Opdracht: Datawarehouse specialist, sectie Data Services – SourcePower BV – Den Haag

SourcePower BV

Opdracht: Datawarehouse specialist, sectie Data Services

De opdrachtgever: het Rijksvastgoedbedrijf

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) maakt integraal deel uit van de Rijksoverheid en valt onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het RVB is verantwoordelijk voor het beheer en de instandhouding van de grootste en meest diverse vastgoedportefeuille van Nederland.

Sinds 1 februari 2021 is de volledige i-functie van het RVB ondergebracht bij de directie Portefeuillestrategie & Portefeuillemanagement (P&P). P&P verbindt departementen, beleidsmakers, vastgoedhoudende diensten, medeoverheden en maatschappelijke organisaties met het Rijksvastgoedbedrijf op strategisch niveau. De vastgoedportefeuille van het Rijksvastgoedbedrijf is daarbij leidend. De i-functie bestaat uit de afdelingen Informatievoorziening en het CIO-Office en staat onder leiding van de CIO.

Het RVB is volop in ontwikkeling naar een flexibele en toekomstgerichte organisatie: het ‘RVB 2.0’.

Waar komen we vandaan en waar gaan we naartoe?

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de fusie van het RVB inclusief het harmoniseren van de processen en het ICT landschap. Hiermee is een basis gelegd om, met een nieuw ingerichte i- functie, te kunnen werken aan het doorontwikkelen en verder professionaliseren op zowel technologisch (data analyses, moderne applicatie ontwikkeling, etc.) als op organisatorisch gebied (CIO-sturing, informatiemanagement, portfoliomanagement, integrale AB/FB ondersteuning).

Het RVB zal juist in de toekomst in deze IT-organisatie investeren om het verschil te kunnen maken in klanttevredenheid (voorspelbaar), snelheid van acteren (offensiever), resultaatgerichter en slagvaardiger te kunnen zijn in deze IT-gedreven maatschappij.

De afdeling Informatie Voorziening (IV) draagt zorg voor levering en beheer van ICT-voorzieningen binnen het Rijksvastgoedbedrijf. De ICT-werkzaamheden vinden plaats binnen de kaders van de directie Portefeuillestrategie en Portefeuillemanagement, afdeling Informatie Voorziening.
De afdeling IV is verantwoordelijk voor:

•RVB-specifieke ICT-dienstverlening.
•Opzet en aanpassing van deze specifieke dienstverlening aan de technologische- en functionele eisen van deze tijd.
•Service- en contractmanagement over de generieke en specifiek dienstverlening en de eventueel uit te besteden ICT-diensten.
•ICT-(architectuur)- kennis en ervaring op technische- en applicatie architectuur en informatiebeveiliging.

Sectie Data Services

De sectie Dataservices heeft als focus om de organisatie te voorzien in hun -groeiende- informatiebehoefte. Het aantal informatiesystemen is hoog en daarmee ook het aantal databronnen. Het doel is om gegevens uit al deze databronnen te integreren in een datawarehouse en deze toegankelijk te maken voor bedrijfsanalyses, rapportages, stuurinformatie en andere informatiesystemen.

Opdrachtomschrijving

Als Datawarehouse specialist maak je deel uit van het Datawarehouse / Business Intelligence team. Je voert binnen het team onderhoud, beheer en ontwikkel werkzaamheden uit. Daarnaast word je met jouw BI skills ingezet binnen business projecten en technische (infrastructurele) projecten binnen het RVB.

Samen met andere ontwikkelaars, beheerders en een product owner werk je in een DevOps-team in een agile-setting samen aan het realiseren van een datawarehouse en Oracle BI-omgeving ten behoeve van de RVB organisatie. We gaan starten met een nieuw corporate DWH maar daarnaast is er ook een Oracle BI Apps-omgeving en een GIS datawarehouse welke ook verder ontwikkeld zullen worden.

Jouw rol zal het realiseren van het datawarehouse in een Oracle en / of PostgreSQL database zijn. Als ETL tool gebruiken we op dit moment Informatica maar we zitten in een transitie naar Oracle Data Integrator welke naar verwachting begin volgend jaar afgerond is. Bronnen voor het datawarehouse zijn divers en omvatten onder andere Oracle eBS, Condor, OMS, DBEnergie, verschillende PostgreSQL databases en applicaties.

Het betreft de volgende activiteiten:

– Vertalen van klanteisen en wensen naar concrete oplossingen gebruik makend van Oracle Data Integrator en Oracle BI / OAS op een Oracle / PostgreSQL database

– Het realiseren van nieuwe datasets en informatiegebieden met behulp van de ETL-tool (Informatica / Oracle Data Integrator)

– Modelleren van datawarehouse entiteiten

– Ontwerpen, beschrijven en maken van bijbehorende ETL procedures

– Peer-reviewen van werk van collega’s

– Beheer van het dagelijks laadproces en oplossen van eventuele problemen.

Benodigdheden voor aanbieding:
1. CV MAX 6 pagina’s, Nederlandstalig, Word document.
2. Ingevuld aanbieddocument met daarin een motivatie gericht op de aanvraag. Aanbieddocument max max 1-1,5 pagina’s lang zijn.

3. CV AVG-proof: Géén foto. Géén persoonsgegevens zoals (mail)adres, telefoonnummer, geboortedatum, nationaliteit of LinkedIn. Géén leveranciersgegevens.

Eisen
1 Kandidaat beschikt over HBO werk- en denkniveau, dit blijkt uit een afgeronde HBO-opleiding en/of minimaal 3 jaar in de rol van DataWareHouse specialist.
2 Minimaal 3 jaar kennis van algemene datawarehouse en business intelligence principes op het gebied van procesinrichting en datastructureringen.
3 Je hebt kennis en ervaring met Oracle Data Integrator in een complexe omgeving. Onder complexe omgeving verstaan we: een omgeving waarin met veel verschillende systemen en processen wordt gewerkt.
Je hebt kennis en ervaring van datawarehouse modelleren en je hebt al één of meerdere datawarehouses ontworpen.
4 Je hebt kennis en ervaring met (Postgre)SQL.
 

Wensen
1 Mate van ervaring met klantwensen naar ontwerp en realisatie.
2 Je hebt kennis en ervaring met het ontsluiten van Oracle eBS.
3 Mate van ervaring met Oracle Datawarehouse Administration Console(DAC) en Oracle Data Integrator (ODI).
4 Je hebt kennis en ervaring met de Oracle Administration tool voor de BI Repository (RPD) en Oracle BI Apps.
5 Uurtarief: (laagste tarief / aangeboden tarief ) * maximale prijsscore
Informatie voor de leverancier

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: