Senior adviseur vennootschapsbelasting en IB winst – De Belastingdienst – Den Haag

De Belastingdienst

Beleidsbesluiten, regelgeving, fiscale wetgeving en vragen van burgers en pers; dagelijkse kost voor jou als senior adviseur vennootschapsbelasting en IB winst in Den Haag (standplaats Ministerie van Financiën). Vanuit jouw netwerk- en adviesrol draag je eraan bij dat burgers en bedrijven erop kunnen vertrouwen dat de Belastingdienst mensen in gelijke situaties hetzelfde behandelt.

Dit doe je bij de Belastingdienst
De Corporate Dienst Vaktechniek (CD VT) waarborgt de eenheid in beleid en uitvoering voor de Belastingdienst en bestaat uit vier onderdelen: Kennisgroepen, Brieven en Beleidsbesluiten, Handhaving en Landelijke Coördinatie. Jij komt te werken voor het onderdeel Brieven en Beleidsbesluiten. Je adviseert over beleidsbesluiten en volgt de hieraan gerelateerde juridische, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen op de voet. Vanuit die rol neem je als lid deel aan één of meer kennisgroepen van de Belastingdienst. Daarnaast beantwoord je (burger)brieven en persvragen, waarbij je de complexe materie eenvoudig formuleert en uitlegt. Ook beoordeel je de uitvoerbaarheid van nieuwe regelgeving en adviseer je over fiscale wetgeving.

Als adviseur vennootschapsbelasting en IB winst krijg je veel verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Je communicatieve en netwerkvaardigheden komen je goed van pas. Bij het formuleren, uitdragen en verdedigen van standpunten op beleids-, bestuurlijk en vaktechnisch niveau bijvoorbeeld. Omdat je werkzaamheden complexe en multidisciplinaire onderwerpen betreffen, heb je veel contact met andere onderdelen van de Belastingdienst en het ministerie van Financiën en met topfiscalisten op landelijk niveau en externe organisaties. De contacten gaan veelal over fiscaal-inhoudelijke zaken.

Een bijzondere baan, omdat…
• Je werkt op het grensvlak van fiscaliteit, politiek en de organisatie, en bijdraagt aan een financieel gezond Nederland.
• Je in deze functie onze organisatie en processen goed leert kennen én kunt helpen om de organisatie verder te brengen.
• Je de kans krijgt om je op veel fronten te ontwikkelen en verbreden.
• Je de ontwikkelingen in het belastingrecht, en vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting in het bijzonder, kunt volgen en vertalen in je werkzaamheden en taken.
• Je proactief je netwerk kunt opbouwen en verstevigen.

“Vanuit de vaktechniek de fiscale compliance van belastingplichtigen bevorderen. Dat is het doel van mij en mijn collega’s. Dit doen we door te acteren op het snijvlak van beleid en uitvoering, in ons geval op het gebied van vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting. We dragen bij aan transparantie voor burgers en bedrijven. Dat maakt ons werk bijzonder én maatschappelijk relevant.” Igny, clustervertegenwoordiger, CD VT.

Wanneer past deze baan bij je?
• Je hebt wo-niveau.
• Je hebt minimaal vier jaar werkervaring op het gebied van vennootschapsbelasting en/of IB winst.
• Je hebt bij voorkeur een opleiding in fiscaal recht of fiscale economie.

Jouw competenties
• bestuurssensitiviteit
• overtuigingskracht
• samenwerken
• netwerken
• plannen en organiseren

De afdeling – Corporate Dienst Vaktechniek

De Corporate Dienst Vaktechniek (VT) is verantwoordelijk voor de fiscale techniek in de zin van rechtstoepassing én voor het vaktechnisch specialisme van de toepassing van toezichtinstrumenten.
In de klantbehandeling komen vragen voor waarop de wet, jurisprudentie en eerder vastgesteld uitvoeringsbeleid geen duidelijk en eenduidig antwoord biedt en waarvoor het antwoord gevolgen kan hebben voor andere gevallen én daarom opgevat kan worden als nieuw beleid. De directie vaktechniek brengt hierover advies uit aan de Concerndirectie Fiscale en Juridische zaken. Op lokaal niveau wordt de vaktechniek vormgegeven op basis van segmentering en op regionaal en landelijk niveau over de segmenten heen om de samenhangende problematiek en beleidseenheid te kunnen overzien en bewaken.

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: