Senior beleidsmedewerker – Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen – Den Haag

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen

Een levenslange gevangenisstraf: hoe geven we daar in Nederland invulling aan? Hoe bieden we de gedetineerden met deze straf perspectief (conform o.m. de eisen van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens)? Mag levenslang nog steeds levenslang zijn? En tegelijkertijd, hoe houden we goed rekening met de belangen van slachtoffers en nabestaanden?
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en doortastende senior beleidsmedewerker die zich onder meer met deze vragen gaat bezighouden. Het team Sancties Intramuraal houdt zich bezig met het verbeteren van de tenuitvoerlegging van sancties en is verantwoordelijk voor het beleid rondom detentie. Naast levenslanggestraften zijn andere onderwerpen o.a. het tegengaan van radicalisering in detentie, een goede aanpak van stelselmatige daders, de re-integratie van (ex-)gedetineerden, financiering van Dienst Justiele inrichtingen (DJI) etc.
Beleidsontwikkeling en de implementatie daarvan zijn kerntaken van het team. Dit doen we in nauwe samenwerking met de organisaties in de uitvoeringsketen. Daarnaast richt het team zich op ondersteuning van bewindspersonen bij de politieke optredens en communicatie richting beide Kamers en media. Ook dit is een belangrijk deel van het werk.
De visie op gevangenisstraffen: ‘Recht doen, kansen bieden’ wordt op dit moment geïmplementeerd en vormt daarmee de basis voor de beleidsontwikkelingen binnen het gevangeniswezen. Vergelding van het gedane leed enerzijds en het voorkomen van recidive anderzijds zijn de leidende doelstellingen voor de tenuitvoerlegging van gevangenisstraffen. Zodoende werken we aan het verhogen van de veiligheid in de maatschappij. Binnen het team is ook het coördinerende opdrachtgeverschap van DJI in den brede voor het directoraat-generaal Straffen en Beschermen belegd.
De senior beleidsmedewerker komt te werken binnen het team Sancties Intramuraal, in het cluster gevangeniswezen. Daarnaast heb je nog twee andere clusters: veiligheid en ondermijning en coördinatie van de tenuitvoerlegging. Het team bestaat uit ca 15 collega’s.
Wat vraagt dit van jou?
Je geeft met een frisse kijk mede vorm aan het beleid. Je bent daarin de spil tussen politiek en uitvoering. Voor deze rol is een goede kennis van beleid en uitvoering noodzakelijk. Je vindt adviseren van bewindspersonen een leuke uitdaging, ook als dit onder tijdsdruk moet. Denk hierbij aan het voorbereiden van debatten, het beantwoorden van Kamervragen en het schrijven van nota’s. Je bent het eerste aanspreekpunt voor een aantal dossiers en je helpt collega’s met andere dossiers. Je bent sparringpartner voor de directeur en het MT-lid.
Verder ben je:
flexibel, je kan snel schakelen en snel tot de kern komen;
op je gemak in een complex, politiek en multidisciplinair speelveld met tegengestelde belangen en af en toe hectiek;
Gewend om te werken met politiek sensitieve onderwerpen;
stevig in de advisering, analytisch sterk en je kan goed schrijven;
oplossingsgericht;
alert op actuele en maatschappelijke ontwikkelingen en je weet deze op een enthousiaste en vindingrijke manier te vertalen in politiek en ambtelijk handelingsperspectief;
in staat om met anderen toekomstige ontwikkelingen goed in kaart te brengen en samen met die anderen beleid te ontwikkelen;
politiek en bestuurlijk sensitief;
een verbinder.
Functie-eisen
academisch werk- en denkniveau;
ervaring met beleidsontwikkeling;
ervaring met juridische vraagstukken is een pre;
affiniteit met de genoemde beleidsthema’s;
ervaring om partijen te verbinden en veranderingen door te voeren;
uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden;
kennis van en ervaring met tenuitvoerlegging;
proactieve en zelfstandige werkhouding.
Arbeidsvoorwaarden
Salarisniveau schaal 12
Maandsalaris Min €4.092 – Max. €6.045 (bruto)
Dienstverband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Minimaal aantal uren per week 36
Maximaal aantal uren per week 36
Overige arbeidsvoorwaarden
Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.
Bijzonderheden
De medewerkers van DGSenB zijn flexibel inzetbaar. Deze functie is in eerste instantie bedoeld voor inzet bij Sancties Intramuraal, maar dat kan over de tijd veranderen.
De vacature is vast, maar er kan gestart worden met een dienstverband voor bepaalde tijd met uitzicht op vast. Als je al een vast dienstverband hebt binnen de Staat der Nederlanden, dan behoud je deze.
Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker
Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.
Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid
Meer over jouw toekomstige afdeling
De directie Sanctie- en Slachtofferbeleid (DSenS) staat voor effectief beleid op het terrein van voorkomen van slachtofferschap en daderschap alsmede de bescherming van kwetsbare groepen die vanwege de kwetsbare positie waarin zij verkeren bedreigd of verleid worden door (herhaalde) criminaliteit. Daarbij staat de directie voor effectief beleid op het terrein van de intramurale, extramurale en financiële sanctietoepassing bij minderjarigen en volwassenen. Ook richt de directie zich op forensische zorg (o.a. de optimalisatie van het stelsel FZ) en de aanpak van personen met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico. Centraal staat verder de bescherming en ondersteuning van slachtoffers van criminaliteit, waarbij het kunnen effectueren van hun rechtspositie een belangrijk aandachtspunt is. Tot slot coördineert de directie het DG-lab (innovatie en onderzoekscoördinatie) voor het gehele DG. Een belangrijke doelstelling voor DSenS is om in een dynamische omgeving de juiste strategische vragen te formuleren. In het beleidsproces zoeken we naar draagvlak bij de (keten)partners en over de beoogde en bereikte effecten informeren we het parlement. Hiervoor werken we met gedreven en gedegen medewerkers, die actief extern en intern op zoek zijn naar samenwerking.
De directie bestaat uit vier teams: Sancties Intramuraal (SI), Sancties Extramuraal (SE) en Forensische Zorg (FZ) en Slachtofferbeleid (SB).
Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen
Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan 2000 medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.
Directoraat-generaal Straffen en Beschermen
Voorkomen van slachtofferschap en daderschap. Slachtoffers van criminaliteit en kwetsbare personen ondersteunen en beschermen. Daders straffen én hierbij werken aan een goede terugkeer in de samenleving voor het verminderen van de recidivebieden. Dat kunnen we niet zonder partners als gemeenten, de zorg, het sociaal domein, reclasseringsorganisaties, bedrijven en diverse anderen. Daar staat het directoraat-generaal Straffen en Beschermen (DGSenB) voor.
DGSenB is samenwerkingsgericht en werkt innovatief. Voor ons staat de maatschappelijke opgave een veilig en leefbaar Nederland centraal. We dragen bij door middel van genoegdoening en re-integratie via het voorkomen van criminaliteit, snel en effectief tenuitvoerleggen van straffen en financiële sancties en hulp aan slachtoffers.
Slachtofferbeleid, high impact crimes, gevangeniswezen, reclassering, jeugd, integriteitsbeleid, kansspelen, filantropie, internationale kinderontvoering, interlandelijke adoptie en internationale kinderbescherming: het werkterrein van DGSenB is divers. Iedere medewerker heeft zijn eigen rol, verantwoordelijkheid en expertise. Wat wij gemeen hebben? Wij laten ons inspireren door de buitenwereld, werken samen en staan open voor ontwikkeling van onszelf, collega’s en het team. Dat doen we op open, respectvolle transparante wijze.
Het DGSenB is opdrachtgever van meerdere uitvoeringsorganisaties, zoals het Centraal Justitieel Incassobureau, de Raad voor de Kinderbescherming, Dienst Justitiële Inrichtingen en Dienst Justis.
Het DG bestaat uit drie directies:
De directie Sanctie- en Slachtofferbeleid (DSenS)
De directie Jeugd, Familie en Aanpak Criminaliteitsfenomenen (DJFC)
De directie Advies, Regie en Centrale Autoriteit (DARC)
Tot slot valt het programma Artificiële Intelligentie (AI) onder het DGSenB en is ingericht voor de duur van drie j

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: