Senior beleidsadviseur invoeringstoets – De Belastingdienst – Den Haag

De Belastingdienst

Samen met je collega’s in Den Haag signaleer je tijdig hoe nieuwe wetgeving uitpakt in de praktijk. Werkt die zoals we bedoeld hadden? En hoe pakt het uit voor de mensen voor wie de wet bedoeld is? Als senior adviseur invoeringstoets zorg je dat we signalen oppakken binnen de uitvoering, of waar nodig met het beleidsdepartement en politiek bespreken.

Dit doe je bij de Belastingdienst
De overheid hoort actief te onderzoeken hoe regelingen in de praktijk werken en toegankelijk te zijn als er vragen of onduidelijkheden zijn. De invoeringstoets is een van de maatregelen om hier invulling aan te geven. In het team Uitvoerings- en Invoeringstoetsen werk je met je collega’s aan het vormgeven van de invoeringstoets, zodat we hiermee optimaal het beoogde doel bereiken. Tijdens de uitvoerende fase coördineer je de totstandkoming van toetsen. Je werkt daarbij nauw samen met collega’s uit uitvoerende directies van de Belastingdienst, de opdrachtgevende beleidsdepartementen en collega’s die werken aan andere maatregelen om signalen vroegtijdig in beeld te brengen. Waar nodig werk je ook mee aan het coördineren van de uitvoeringstoetsen die wetgeving vooraf toetsen op uitvoerbaarheid.

Je brengt niet alleen de uitvoering bij het beleid, maar ook het beleid bij de uitvoering. Je vormt de verbinding tussen (operationele) onderdelen van het directoraat-generaal Belastingdienst en de andere directoraten van het ministerie van Financiën of andere departementen. Daarnaast werk je mee aan Kamerbrieven, beantwoord je Kamervragen en neem je, indien nodig, deel aan debatten met de Tweede en de Eerste Kamer. Kortom: een interessante baan op het snijvlak van politiek, beleid en uitvoering.

Een bijzondere baan, omdat…
• Je zorgt voor verbinding tussen de operationele onderdelen van de Belastingdienst en zowel het ministerie van Financiën als de andere departementen.
• Je met dit werk midden in de actualiteiten staat.
• Je er samen met je collega’s voor zorgt dat wetgeving ook uitvoerbaar is in de praktijk.

“We willen het perspectief van burgers en bedrijven écht centraal stellen. Juist omdat je aan de tekentafel zit bij het ontwikkelen van de invoeringstoets heb je echt impact op een maatschappelijk relevant thema.” Sharon, senior beleidsadviseur bij de concerndirectie Uitvoerings- en Handhavingsbeleid.

Wanneer past deze baan bij je?
• Je hebt een academisch werk- en denkniveau.
• Je werkt graag in een politiek-bestuurlijke omgeving.
• Je beschikt over een sterk analytisch vermogen.
• Je hebt goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
• Je hebt bij voorkeur werkervaring bij een grote uitvoeringsorganisatie of een beleidsdepartement.
• Je hebt bij voorkeur een juridische, fiscaal-juridische, bestuurskundige of economische achtergrond.

Jouw competenties
• analyseren
• overtuigingskracht
• organisatiesensitiviteit
• samenwerken
• plannen en organiseren

De afdeling – Concerndirectie Uitvoerings- en Handhavingsbeleid

Als concerndirectie is Uitvoerings- en Handhavingsbeleid (UHB) verantwoordelijk voor het stellen van kaders, het formuleren van beleid en het beschikbaar stellen van instrumenten. Hierbij gaat het om kaders en beleid met betrekking tot uitvoering, handhaving en internationale activiteiten. UHB bereidt de besluitvorming voor over op strategisch niveau te maken keuzes en fungeert als schakel tussen politiek en uitvoering. UHB signaleert ontwikkelingen op deze terreinen en legt voorstellen voor verandering aan de juiste besluitvormingstafels voor. Ook is UHB aanspreekpunt voor politiek-bestuurlijke aangelegenheden. UHB coördineert de uitvoeringstoetsen en is –samen met concerndirectie Fiscale en Juridische Zaken – aanspreekpunt voor de collega’s van het directoraat-generaal Fiscale Zaken.

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: