(Senior) Beleidsmedewerker Digitale Toegankelijkheid – Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – Scheveningen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

We zien elke dag mensen die moeite hebben met digitalisering. Team Digitale inclusie werkt aan deze vraagstukken vanuit de behoeften van mensen. Digitale toegankelijkheid is zo een belangrijk vraagstuk. Hoe kunnen we de digitale toegankelijkheid van overheidswebsites en apps verbeteren zodat ook mensen met een beperking hier goed gebruik van kunnen maken? En hoe gaan we er in de toekomst voor zorgen dat alle websites en apps in Nederland digitaal toegankelijk zijn?Als senior beleidsmedewerker digitale toegankelijkheid binnen het team Digitale Inclusie ben je dagelijks bezig met dit vraagstuk. Dit onderwerp staat de laatste jaren enorm in de politieke en maatschappelijke belangstelling en dit is alleen maar toegenomen door de samenleving op afstand tijdens COVID-19.Wat ga je doen?Je werkt als senior beleidsmedewerker aan meerdere vraagstukken op digitale toegankelijkheid. Je wordt de accounthouder voor Digitoegankelijk en je vervult hierbij richting deze partners de opdrachtgeversrol. Ook adviseer je beleidsinhoudelijk op de inrichting van de toezichtsfunctie voor digitale toegankelijkheid.Daarnaast ben je ook beleidsmedewerker binnen het team digitale inclusie. Er komen regelmatig nieuwe projecten en taken voor in dit team waar inzet op nodig is. Denk aan het uitzetten van subsidieregelingen, meeschrijven aan Kamerbrieven of de organisatie van een bijeenkomst of werkbezoek voor de Staatsecretaris. Primair zal jij deze taken oppakken als ze raken aan digitale toegankelijkheid, maar we zijn ook een team. Dit betekent dat je binnen het team ook andere taken toebedeeld kan krijgen. Denk bijvoorbeeld aan andere onderwerpen op digitale inclusie in het kader van de inclusie overheid, zoals gebruikersvriendelijkheid en begrijpelijke taal (Gebruiker Centraal).Competenties: Goed in staat om de samenwerking en verbinding aan te gaan met interne en externe stakeholders Creatief, inspirerend en overtuigend Positief kritische instelling in contact met de relevante omgeving Politiek-bestuurlijke sensitiviteit Analytisch sterk Communicatief sterk zowel mondeling als schriftelijk Omgevingsbewustzijn Hands on en snel kunnen schakelen tussen verschillende onderwerpen Pro-actief Zelfstandig kunnen werken, als ook een teamplayerFunctie-eisen je hebt 5 tot 10 jaar relevante werkervaring en bij voorkeur in een politiek bestuurlijke omgeving, zoals rijksoverheid, mede-overheden en/ of Tweede Kamer Je bent communicatief vaardig en sensitief voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en omgeving Je bent sterk in plannen, organiseren en netwerken je hebt een prima bij de functie passend netwerk Je hebt actuele, relevante en specialistische kennis van het vakgebied (bij de Europese functies dus ook een relevante achtergrond op het gebied van internationale en Europese ontwikkelingen)ArbeidsvoorwaardenSalarisniveau schaal 12Maandsalaris Min €4.092 – Max. €6.045 (bruto)Dienstverband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijdContractduur 1 jaarMinimaal aantal uren per week 36Maximaal aantal uren per week 36Overige arbeidsvoorwaardeneen individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en stel je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersomstudiefaciliteitenbedrijfsfitnessvolledige reiskostenvergoedinggedeeltelijk betaald ouderschapsverlofMeer over de functiegroep (Senior) BeleidsmedewerkerDoor het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.Meer informatie op Functiegebouw RijksoverheidMeer over jouw toekomstige afdeling3DWij zijn 3D: de drie digitale directies bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Digitalisering biedt kansen en risico’s, voor iedereen. Wil jij bijdragen aan beleid en uitvoering zodat digitalisering ook echt werkt voor iedereen? Dan ben je erg welkom bij onsUitgebreide inleidingOnder regie van de staatssecretaris voor Digitalisering bij het ministerie van BZK wordt volop ingezet op het benutten van de kansen die de digitale transitie biedt en wordt tegelijkertijd, meer dan voorheen, normerend opgetreden naar publieke en private partijen. We willen publieke waarden in de digitale transitie borgen, het gesprek over waardengedreven digitalisering faciliteren, en de bouwstenen van een waardengedreven digitale overheid ontwikkelen.Digitalisering is verweven geraakt met bijna alles wat we doen. Het heeft onze maatschappij verbonden, verrijkt en efficiënter gemaakt, ons leven aangenamer en gemakkelijker gemaakt en biedt ook in de toekomst ongelooflijke kansen. Digitalisering verandert de manier waarop we produceren, handelen, genezen, onderwijzen, leren, wonen en samenleven. Er zijn al goede stappen gezet, maar blijvende aandacht is nodig om te zorgen dat we kansen benutten juist door te zorgen dat we in de digitalisering niemand in de steek laten, te zorgen voor een te vertrouwen online wereld en te zorgen dat mensen regie houden op hun digitale leven.Wie zoeken wij?We zoeken mensen die begrijpen dat digitalisering onze maatschappij en economie verandert.Die willen bouwen aan een digitale samenleving waarin de kansen van digitalisering benut kunnen worden. Juist omdat onze publieke waarden en grondrechten zoals privacy, toegankelijkheid en inclusiviteit centraal staan. We zoeken ‘nerds’ en digtial natives met kennis van digi-zaken en met gevoel voor wat er speelt bij de digitalisering van de maatschappij. We zoeken politiek-bestuurlijke ’junkies’ en ervaren beleidsmakers die affiniteit hebben met digitalisering. En we zoeken mensen die hiervoor ondersteunende werkzaamheden verrichten, zoals medewerkers met kennis van parlementaire zaken en bedrijfsvoering. Mensen die het leuk vinden om met mensen binnen en buiten de overheid te werken aan een digitale samenleving die kansrijk, veilig en vertrouwd is.Waar kom je te werken?Bij het Directoraat Digitalisering en Overheidsorganisatie van het ministerie van BZK werken zo’n 250 mensen aan digitalisering in drie directies: Digitale Samenleving, Digitale Overheid en CIO Rijk. Er wordt onderling intensief samengewerkt op thema’s als algoritmen, informatieveiligheid, desinformatie, privacy, mensenrechten, toegankelijkheid, publieke waarden en data. Ook werken we veel samen met andere departementen en met provincies, waterschappen, gemeenten, publiek-private instanties en kennisinstellingen.Directie Digitale SamenlevingCentraal bij deze directie staat de uitvoering van de werkagenda waardengedreven digitalisering. De verschillende teams van de directie Digitale Samenleving houden zich onder meer bezig met inclusie, digitale vaardigheden, informatieveiligheid bij de overheid, algoritmen, publieke waarden, mensenrechten bij digitalisering en data. Niet alleen wordt er beleid gemaakt. We helpen overheden met de uitvoering en maken dat ook mogelijk. Met slimme hulpmiddelen om mensenrechten bij digitalisering te toetsen bijvoorbeeld, met ondersteuning bij het inzicht geven in de beleidsregels die in systemen zijn vastgelegd of met het transparant maken van algoritmes die overheden gebruiken.Directie Digitale OverheidDe directie Digitale Overheid werkt aan een slagvaardige, veilige en transparante digitale overheid, die de mens centraal stelt met toegankelijke en betrouwbare dienstverlening en verantwoord datagebruik. Binnen de directie staan op dit moment 3 onderwerpen centraal: de digitale voorzieningen waarmee burgers en ondernemers overheidsdienstverlening kunnen krijgen (Generieke Digitale Infrastructuur), de digitale en fysieke dienstverlening aan burgers en ondernemers en identiteit/paspoorten en de Basisregistratie Personen. De directie is de opdrachtgever voor een aantal grote IT-leveranciers binnen de overheid. Daarnaast wordt binnen de directie een aantal grote programma’s uitgevoerd, zoals Regie op Gegevens, de Wallet en de 1 loketgedachte. Uitgangspunten zijn Europese kaders en de nationale strategieën en agenda’s, o.A. de werkagenda digitalisering, die de staatssecretaris binnenkort aan de Tweede Kamer zal zenden. De directie is bovendien verantwoordelijk voor wetgeving om de rechten van burgers en ondernemers te borgen bij digitalisering van de overheidsdienstverlening. Voor dit alles werkt de directie intensief samen met departementen, uitvoeringsorganisaties en medeoverheden.Directie CIO RijkCIO Rijk bevordert de continuïteit, kwaliteit, effectiviteit én efficiëntie van de digitalisering van de Rijksoverheid. Dit doen wij door te zorgen dat alle (rijks-)ambtenaren altijd en overal veilig kunnen (samen)werken. We bevorderen informatiebeveiliging en privacy en staan aan de lat om ‘I in het hart te brengen’ zoals verwoordt in de I-strategie Rijk 2021-2025.CIO Rijk verbindt de onderdelen van de Rijksoverheid door het opstellen van beleid en kaders en door toe te zien op de implementatie en de naleving hiervan. Zo creëren wij publieke waarde, pakken rijksambtenaren de kansen van digitalisering en maken wij dagelijks het verschil in ons werk. CIO Rijk coördineert interdepartementale afstemming voor de CIO’s, CISO’s en soortgelijke functionarissen in de I-kolom. De directie CIO Rijk bestaat uit de volgende afdelingen: Informatiebeveiliging en Privacy, I-stelsel en Vakmanschap, ICT-diensten en Voorzieningen en een Directiebureau. Ook werken we met het programma Open op Orde en de Regeringscommissaris Informatiehuishouding aan verbeteringen in het I-stelsel.Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesHet ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven, bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw en woningmarkt en één effectieve rijksd

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: