakt, vinden we het belangrijk om zo goed en veel als mogelijk stakeholders te betrekken in het beleidsproces. Zo werk je nauw samen met en ondersteun je de medeoverheden, zoals gemeenten. Als wegbeheerders hebben zij een belangrijke verantwoordelijkheid in de verkeersveiligheid. Daarnaast zoek je steeds de samenwerking op met collega’s binnen de afdeling, je directie Wegen en Verkeersveiligheid en met externe partners. Denk aan de ANWB, RAI Vereniging, BOVAG, TeamAlert, Veilig Verkeer Nederland, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), CROW, CBR en RDW. Ook zoek je de verbinding met Europees verkeersveiligheidsbeleid en verlies je daarbij de Nederlandse belangen niet uit het oog. Dit kan enerzijds betekenen dat je Europese regelgeving beïnvloedt, zodat het ook in Nederland goed te implementeren is. Anderzijds lever je informatie aan Europese stakeholders zodat Nederlandse inzichten en ontwikkelingen ook kunnen bijdragen aan het verbeteren van de verkeersveiligheid in Europa. Wat breng je mee?Je bent een actieve netwerker en zoekt makkelijk de samenwerking en samenhang met de verschillende trajecten waar verkeersveiligheidsdata een rol spelen. Wij vinden het belangrijk dat je ook buiten de kaders van je eigen cluster en afdeling kan opereren en ook nauw samenwerkt met de collega’s die werken aan digitalisering en datamanagement vanuit de afdeling Voertuigen en Digitale Infrastructuur (VDI) en de afdeling Wegverkeersbeleid. Jij bent daarmee dé linking pin tussen de beide afdelingen die de verschillende belangen gelijk aan elkaar kan stellen en er voor zorgt dat er een nauwere samenwerking gaat ontstaan. Je denkt pragmatisch en kunt snel doordachte stappen maken. Daarnaast heb je een goede politiek- bestuurlijke antenne ontwikkeld en kan je zelfstandig beleidsvraagstukken oppakken. Omdat verkeersveiligheid vaak in de politieke belangstelling staat, betekent dit in de praktijk dat je bijdraagt aan de beantwoording van Kamervragen, je Kamerbrieven schrijf en je Kamerdebatten voorbereidt. Bij voorkeur heb je ervaring met strategische (beleids)vraagstukken rondom data en monitoring en kan je projectmatig werken. Je bent een doener en iemand die van aanpakken weet; je vindt beleidsnota’s schrijven geen probleem en praktische werkzaamheden oppakken, zoals bijeenkomsten organiseren en offertes uitzetten, zijn jou ook niet vreemd. Je bent stressbestendig en flexibel, want je komt te werken in een dynamische beleidsomgeving. Je hoeft niet perse een verkeersveiligheid-expert te zijn, je maakt onderdeel uit van het cluster SPV. Je hebt je eigen dossiers maar werkt bijna altijd samen met collega’s aan vraagstukken. De afdeling VerkeersveiligheidDe continue aandacht vanuit de maatschappij en de politiek voor de diverse dossiers, zoals het rijden onder invloed van drugs of alcohol, de toelating van elektrische steps op de weg, de veiligheid van pakketbezorgers of de rijopleiding voor jonge bestuurders, maakt de afdeling Verkeersveiligheid een dynamische en uitdagende werkplek. Als afdeling beantwoorden we ieder jaar zo’n 1000 burgervragen en bereiden we twee grote debatten met de Tweede Kamer voor over verkeersveiligheid. We presenteren ons werk op diverse congressen, we organiseren samen met onze stakeholders werkbezoeken voor onze bewindspersonen en wisselen met andere (EU) landen ideeën uit over verkeersveiligheidsbeleid. Dus houd je van afwisselend werk, krijg je energie van uitwisseling van ideeën met diverse stakeholders, zie je een uitdaging in het kort en bondig formuleren van Kamerbrieven en Kamervragen en tot slot zet je andere mensen graag in hun kracht, solliciteer dan op deze rol van beleidscoördinator! Hoe werken wij?Natuurlijk maken wij jou, als nieuwe collega, wegwijs in onze organisatie. Zo krijg je een buddy en heb je kennismakingsgesprekken. Op ieder dossier werken we met een achtervang of duo-partner, zodat je tijdens vakantie of ander verlof je dossiers ook makkelijk kunt overdragen en jij voor anderen klaarstaat als zij er even niet zijn. Daarnaast bieden we je ruime mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling. Het behapbaar houden van de werkdruk en het bevorderen van de werkplezier zijn belangrijke thema’s in onze directie.

Functie-eisen

je hebt een afgeronde wo-opleiding of masterdiploma; je bent een verbinder en zoekt graag de interne- en externe samenwerking op; je hebt een sterk ontwikkeld analytisch denk vermogen en kan dit goed omzetten naar de politiek-bestuurlijk gevoelige onderwerpen uit jouw dossier; je hebt een aantal jaar ervaring in het coördineren van grote dossiers waar diverse partijen bij betrokken zijn; je hebt affiniteit met het thema verkeersveiligheid.

Arbeids­voorwaarden

Salaris­niveau schaal 12, schaal 13 Maand­salaris Min €4.092 – Max. €6.786 (bruto) Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd Contract­duur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd Minimaal aantal uren per week 32 Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces. Een (online) voorselectietest, een assessment, het maken van een casus en (online) screening via onder meer databanken kunnen deel uitmaken van het sollicitatieproces; inschaling gebeurt op basis van opleiding en ervaring; de sluitingsdatum voor deze vacature is 26 maart; het kan zijn dat de sollicitatiegesprekken plaatsvinden via een online tool; nog niet geplaatste medewerkers en medewerkers met een tijdelijke functie voor wie deze vacature passend is, hebben voorrang op medewerkers die al een toekomstvaste functie hebben; bel voor meer informatie over de sollicitatieprocedure met Katinka Trompen, adviseur werving en selectie, via 06-43100272; heb je inhoudelijke vragen over deze functie? Neem dan contact op met Geertje Hegeman (06-52368091) of Bernadette van Doorn (06-54796213); acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: