Projectleider grote energieprojecten – De Rijksoverheid – Den Haag

De Rijksoverheid

Als ervaren projectleider van grote energieprojecten draag je bij aan de energietransitie in Nederland en werk je aan één van de grootste maatschappelijke opgaven op strategisch en beleidsmatig niveau van dit moment. Jij krijgt energie van werken aan een diversiteit van duurzame energieprojecten, vervult graag de voortrekkersrol, zet acties uit en controleert de voortgang. Dit doe je echter niet alleen, je wordt onderdeel van het RVO-team Energieprojecten waarin je als senior inhoudelijke, organisatorische of andere inbreng levert. Een veelzijdige en verantwoordelijke job waarin je je vaardigheden als ervaren projectleider verder kunt ontwikkelen bij RVO!

De Nederlandse energie-infrastructuur wordt steeds complexer. Het aanleggen van wind- en zonneparken, kernenergie, CO2 opslag, hoogspanningsverbindingen en andere projecten raakt de belangen van veel verschillende partijen. Om bij projecten van nationaal belang de besluitvorming te coördineren, is de Rijkscoördinatieregeling (RCR) in het leven geroepen. Dit zorgt ervoor dat procedures korter en beter op elkaar zijn afgestemd, waardoor projecten sneller en met een betere betrokkenheid van stakeholders worden gerealiseerd. Bureau Energieprojecten (BEP) voert de RCR-procedure uit. Naar verwachting wordt in de toekomst de RCR vervangen door de nieuwe projectbesluitprocedure van de Omgevingswet.

Onze nieuwe collega projectleider heeft de ambitie om concreet bij te dragen aan de verduurzaming van Nederland. waarbij je de unieke kans hebt om zowel op strategisch en beleidsmatig niveau, als door het concreet realiseren van energieprojecten midden in de samenleving invulling te geven aan de energietransitie.

Als RCR-projectleider ben je verantwoordelijk voor de realisatie van grootschalige energieprojecten, zoals bijvoorbeeld wind- of zonneprojecten, hoogspanningsverbindingen, waterstofbackbones, gaswinningsprojecten of andere projecten. In deze projecten staat een gedragen en zorgvuldige ruimtelijke inpassing en afweging van diverse aspecten en belangen centraal. Je betrekt de omgeving en de stakeholders van het project in een vroegtijdig stadium bij het planvormingsproces en werk je bij voorkeur nauw samen met betrokken decentrale overheden. Dit doe je in een projectteam waarin verschillende belanghebbenden en expertises zijn vertegenwoordigd.

Jij bent de trekker van het projectteam en zet de acties uit, houdt de voortgang in de gaten, onderhoudt de benodigde inhoudelijke, bestuurlijke en ambtelijke contacten, koppelt terug aan de clusterleider en de directeur van Economische Zaken en zit bijvoorbeeld ook de vergaderingen van de stuurgroep voor. Waar nodig informeer je de minister over de voortgang van het project en zorg je voor de beantwoording van projectgerelateerde Tweede Kamervragen. Je hebt ondersteuning van collega’s van Bureau Energieprojecten en van de juridische afdeling en waar nodig huur je gespecialiseerde bureaus in.

Je wordt onderdeel van het RVO-team Energieprojecten en je opereert hoofdzakelijk binnen één van de RCR-clusters van het ministerie van Economische Zaken (EZK). Je hebt de mogelijkheid en bereidheid om op het kerndepartement in Den Haag te werken indien nodig. Als senior in het team Energieprojecten lever je inhoudelijke, organisatorische of andere inbreng voor energieprojecten van je teamcollega’s en pak je projectoverstijgende activiteiten in het team op.

Functie-eisen

Academisch denk- en werkniveau.

Werkervaring in een vergelijkbare rol (projectleider, coördinator) met een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid en senioriteit.

Aantoonare ervaring met het aansturen van een projectteam.

Ervaring met strategisch omgevingsmanagement is een pré. De maatschappelijke complexiteit van onze projecten vraagt een hoge mate van omgevingsbewustzijn en bestuurssensitiviteit, zowel op decentraal als nationaal niveau.

Je kunt goed samenwerken met beleidsmedewerkers van EZK en RVO-collega’s.

Competenties:

Je hebt een strategische blik op projecten en maakt de vertaling naar praktische zaken zoals informatie en planning;

Je bent bestuurlijk sensitief; je houdt rekening met de politieke en bestuurlijke (gevoelige) realiteit van een project;

Je bent klantgericht zowel richting de omwonende burger die zich zorgen maakt, als richting vertegenwoordigers van andere overheden en de initiatiefnemer;

Je bent flexibel en stressbestendig.

Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau schaal 12

Maandsalaris Min €4.092 – Max. €6.045 (bruto)

Dienstverband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Minimaal aantal uren per week 32

Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Bij RVO willen we zoveel mogelijk plaatsonafhankelijk werken. Dit betekent dat je vanaf iedere locatie je werk kunt doen (vanuit huis, op een andere locatie en/of op kantoor). RVO verwacht van jou wel dat je naar kantoor komt wanneer dit nodig is voor de uitvoering van je werk. Wij verwachten dat je gemiddeld 1 dag per week op de RVO-vestiging in Den Haag zult werken.

Na de sluitingsdatum zullen de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: