Onderzoeksmedewerker – Projectleider onderzoek Loketfunctie van de overheid – Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – Den Haag

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Digitalisering heeft onze samenleving in de afgelopen decennia veranderd. Het is verweven geraakt met bijna alles wat we doen. In de jaren ‘90 maakten we kennis met internet en email, tegenwoordig zijn we gemiddeld 4 uur en 44 minuten per dag online. Als overheid digitaliseren we om élke burger maximaal te ondersteunen. Dat doen we door dienstverlening aan te bieden vanuit de leefwereld van burgers en ondernemers, waarbij belangrijke momenten in hun leven centraal staan en contact via verschillende kanalen mogelijk is. Ben jij degene die in deze dienstverlening écht het verschil kan én wil maken? Pak dan nu je kans en solliciteer!

Wat ga je doen?
Het is aan ons als land, en als overheid, om de digitale transitie in goede banen te leiden en zorg te dragen voor een goede maatschappelijke inbedding. Altijd met het perspectief van de burger voorop! Daar ga jij een bijdrage aan leveren. Je gaat invulling geven aan de ambitie van het kabinet om belangrijke knelpunten in de overheidsdienstverlening aan te pakken en het gebruikersperspectief meer centraal te stellen. Als Projectleider onderzoek maak je deel uit van het Programmateam Loketfunctie van de Overheid.

Het programma Loketfunctie van de overheid houdt zich bezig met het ontwikkelen van een loketfunctie voor burgers en ondernemers die het in sommige gevallen niet zelf lukt om zaken te doen met de overheid. De opdracht van het programma luidt: Stel een loketfunctie in voor niet-zelfredzame burgers met betrekking tot de overheidsdienstverlening, met een casemanager voor de gezamenlijke overheden en uitvoeringsorganisaties, die regie voert om tot oplossingen te komen vanuit de bedoeling van de wet.

Het programma wordt uitgevoerd langs twee parallelle sporen:
1. Onderzoek en analyse: onderzoek en experimenten in onderzoeksetting
2. Uitvoering in de praktijk: operationele loketten in de praktijk
De evaluatie op basis van de resultaten van het onderzoek en de praktijkinitiatieven is input voor het uiteindelijke ontwerp van de loketfunctie van de overheid.

Er worden verschillende onderzoeksmethoden gebruikt:
• Deskresearch: Binnen het programma willen we de kennis van andere onderzoeken, programma’s en initiatieven meenemen in het uiteindelijke ontwerp van de loketfunctie.
• Onderzoek in onderzoeks- of labomgeving: Nieuwe samenwerkingen worden in eerste instantie in een labomgeving getest om zo vroegtijdig knelpunten en inzichten op te doen. Deze aanpak is in 2022 zeer effectief gebleken.
• Onderzoek (evaluerend kwalitatief) bij de praktijkexperimenten. Bij het volgen van de praktijk experimenten wordt evaluerend en onafhankelijk onderzoek gedaan naar de ervaring van medewerkers en burgers in de verschillende loketinitiatieven. Zo kan er doorlopend een beeld worden gevormd van wat werkt en wat niet werkt in de samenwerking bij de loketten in de praktijk. Bij het volgen van de praktijkinitiatieven wordt evaluerend en onafhankelijk onderzoek gedaan naar de ervaring van medewerkers en burgers in de verschillende loketinitiatieven. Zo kan er doorlopend een beeld worden gevormd van wat werkt en wat niet werkt in de samenwerking.

Functie-eisen

Om je werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren ben je een organisatietalent met affiniteit met onderzoek. Je bent actief betrokken bij het opzetten en uitvoeren van onderzoeken, zowel gerelateerd aan de praktijkinitiatieven als de experimenten in de onderzoeksomgeving. Je levert een inhoudelijke bijdrage in het opzetten en uitvoeren van de creatieve sessies en workshops die nodig zijn om te komen tot de vorm en invulling van de loketfunctie en organiseert deze ook met je collega’s. Je richt een dashboard in om onderzoeksresultaten inzichtelijk te maken. De onderzoeken worden daarom ingericht op basis van datagedreven processen. Ook verzamel je resultaten en zorg je voor een goede presentatie hiervan. Je bent het aanspreekpunt voor betrokken overheidsorganisaties voor wat betreft onderzoek en werkt hierbij nauw samen met de Coördinator onderzoek en de Projectleider praktijkinitiatieven.

WO-diploma;
Je hebt ervaring op het gebied van dienstverlening binnen de overheid;
Je kunt plannen en organiseren;
Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met het opzetten en uitvoeren van onderzoek binnen werk of studie;
Je weet verschillende standpunten, belangen, informatie bijeen te brengen en bent in staat om dossiers proactief vooruit te brengen;
Je bent stressbestendig. Werken met (strakke) deadlines vind je alleen maar leuk en werk waar soms veel van afhangt vind je uitdagend.

Jouw competenties?

Analytisch
Accuraat werken
Communicatief vaardig (mondeling en schriftelijk)
Samenwerken
Klantgerichtheid
Plannen en organiseren
Resultaatgericht en zelfstandig
Arbeidsvoorwaarden
Salarisniveau schaal 11
Maandsalaris Min €3.503 – Max. €5.343 (bruto)
Dienstverband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Contractduur 1 jaar
Minimaal aantal uren per week 32
Maximaal aantal uren per week 36
Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Hybride werken is van toepassing: op de lokatie Turfmarkt en digitaal

Meer over de functiegroep Onderzoeksmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie digitale overheid
De directie Digitale Overheid (DO) werkt aan een slagvaardige, veilige en transparante digitale overheid, die de mens centraal stelt met toegankelijke en betrouwbare dienstverlening en verantwoord datagebruik. Binnen de directie DO staan op dit moment 3 onderwerpen centraal: de digitale voorzieningen waarmee burgers en ondernemers overheidsdienstverlening kunnen krijgen (Generieke Digitale Infrastructuur), de digitale en fysieke dienstverlening aan burgers en ondernemers en identiteit/paspoorten en de Basisregistratie Personen. De directie is de opdrachtgever voor een aantal grote IT-leveranciers binnen de overheid. Daarnaast worden binnen de directie een aantal grote programma’s uitgevoerd, zoals Regie op Gegevens, de Wallet en de loketfunctie voor publieke dienstverlening. Uitgangspunten zijn Europese kaders en de nationale strategieën en agenda’s, o.a. werkagenda digitalisering, die de staatssecretaris binnenkort aan de Tweede Kamer zal zenden. De directie is bovendien verantwoordelijk voor wetgeving om de rechten van burgers en ondernemers te borgen bij digitalisering van de overheidsdienstverlening. Voor dit alles werkt de directie intensief samen met departementen, uitvoeringsorganisaties en medeoverheden.

Dienstverlening
De eenheid dienstverlening bij BZK is op 1 april jl. gestart. De dienstverlening van de overheid is de afgelopen jaren hoog op de politieke agenda gekomen. Het vertrouwen in de overheid is zowel maatschappelijk, politiek en bestuurlijk onderwerp van discussie. Dit komt onder andere door verschillende problemen in de uitvoering, zoals beschreven in het rapport van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) en de rapporten Werk aan Uitvoering (WaU). Dat vraagt om verstevigde publieke dienstverlening en een samenhangende aanpak. We richten publieke dienstverlening in op een manier waarop burgers hier gemakkelijk gebruik van kunnen maken. Dienstverlening werkt vanuit de overheidsbrede visie op gezamenlijke dienstverlening. Concreet houdt dit in dat:
• Burgers en ondernemers áltijd zelf kunnen kiezen op welke wijze ze gebruik willen maken van (informatie over) deze dienstverlening (click, call, face).
• Ook ontvangen burgers en ondernemers, afhankelijk van de mate van zelfredzaamheid, complexiteit van iemands situatie en complexiteit van wetten, regels en de organisatie de juiste hulp bij het gebruik van publieke dienstverlening.
• Daarnaast zetten we ook in op slimme dienstverlening door burgers en ondernemers te wijzen op kansen en risico’s en door vroegsignalering.
Levensgebeurtenissen staan hierbij centraal, niet de processen en organisatie van de overheid.

Directie digitale overheid
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven, bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: