(Senior) Beleidsmedewerker Data En Privacy – Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – Scheveningen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Digitalisering is verweven geraakt met bijna alles wat we doen. Deze ontwikkeling gaat de komende jaren door. Het heeft onze maatschappij verbonden, verrijkt en efficiënter gemaakt, ons leven aangenamer en gemakkelijker gemaakt en biedt ook in de toekomst ongelooflijke kansen. Digitalisering verandert de manier waarop we produceren, handelen, genezen, onderwijzen, leren, wonen en samenleven. Hoewel afgelopen jaren goede stappen zijn gezet, staan overheden – Europees, nationaal en lokaal – nog te weinig zelf aan het roer. Dit leidde ook tot concentratie van macht, ongewenste scheve machtsverhoudingen, digitale aanvallen, desinformatie, polarisatie, algoritmische manipulatie, een soms falende overheidsdienstverlening en burgers die niet meekunnen. Het is aan ons als land, en als overheid, om de digitale transitie in goede banen te leiden en zorg te dragen voor een goede maatschappelijke inbedding.Wat ga je doen?Belangrijkste taken bestaan uit het ontwikkelen van (Europees) beleid ten aanzien van data en privacy. In 2020 is de Interbestuurlijke Datastrategie Overheid verschenen, die het databeleid voor overheidsorganisatie voor de komende 10 jaar vormgeeft. Op het Europese vlak is een flink aantal wetten die het databeleid de komende tijd zullen sturen, zoals de Data Act, de E-Privacy Directive en de Data Governance Act. Je gaat werken aan de uitvoering van deze strategie en wetten, bijvoorbeeld op het gebied van open data, datadeling, en het beschermen van privacy. Dat kan gaan om concrete producten, zoals het ontwikkelen van een datacatalogus of het stimuleren van ‘privacy-enhancing technologies’, maar ook om het agenderen van nieuw beleid, bijvoorbeeld omtrent ‘data commons’ of een ‘chief privacy officers’-stelsel. Naast het tot stand brengen van beleid zullen taken ook bestaan uit het beantwoorden van Kamervragen en het schrijven van duidelijke en toegankelijke Kamerbrieven over het beleid dat we maken.Als beleidsmedewerker ga je deel uitmaken van het team Publieke Waarden, Data & AI Algoritmen, dat tot missie heeft om belangrijke rechten bij de inzet van (componenten van) technologieën te borgen. Dit team bestaat uit drie pijlers, namelijk 1) Publieke Waarden, 2) Data en 3) AI & algoritmen. Jouw activiteiten zullen binnen de tweede pijler vallen. Binnen de pijler lever je zelfstandig en in samenwerking een actieve bijdrage aan het vormgeven van visie en beleid om belangrijke publieke waarden en (grond)rechten in de informatiesamenleving te borgen. Je helpt mee met het opstellen van een gewogen en gedragen beleidsvisie en advies en met het ontwikkelen en uitvoeren van concrete beleidsmaatregelen die gesignaleerde problemen daadwerkelijk op kunnen lossen.Competenties:gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingenresultaatgerichtheidflexibiliteit en zelfstandigheidsamenwerkingsgerichtheidconceptueel kunnen denken en analyseren maar ook problemen kunnen omzetten naar werkbare oplossingen en (politiek) adviserenje bent een teamspeler en een netwerkerje hebt overtuigingskracht, bent creatief en beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardighedenje bent communicatief vaardig en sensitief voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en omgevingFunctie-eisenJe hebt 5 tot 10 jaar relevante werkervaring en bij voorkeur in een politiek bestuurlijke omgeving, zoals rijksoverheid, mede-overheden en/ of Tweede Kamer.Je bent communicatief vaardig en sensitief voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en omgeving.Je bent sterk in plannen, organiseren en netwerken.je hebt een prima bij de functie passend netwerk.Je hebt actuele, relevante en specialistische kennis van het vakgebied (bij de Europese functies dus ook een relevante achtergrond op het gebied van internationale en Europese ontwikkelingen).ArbeidsvoorwaardenSalarisniveau schaal 12Maandsalaris Min €4.092 – Max. €6.045 (bruto)Dienstverband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijdContractduur 1 jaarMinimaal aantal uren per week 36Maximaal aantal uren per week 36Overige arbeidsvoorwaardenNaast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.Meer over de functiegroep (Senior) BeleidsmedewerkerDoor het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.Meer informatie op Functiegebouw RijksoverheidMeer over jouw toekomstige afdeling3DWij zijn 3D: de drie digitale directies bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Digitalisering biedt kansen en risico’s, voor iedereen. Wil jij bijdragen aan beleid en uitvoering zodat digitalisering ook echt werkt voor iedereen? Dan ben je erg welkom bij onsUitgebreide inleidingOnder regie van de staatssecretaris voor Digitalisering bij het ministerie van BZK wordt volop ingezet op het benutten van de kansen die de digitale transitie biedt en wordt tegelijkertijd, meer dan voorheen, normerend opgetreden naar publieke en private partijen. We willen publieke waarden in de digitale transitie borgen, het gesprek over waardengedreven digitalisering faciliteren, en de bouwstenen van een waardengedreven digitale overheid ontwikkelen.Digitalisering is verweven geraakt met bijna alles wat we doen. Het heeft onze maatschappij verbonden, verrijkt en efficiënter gemaakt, ons leven aangenamer en gemakkelijker gemaakt en biedt ook in de toekomst ongelooflijke kansen. Digitalisering verandert de manier waarop we produceren, handelen, genezen, onderwijzen, leren, wonen en samenleven. Er zijn al goede stappen gezet, maar blijvende aandacht is nodig om te zorgen dat we kansen benutten juist door te zorgen dat we in de digitalisering niemand in de steek laten, te zorgen voor een te vertrouwen online wereld en te zorgen dat mensen regie houden op hun digitale leven.Wie zoeken wij?We zoeken mensen die begrijpen dat digitalisering onze maatschappij en economie verandert.Die willen bouwen aan een digitale samenleving waarin de kansen van digitalisering benut kunnen worden. Juist omdat onze publieke waarden en grondrechten zoals privacy, toegankelijkheid en inclusiviteit centraal staan. We zoeken ‘nerds’ en digtial natives met kennis van digi-zaken en met gevoel voor wat er speelt bij de digitalisering van de maatschappij. We zoeken politiek-bestuurlijke ’junkies’ en ervaren beleidsmakers die affiniteit hebben met digitalisering. En we zoeken mensen die hiervoor ondersteunende werkzaamheden verrichten, zoals medewerkers met kennis van parlementaire zaken en bedrijfsvoering. Mensen die het leuk vinden om met mensen binnen en buiten de overheid te werken aan een digitale samenleving die kansrijk, veilig en vertrouwd is.Waar kom je te werken?Bij het Directoraat Digitalisering en Overheidsorganisatie van het ministerie van BZK werken zo’n 250 mensen aan digitalisering in drie directies: Digitale Samenleving, Digitale Overheid en CIO Rijk. Er wordt onderling intensief samengewerkt op thema’s als algoritmen, informatieveiligheid, desinformatie, privacy, mensenrechten, toegankelijkheid, publieke waarden en data. Ook werken we veel samen met andere departementen en met provincies, waterschappen, gemeenten, publiek-private instanties en kennisinstellingen.Directie Digitale SamenlevingCentraal bij deze directie staat de uitvoering van de werkagenda waardengedreven digitalisering. De verschillende teams van de directie Digitale Samenleving houden zich onder meer bezig met inclusie, digitale vaardigheden, informatieveiligheid bij de overheid, algoritmen, publieke waarden, mensenrechten bij digitalisering en data. Niet alleen wordt er beleid gemaakt. We helpen overheden met de uitvoering en maken dat ook mogelijk. Met slimme hulpmiddelen om mensenrechten bij digitalisering te toetsen bijvoorbeeld, met ondersteuning bij het inzicht geven in de beleidsregels die in systemen zijn vastgelegd of met het transparant maken van algoritmes die overheden gebruiken.Directie Digitale OverheidDe directie Digitale Overheid werkt aan een slagvaardige, veilige en transparante digitale overheid, die de mens centraal stelt met toegankelijke en betrouwbare dienstverlening en verantwoord datagebruik. Binnen de directie staan op dit moment 3 onderwerpen centraal: de digitale voorzieningen waarmee burgers en ondernemers overheidsdienstverlening kunnen krijgen (Generieke Digitale Infrastructuur), de digitale en fysieke dienstverlening aan burgers en ondernemers en identiteit/paspoorten en de Basisregistratie Personen. De directie is de opdrachtgever voor een aantal grote IT-leveranciers binnen de overheid. Daarnaast wordt binnen de directie een aantal grote programma’s uitgevoerd, zoals Regie op Gegevens, de Wallet en de 1 loketgedachte. Uitgangspunten zijn Europese kaders en de nationale strategieën en agenda’s, o.A. de werkagenda digitalisering, die de staatssecretaris binnenkort aan de Tweede Kamer zal zenden. De directie is bovendien verantwoordelijk voor wetgeving om de rechten van burgers en ondernemers te borgen bij digitalisering van de overheidsdienstverlening. Voor dit alles werkt de directie intensief samen met departementen, uitvoeringsorganisaties en medeoverheden.Directie CIO RijkCIO Rijk bevordert de continuïteit, kwaliteit, effectiv

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: