Procesadviseur – Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) – Den Haag

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Als Procesadviseur speel jij een belangrijke rol in het in beeld brengen/onderhouden van de processen inclusief verantwoordelijkheden. Je brengt niet alleen de administratieve organisatie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) mede op orde, je denkt ook actief mee over de werking en inrichting van de complexe processen, die hieronder vallen.

Klinkt dat goed? Lees vooral verder!

Je interne ‘klanten’ zijn diverse procescoördinatoren binnen de RVO.

Jouw functie is tweeledig:

Jij geeft adviezen, faciliteert, ondersteunt en stuurt op de procesinrichting conform gestandaardiseerde kwaliteitseisen. Je hebt daarmee een adviesgevende en coachende rol in het op orde brengen van de administratieve organisatie. Daarbij werk je nauw samen met de medewerkers van de uitvoerende teams. Ook heb je regelmatig contact met de andere partners binnen de keten(s) en directies. Als procesadviseur ben jij een echte verbinder in de organisatie. Tevens zorg je dat iedereen hun eigen verantwoordelijkheden dragen, door hun daarop aan te spreken.
Daarnaast is heb je de rol van ‘Superuser’ voor de tool MAVIM. Daarvoor ben jij de vraagbaak voor alle toepassings- en gebruikersvragen van deze tool en je lost problemen slagvaardig op.

Jouw takenpakket ziet er als volgt uit:
Basis taken zijn bijvoorbeeld: met name advies geven en coaching op het gebied van procesplaten opstellen, procesbeschrijvingen maken, het maken van de werkinstructies. Het gaat hier met name om reguliere processen. Je helpt bij het signaleren van knelpunten in de processen en onderzoekt verbetermogelijkheden.
Advies geven bij de inrichting van processen, kwaliteit bewaken en indien nodig aanbevelingen doen over de kwaliteit van processchema’s, procesbeschrijvingen, werkinstructies en/of ze voldoen aan de gestelde eisen. Signaleren van knelpunten in de processen en onderzoekt verbetermogelijkheden.

Functie-eisen
Je hebt een HBO diploma in een relevante richting (Kwaliteits- en Procesmanagement bijvoorbeeld)
Of hebt door relevante werkervaring een HBO werk- en denkniveau ontwikkeld.
Je bent bekend met procesinrichting en kwaliteitsmanagement.
Je hebt kennis van en ervaring met MAVIM en Visio of bent bereid dat te gaan leren.
Je kunt adviseren en ben bereid dit verder te ontwikkelen, beschikt over een hands-on mentaliteit.
Je toont enthousiasme, inzet en betrokkenheid.

Competenties:

Oordeelsvorming, jij weegt mogelijkheden af aan de hand van relevante criteria en hakt knopen door.
Integriteit, jij bent onkreukbaar en eerlijk.
Klantgerichtheid, jij geeft hoge prioriteit aan een goede dienstverlening richting onze interne klanten en ketenpartners.
Resultaatgerichtheid, samen met collega’s realiseren van deadlines en beoogde resultaten.
Samenwerken, je draagt bij aan een gezamenlijk resultaat door af te stemmen tussen eigen kwaliteiten en belangen en die van het team. Je motiveert collega’s door positieve feedback te geven. Daarnaast durf je gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het management.
Plannen en organiseren, je bereid het werk goed voor en je kunt de tijd efficiënt indelen.
Zelfontwikkeling, je komt met verbetervoorstellen, oplossingen en nieuwe ideeën en je wisselt informatie en kennis uit met collega’s.
Arbeidsvoorwaarden
Salarisniveau schaal 9
Maandsalaris Min €3.028 – Max. €4.247 (bruto)
Dienstverband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Contractduur 2 jaar
Minimaal aantal uren per week 32
Maximaal aantal uren per week 36
Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

RVO ondersteunt het ‘hybride werken’. Ons uitgangspunt is, dat je vanaf iedere locatie je werk kunt doen (vanuit huis, op kantoor of elders). Jouw aanwezigheid op de RVO-vestiging zal in nader te omschrijven situaties echter gewenst kunnen zijn.

Wij kunnen je in eerste instantie een contract voor bepaalde tijd bieden. Afhankelijk van functioneren én ontwikkelingen in opdrachten kan een vast contract in beeld komen.

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Meer over de functiegroep Medewerker Advisering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Op dit moment zit de functie ingebed in de afdeling Uitvoeringsbeleid (UB). Het is echter mogelijk, dat het team op den duur op een andere plek gepositioneert zal worden binnen de RVO. Dit wordt momenteel uitgezocht. UB is onderdeel van de directie Kernprocessen EU. UB is gericht op het efficiënt, doeltreffend en rechtmatig uitvoeren van wet- en regelgeving, vanuit de driehoek opdrachtgever, klant en organisatie (medewerker). Het uitvoeringsbeleid wordt vormgegeven op basis van standaard waar het kan, maatwerk waar het moet, rekening houdend met de specifieke karakters van de (inter)nationale en Europese regelgeving.

De pijlers van het uitvoeringsbeleid zijn: het geven van advies op het gebied van procesplaten, procesbeschrijvingen, Mavim gebruik, kwaliteitsborging, kwaliteits- en procesmanagement.
Het geven van advies, kaderstelling waar nodig, ondersteuning bij monitoring en borging. Daarnaast draagt de afdeling zorg voor ondersteuning en advies bij continu verbeteren en procesoptimalisatie (LSS), EU-rapportages en data-analyse en beschikbaarstelling van gegevens voor het primaire proces.

UB bestaat uit de volgende teams: Advies Nationaal, Advies Grondgebonden, Advies Niet-grondgebonden, Advies Mest/Dier/Natuur, Europees Betaalorgaan, Procesadvies & LSS en Analyse en Rapportages.

Het team Procesadvies & LSS is opgebouwd uit drie clusters: cluster Procesadvies, het cluster ‘Expertisecentrum Lean Six-Sigma, het cluster Informatiebeveiling & AVG. Deze drie clusters dragen hun steentje bij aan de RVO, door ervoor te zorgen, dat het beleid op de juiste manier uitgevoerd wordt. Dit doen ze aan de hand van het geven van advies, coaching, trainingen, opleidingen en mee draaien of aansturen van (multidisciplinaire) projecten binnen de RVO.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

RVO is een inclusieve werkgever die diversiteit omarmt. We maken ons hard voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht huidskleur, afkomst, religie, nationale afkomst, seksuele geaardheid, leeftijd, staatsburgerschap, burgerlijke staat, beperking of genderidentiteit. We streven ernaar om onze verschillen optimaal te benutten zodat we creativiteit, innovatie en talentontwikkeling kunnen stimuleren.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen adviseren over de toepassing van wet- en regelgeving en handelen bezwaar en beroepen af binnen de ruimte die wet- en regelgeving biedt. Ook zijn ze betrokken bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving.

En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: