Senior Adviseur Voedselzekerheid – Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) – Den Haag

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Het voorkomen en tegengaan van honger (SDG2) is een van de doelen van de SDG-agenda. De belangrijkste resultaatgebieden zijn het verhogen van productiviteit van (kleinere) familiebedrijven in de landbouw in ontwikkelingslanden, het tegengaan van ondervoeding en het verbeteren van het duurzaam beheer van landbouwgronden.
In deze functie ligt de focus voor op het verbeteren van duurzaam beheer van landbouwgronden en het vergroten van de productiviteit in de (voedsel) landbouw en zal je samen met de collega’s op posten werken aan: projecten gericht op advisering aan boeren (organisaties) over klimaat slimme landbouwtechnieken, de integrale aanpak van water, voedsel, biodiversiteit en klimaat in met name de Hoorn, Grote Meren en Sahel en het opbouwen van kennis over de gevolgen van klimaatverandering voor landbouw en voedselzekerheid.

Het programma voedselzekerheid is met EUR 400 miljoen vanaf 2023 (waarvan 50% gedelegeerd) een van de grotere thematische programma’s binnen het DGIS. Politiek is er veel belangstelling voor het thema door de link met Nederlandse kennis en kunde, de samenwerking met LNV maar ook vanuit de zorg over groeiende honger in de wereld, het leed dat dit veroorzaakt en de mogelijke instabiliteit die ermee gepaard kan gaan. Als senior beleidsmedewerker Voedselzekerheid draag je bij aan de projecten en de resultaten van het thema. Je taken kunnen onder andere bestaan uit:

Het voorbereiden, ontwikkelen en uitvoeren van voedselzekerheidsbeleid, specifiek de duurzaamheidskant.
In dit kader ben je in staat om beleid te vertalen in uitvoering en omgekeerd resultaten/lessons learned in te zetten voor beleid (Theory of Change).
Je werkt nauw samen met collega’s aan het behalen van de voor voedselzekerheid geformuleerde doelstellingen o.a. door goed portfoliomanagement en resultaatmeting en sturing.
Je kunt zelfstandig complexe grootschalige projecten managen (denk aan projecten met een omvang van honderdduizend-plus smallholder farmers die productiviteit en inkomen verbeteren via duurzaam/klimaatslim landgebruik, kennisoverdracht, ketenontwikkeling en markttoegang).
Je kunt met posten samenwerken in uitvoering van Meerjarige Landen Strategieën en kunt posten adviseren op voedselzekerheid.
Je zult aanspreekpunt zijn voor een of meer posten voor alle IGG thema’s (klimaat, water, energie en voedselzekerheid).
Je legt dwarsverbanden met klimaat en andere thema’s en beleidsterreinen.
Je onderhoudt goede contacten met partners binnen en buiten BZ.
Je draagt bij aan het vergroten van voedselzekerheid in door Nederland ondersteunde landen en regio’s.
Je bent een goede team player en je bent in staat om flexibel taken over te nemen indien nodig en nauw samen te werken met collega’s.

In het kader van versterking synergie tussen beleid en uitvoering is het de bedoeling dat de kandidaat 4 dagen bij BZ gedetacheerd wordt en 1 dag bij RVO aan het werk gaat.

Functie-eisen
Je hebt goede kennis en ervaring op het gebied van voedselzekerheid, in het bijzonder op het gebied van gender, klimaat en duurzaamheid.
Je hebt relevante werkervaring in bij voorkeur Sub Sahara Afrika en hebt bij voorkeur in een laag inkomens land gewoond en gewerkt.
Je bent analytisch sterk en in staat om complexe (aanbestedings) projecten te ontwikkelen en leiden; en collega’s hierin te coachen.
Je bent resultaat gericht en houdt ervan dingen grondig en tijdig af te ronden.
Je kunt goed coördineren en collega’s coachen en/of aansturen.
Je hebt een goede politieke antenne en werkt zelfstandig.
Je legt en onderhoudt makkelijk contacten met zowel BZ collega’s als met collega’s van andere departementen (vooral LNV), het maatschappelijk middenveld, kennisorganisaties (PBL, WUR) en bedrijven.
Je bent geïnteresseerd in de thematiek van duurzame ontwikkeling (inclusief klimaatadaptatie, water) en bent nieuwsgierig genoeg om in nauwe samenwerking met ervaren collega’s de verder kennis en ervaring op te bouwen en te delen.

Competenties:

Resultaatgerichtheid
Beleidssensitiviteit
Samenwerken / teamplayer
Sterk analytisch vermogen
Innovatief denken en doorzettingsvermogen
Arbeidsvoorwaarden
Salarisniveau schaal 12
Maandsalaris Min €4.092 – Max. €6.045 (bruto)
Dienstverband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Contractduur 2 jaar
Minimaal aantal uren per week 36
Maximaal aantal uren per week 36
Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

De gekozen kandidaat zal voor 4 dagen werkzaam zijn bij IGG/VZ en voor 1 dag bij RVO.

RVO ondersteunt het ‘hybride werken’. Ons uitgangspunt is, dat je vanaf iedere locatie je werk kunt doen (vanuit huis, op kantoor of elders). Jouw aanwezigheid in Den Haag zal in nader te omschrijven situaties echter gewenst kunnen zijn. Voor deze functie zal dat naar verwachting gemiddeld 2 dagen per week zijn.

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Meer over de functiegroep Senior Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

RVO: International Development voert diverse programma’s en regelingen uit voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken/Ontwikkelingssamenwerking (OS).
Deze instrumenten zijn gericht op het stimuleren van duurzame economische ontwikkeling en armoedebestrijding. Het taakgebied omvat verschillende opdrachten:

Opdrachten waarin het stimuleren van duurzame economische ontwikkeling in ontwikkelingslanden centraal staat. Dit doen we door met Nederlandse kennis en kunde de lokale private sector te versterken en het ondernemingsklimaat te verbeteren.
Opdrachten waarbij Nederlandse kennis en kunde wordt ingezet om mondiale vraagstukken op te lossen op het gebied van bijvoorbeeld water, klimaat en energie, en voedselzekerheid in ontwikkelingslanden.

Ministerie van Buitenlandse Zaken: IGG (directie Inclusieve Groene Groei) speelt een leidende rol bij de totstandkoming en uitvoering van het Nederlandse Internationale duurzaamheidsbeleid. IGG koppelt (geo-)politieke en strategische kennis aan het beheer van een omvangrijke portefeuille aan OS-middelen.

De directie bestaat uit vier clusters: Klimaat (KL), Voedselzekerheid (VZ), Water (WA) en Energie, Grondstoffen & Polair (EGP). Daarnaast heeft IGG een CU-eenheid en een team Strategie en Coördinatie. IGG werkt intensief samen met andere directies binnen het ministerie en interdepartementaal en betrekt ook het bedrijfsleven, maatschappelijk middenveld en kennisinstellingen nadrukkelijk bij de werkzaamheden.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

RVO is een inclusieve werkgever die diversiteit omarmt. We maken ons hard voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht huidskleur, afkomst, religie, nationale afkomst, seksuele geaardheid, leeftijd, staatsburgerschap, burgerlijke staat, beperking of genderidentiteit. We streven ernaar om onze verschillen optimaal te benutten zodat we creativiteit, innovatie en talentontwikkeling kunnen stimuleren.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen adviseren over de toepassing van wet- en regelgeving en handelen bezwaar en beroepen af binnen de ruimte die wet- en regelgeving biedt. Ook zijn ze betrokken bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving.
. click apply for full job details

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: