Projectleider bijthonden – Yacht – Den Haag

Yacht

Functieomschrijving

Te verrichten werkzaamheden : Kerntaken

• De kwartiermaker brengt de knelpunten en het proces verder in kaart en werkt de gewenste

aanpak uit in een projectplan inclusief benodigde structurele capaciteit en financiën. Daarbij maakt

de projectleider gebruik van het onderzoeksrapport en maakt hij gebruik van de voorbereidingen die

de afgelopen tijd door de verschillende afdelingen zijn uitgevoerd.

• Vervolgens voert de projectleider het project uit, waarbij hij/zij deels de uitvoering door anderen

coördineert en deels zelfstandig taken uitvoert. Het implementeren van de aanpak heeft betrekking

op alle gemeentelijke diensten.

• Een belangrijk onderdeel van de opdracht bestaat uit het vormgeven van de samenwerking en

communicatie tussen verschillende gemeentelijke organisatieonderdelen ( Beleidsafdeling

Stadsbeheer, de Bestuursdienst, de Handhavingsorganisatie), de politie en het Openbaar Ministerie.

De projectleider verkent of samenwerkingsafspraken voldoende zijn om goede uitvoering te

waarborgen of dat een regisseur van het proces wenselijk is.

• De kwartiermaker bewaakt de voortgang en zorgt dat belangrijke beslissingen worden voorgelegd

aan de opdrachtgevers

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: