Sectiehoofd Planning & Control – Rijksvastgoedbedrijf (RVB) – Den Haag

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

Het Rijksvastgoedbedrijf is verantwoordelijk voor de grootste en meest diverse vastgoedportefeuille van Nederland. Van gerechtsgebouwen tot kazernes, en van musea tot gevangenissen, paleizen en monumenten. Als sectiehoofd bij de afdeling Planning en Control van de directie Financiën & Bestuursadvisering en tevens Business Controller voor de directie Transacties & Projecten ben je verantwoordelijk voor de control op ruim 1,5 miljard euro aan transacties. Waarbij je direct betrokken bent bij grote projecten die midden in de publieke belangstelling staan en regelmatig de media halen. In je rol als sectiehoofd geef je mede leiding aan de uitvoering van het strategisch personeelsplan van de afdeling Planning & Control. Als MT lid van de directie Transacties & Projecten ben je direct betrokken bij de besturing van een organisatieonderdeel van ruim 700 fte.

Unieke en complexe projecten, dat definieert je werkveld als business controller bij de directie Transacties & Projecten. Denk aan de renovatie van het Binnenhof en de revitaliseringsprogramma’s voor de Defensie en DJI portefeuille. Maar denk bijvoorbeeld ook aan onze verkooptrajecten en externe ingebruikgevingen, waaronder pacht. Als sectiehoofd geef je leiding aan circa vijftien betrokken en enthousiaste business- en projectcontrollers en ben je sparringpartner voor dit team, de directeur van de directie Transacties & Projecten en het afdelingshoofd Planning & Control.

Idealiter heb je diverse controlfuncties vervuld en opereer je het liefst vanuit de rol van businesspartner. Je hebt daarmee een visie op bedrijfsprocessen, denkt na over hoe deze efficiënter kunnen en bent in staat overtuigend te adviseren. Je hebt ervaring met of een scherpe kijk op de beheersing van projecten en kent de eisen voor effectieve managementinformatie. Met deze stap in je carrière wil je naast inhoudelijk opereren ook je managementcapaciteiten inzetten. Daarmee lever je vervolgens een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van je eigen sectie en van de collega controllers.

Bij onze activiteiten is de politiek bestuurlijke context nooit ver te zoeken. Denk aan de inbedding van de gevolgen van het klimaatakkoord voor ons werk en vraagstukken over de wijze waarop we ons vastgoed breder voor maatschappelijke doelstellingen in kunnen zetten. Hoe geven we daar richting aan en hoe bekostigen we dat binnen de mogelijkheden van ons agentschap? Thema’s waar van jou een concrete bijdrage wordt gevraagd. Andere actuele vraagstukken in je nieuwe rol hebben onder meer betrekking op de afstemming tussen productie en capaciteit, de kostendekkendheid van het Rijksvastgoedbedrijf en het verder uitbouwen van de projectcontrol functie. Het zijn voorbeelden van vraagstukken waar jij je over buigt, waar je een visie op hebt en waar je meerwaarde kunt bieden.

Meer weten?
Nieuwsgierig geworden door deze vacaturetekst, maar wil je inhoudelijk nog wat meer informatie over deze functie? Bel of app dan met Joost van Dijk, Afdelingshoofd Planning & Control via 06-55466648

Functie-eisen
Je hebt wo-werk- en denkniveau, bij voorkeur heb je een universitaire opleiding afgerond in de richting in bijvoorbeeld Bedrijfseconomie.
Je hebt feeling met projectcontrol.
Je hebt enige leidinggevende ervaring en bent een inspirator die bijdraagt aan de ontwikkeling van je collega’s.
Je bent een sterke persoonlijkheid die goed kan luisteren, snel kan schakelen tussen verschillende niveaus en door weet te pakken.
Je verbindt je politiek-bestuurlijke sensitiviteit aan uitstekende adviesvaardigheden.
Je hebt implementatiekracht en bent in staat tot zelfreflectie.
Arbeidsvoorwaarden
Salarisniveau schaal 14
Maandsalaris Min €5.126 – Max. €7.493 (bruto)
Dienstverband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Minimaal aantal uren per week 32
Maximaal aantal uren per week 36
Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden
Mogelijk is voor de uitoefening van je werkzaamheden bij het Rijksvastgoedbedrijf (in de toekomst) een veiligheidsonderzoek aan de orde. We gaan ervan uit dat je daaraan meewerkt.
Omdat we duurzaamheid stimuleren, reizen we zoveel mogelijk met het openbaar vervoer. Je krijgt daarom van ons een ov-kaart voor woon-werkverkeer en dienstreizen. Voor locaties die niet goed te bereiken zijn met het ov zijn bedrijfsauto’s beschikbaar.
Bij het Rijksvastgoedbedrijf werken we onafhankelijk van tijd, plaats en apparaat. Je overlegt met het afdelingshoofd hoe je hier invulling aan geeft. Het kan dus ook zijn dat je af en toe op een andere locatie of huis werkt.
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.
Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Financiën en Bestuursadvisering
De afdeling Planning en Control valt onder de directie Financiën en Bestuursadvisering en draagt binnen het Rijksvastgoedbedrijf bij aan risicobeheersing, financiën die op orde zijn, recht- en doelmatigheid. We hebben een adviserende, uitvoerende en controlerende taak en beschikken over specialistische competenties op het terrein van planning en control, accounting, auditing en risicomanagement. Beschouw ons als het financieel geweten van het Rijksvastgoedbedrijf. Als lijndirectie zijn we direct verbonden met de directies die het primair proces uitvoeren.

In de praktijk werk je in je rol als Businesscontroller voor de directie Transacties en Projecten (T&P). Deze directie is voor het Rijksvastgoedbedrijf de schakel naar de vastgoed- en bouwmarkt en draagt zorg voor de geplande mutaties in de portefeuille van het Rijksvastgoedbedrijf.

Afdeling Planning en Control
De afdeling Planning en Control bestaat uit drie secties. De medewerkers zijn als dedicated controllers verbonden aan de diverse directies van het Rijksvastgoedbedrijf. De businesscontrollers ondersteunen het management van de directies op financieel, administratief en controlgebied. En de projectcontrollers
ondersteunen de afdelingsmanagers bij de overall beheersing van de veelal complexe huisvestings- en herontwikkelingsprojecten.

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

Het Rijksvastgoedbedrijf, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is de grootste opdrachtgever in Nederland op het gebied van vastgoed. Wij zijn een professionele organisatie met een enorme hoeveelheid beschikbare kennis en ervaring. We beheren ruim 12 miljoen vierkante meter gebouwen en circa 89.000 hectare grond. Onze medewerkers ontwikkelen en beheren onder meer rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten.

Bij het Rijksvastgoedbedrijf werken project- en procesmanagers, inkopers, contractmanagers, gebouwbeheerders, juristen, restauratiespecialisten, ingenieurs en architecten. Maar ook ecologen en kunsthistorici. Wij zorgen voor beheer en onderhoud, aan- en verkoop, nieuwbouw, verbouw en renovatie én ontwikkeling en herontwikkeling van gebouwen en terreinen.

Zie https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/over-ons voor meer informatie over het Rijksvastgoedbedrijf.

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: