Regiohoofd Zuid-West – Rijksvastgoedbedrijf (RVB) – Den Haag

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

Het Rijksvastgoedbedrijf is verantwoordelijk voor de grootste en meest diverse vastgoedportefeuille van Nederland. Van gerechtsgebouwen tot kazernes, en van ministeries en musea tot gevangenissen, paleizen en monumenten. Jij geeft als regiohoofd leiding aan de regio Zuid-West van het Rijksvastgoedbedrijf, een van de zes regio’s die het Rijksvastgoedbedrijf kent. Jouw regio bestaat uit 6 clusters en je geeft direct leiding aan de clusterhoofden. Samen met de ruim 100 medewerkers ben je verantwoordelijk voor het realiseren van alle producten en diensten van het Rijksvastgoedbedrijf in de provincies Zuid-Holland en Zeeland.

Als regiohoofd heb je enerzijds een focus op het realiseren van de productiedoelstellingen binnen jouw regio en anderzijds neem je in een rol als inspirator en verbinder het voortouw in het doorlopende proces van organisatieontwikkeling.
Het Rijksvastgoedbedrijf staat voor grote uitdagingen. De werkvoorraad is erg groot en we hebben de ambitie om met de bestaande capaciteit meer werk te verzetten. Dat doen we door interne werkprocessen te optimaliseren en efficiënter in te richten. Daarbij maken we onder andere gebruik van lean technieken. Ook gaan we meer en meer gebruik maken van marktpartijen bij het uitvoeren van onze opdracht.

Daarnaast wordt het vastgoed dat het RVB beheert in toenemende mate ingezet voor het creëren van maatschappelijke meerwaarde en spelen maatschappelijke opgaven een belangrijke rol bij de invulling van onze opdracht. Denk daarbij aan gebiedsgericht werken en het verduurzamen van het vastgoed.
De functie van regiohoofd is een brede en verantwoordelijke functie met directe impact op de bedrijfsvoering van de grootste vastgoedspeler in Nederland en is op te splitsen in 2 rollen:

Regiohoofd als lid van een managementteam
Samen met de andere regiohoofden vorm je onder voorzitterschap van het afdelingshoofd het managementteam van de afdeling Realisatie Regionaal en lever je een zichtbare bijdrage in de totstandkoming en uitvoering van strategie en prestaties van de afdeling. Je beschikt over het abstractieniveau om de dagelijkse praktijk te ontstijgen en bent conceptueel sterk. Vanuit een proactieve en constructieve houding zoek jij de samenwerking met collega’s op om te werken aan gezamenlijke (ontwikkel)thema’s en aandachtsgebieden, soms ook in de rol van trekker op afdelingsniveau. Daarnaast wordt verwacht dat jij de afdeling vertegenwoordigt in afdeling overstijgende overleggen en dat je als betrokken collega ook op regio- en afdeling overstijgend niveau een constructieve bijdrage levert aan het realiseren van de ambities van het RVB.
Regiohoofd als hoofd van een Regio

Je bent integraal verantwoordelijk voor de regio Zuid-West. Daarmee bedoelen wij dat je verantwoordelijkheid draagt voor mens en prestatie binnen de regio. Je legt verantwoording af aan het afdelingshoofd (jouw leidinggevende).
Je geeft leiding aan de clusterhoofden en samen met hen creëer je een veilig en plezierig werkklimaat voor de alle medewerkers in de regio Zuid-West. Je beschikt over stijlflexibiliteit als het gaat om leidinggeven waarbij je coachend leiderschap als primaire stijl toepast. Je faciliteert de clusterhoofden het werk goed te kunnen uitvoeren en hebt oog voor hun ontwikkeling.

Je fungeert als kwartiermaker in veranderprocessen en weet daarin de juiste belanghebbenden te betrekken en in te zetten. Samen met de clusterhoofden van de regio weet jij strategie en plannen te vertalen naar de praktijk in de regio.
Als regiohoofd ben je het gezicht van je regio en fungeer je als samenwerkingspartner voor onze belanghebbenden: klanten en gebruikers van vastgoed waar wij het onderhoud en beheer voor uitvoeren.

Functie-eisen
Je hebt aantoonbaar een academisch werk- en denkniveau.
Je hebt een stevige managementopleiding gevolgd.
Je hebt een aantal jaren leidinggevende ervaring.
Je hebt affiniteit met en bij voorkeur ervaring in het werkdomein van het RVB.
Je bent een resultaatgerichte manager met een communicatieve managementstijl.
Je bent een stevige leider met oog voor mens en prestatie. Je kan delegeren en biedt maximale ruimte voor het nemen van initiatief en eigen verantwoordelijkheid.
Je bent bevlogen en inspirerend in je optreden, weet mensen te verbinden en bent in staat medewerkers vanuit een duidelijke visie mee te krijgen in verandering.
Het liefst heb je ook kennis van en ervaring met leanmanagement.
Arbeidsvoorwaarden
Salarisniveau schaal 14
Maandsalaris Min €5.126 – Max. €7.493 (bruto)
Dienstverband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Minimaal aantal uren per week 32
Maximaal aantal uren per week 36
Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden
De 1e sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 23 februari in Den Haag.
Je start met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van een jaar met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren.
Mogelijk is voor de uitoefening van je werkzaamheden bij het Rijksvastgoedbedrijf (in de toekomst) een veiligheidsonderzoek aan de orde. We gaan ervan uit dat je daaraan meewerkt.
Omdat we duurzaamheid stimuleren, reizen we zoveel mogelijk met het openbaar vervoer. Je krijgt daarom van ons een ov-kaart voor woon-werkverkeer en dienstreizen. Voor locaties die niet goed te bereiken zijn met het ov zijn bedrijfsauto’s beschikbaar.
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.
Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Organisatieonderdeel
Het Rijksvastgoedbedrijf bestaat uit verschillende directies. Jij komt te werken binnen de directie Vastgoedbeheer die gevormd wordt door +/- 1100 medewerkers. De directie is verantwoordelijk voor het beheer van de gebouwen, gebouwgebonden (technische) installaties, terreinen en gronden van het Rijksvastgoedbedrijf.
Jij geeft als regiohoofd leiding aan de regio Zuid-West, een van de zes regio’s. Samen vormen deze zes regio’s de landelijke afdeling ‘Realisatie Regionaal’. Jouw regio bestaat uit 6 clusters waar in totaal ruim 100 medewerkers werkzaam zijn. De medewerkers in jouw regio vormen samen een gedreven team met hart voor ons bedrijf en voor de klant. Een prettige werkomgeving waar jij je als hoofd regio Zuid-West zonder enige twijfel direct welkom voelt.

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

Het Rijksvastgoedbedrijf, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is de grootste opdrachtgever in Nederland op het gebied van vastgoed. Wij zijn een professionele organisatie met een enorme hoeveelheid beschikbare kennis en ervaring. We beheren ruim 12 miljoen vierkante meter gebouwen en circa 89.000 hectare grond. Onze medewerkers ontwikkelen en beheren onder meer rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten.

Bij het Rijksvastgoedbedrijf werken project- en procesmanagers, inkopers, contractmanagers, gebouwbeheerders, juristen, restauratiespecialisten, ingenieurs en architecten. Maar ook ecologen en kunsthistorici. Wij zorgen voor beheer en onderhoud, aan- en verkoop, nieuwbouw, verbouw en renovatie én ontwikkeling en herontwikkeling van gebouwen en terreinen.

Zie https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/over-ons voor meer informatie over het Rijksvastgoedbedrijf.

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: