Medewerker subsidies – Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen – Den Haag

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen

Het team Subsidieportaal ziet het als haar missie bij te dragen aan de maatschappelijke opgaven van Justitie en Veiligheid. Onze taak is te adviseren over en ondersteunen bij het rechtmatig, tijdig en controleerbaar verstrekken van subsidies en bijdragen aan medeoverheden. Met onze expertise zijn wij een onmisbare partner voor beleidsmedewerkers én aanvragers zoals stichtingen, gemeenten en provincies. Het Subsidieportaal werkt voor het gehele ministerie en kijkt dus mee bij een groot deel van het beleid. Het contact met de vele beleidsdirecties maakt dit een unieke positie om in werkzaam te zijn.

Bij het team Subsidieportaal ga je als medewerker subsidies aan de slag met de dossiers van een deel van het ministerie. Jij hebt affiniteit met subsidies en voert de verschillende stappen in het subsidieproces uit: van aanvraag tot en met vaststelling en betaling. Dit doe je aan de hand van een procesbeschrijving en werkinstructie. Naast het reguliere werk krijg je er ook energie van om je eigen werkprocessen te verbeteren. Je ziet snel waar er verbetering mogelijk is en handelt daar pro-actief in.

Jij bent vakdeskundig en houd overzicht over de afgesproken termijnen en geef waar nodig advies aan opdrachtgevende organisatieonderdelen. Bijvoorbeeld over de randvoorwaarden waaraan een subsidie in ieder geval moet voldoen. Voor de dossiers die onder jouw verantwoordelijkheid vallen stel je op basis van standaardmodellen zakelijke brieven op, en draag je zorg voor correcte verwerking in de financiële administratie. Uiteraard verlies je hierbij de wet- en regelgeving en kaders van het ministerie van Justitie en Veiligheid niet uit het oog.

Je komt te werken in een gezellig en divers team dat veelal vanuit huis werkt en minimaal 1 x per week op kantoor is. Daarnaast organiseren we meerdere keren per jaar leuke uitjes voor het team en de afdeling.

Ben jij de persoon met aantoonbare kwaliteiten die wij zoeken? Solliciteer dan per omgaande.

Functie-eisen
Je hebt een hbo werk- en denkniveau, in een economische, bedrijfskundige of juridische richting (bijvoorbeeld management, economie en recht)
Het is een Pre als je aantoonbare kennis en vaardigheden hebt op het gebied van SCRUM of LEAN (Six Sigma)
Je hebt bij voorkeur ervaring met subsidieprocessen en het toepassen van subsidiewet- en regelgeving.
Je hebt bij voorkeur ervaring met het administreren van betalingen (betaalsysteem Leonardo) en/of het vastleggen van documenten (DigiJust), zodat je anderen daar wegwijs in kunt maken.
Je kunt zowel mondeling als schriftelijk adviezen geven.
Je hebt een oplossingsgerichte, faciliterende en klantgerichte houding.
Je werkt integer, kunt je eigen oordeel vormen en streeft altijd naar het beste resultaat.
Je werkt graag samen met collega’s en kunt goed plannen en organiseren.
Arbeidsvoorwaarden
Salarisniveau schaal 9
Maandsalaris Min €3.119 – Max. €4.374 (bruto)
Dienstverband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Contractduur Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Minimaal aantal uren per week 24
Maximaal aantal uren per week 36
Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

De medewerkers van DGSenB zijn flexibel inzetbaar. Deze functie is in eerste instantie bedoeld voor inzet bij het Subsidieportaal, maar dat kan over de tijd veranderen.

De functie is van tijdelijke aard met uitzicht op vast. Heb je al een vast dienstverband binnen de Staat der Nederlanden? Dan behoud je deze uiteraard.

Meer over de functiegroep Medewerker Advisering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Advies, Regie en Centrale Autoriteit
De directie Advies, Regie en Centrale Autoriteit levert expertise aan het DGSenB door (gevraagd en ongevraagd) te adviseren, te faciliteren en te toetsen over beleidsvraagstukken op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, juridische zaken, informatievoorziening en subsidies. Daarnaast ondersteunt de directie het DGSenB kundig in de uitvoering van werkprocessen. Denk hierbij aan personeelsadvies, staf en managementondersteuning. Tot slot valt de Centrale Autoriteit (CA) ook onder de directie. De CA voert namens de Nederlandse staat drie internationale verdragen uit ten aanzien van kinderaangelegenheden, kinderontvoering, kinderbescherming en adoptie.

De directie bestaat uit vijf teams: Financieel Advies en Bedrijfsvoering (FAB), Juridische en Internationale Zaken (JIZ), Managementondersteuning en Staf (MOenS) en Ketenregie (KR). Tevens is het JenV-brede Subsidieportaal (SP) bij de directie ondergebracht.

Het Subsidieportaal
Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) heeft de ambitie om alle facetten van het financieel beheer, waaronder het subsidiebeheer, geheel op orde te hebben. Het niet-beleidsmatige gedeelte van het subsidieproces is sinds 2020 op één plek geconcentreerd binnen het bestuursdepartement.

Het Subsidieportaal is daarmee een relatief nieuw team die het als haar missie ziet bij te dragen aan de maatschappelijke opgaven van Justitie en Veiligheid. Met onze expertise zijn wij een onmisbare partner voor beleidsmedewerkers én aanvragers. Onze taak is te adviseren over en ondersteunen bij het rechtvaardig, tijdig en controleerbaar verstrekken van subsidies en bijdragen aan medeoverheden. Onze kernwaarden zijn betrouwbaar, professioneel en zelfstandig.

JenV kent een relatief groot aantal beleidsrijke, incidentele subsidies. Dit vergt medewerkers in het Subsidieportaal die oplossingsgericht meedenken met beleid over de precieze vormgeving.

Het Subsidieportaal voert het proces uit dat leidt tot het rechtmatig, juist, tijdig en controleerbaar verstrekken van een subsidie of bijdrage aan een medeoverheid, met de bijbehorende betalingen. Het Subsidieportaal werkt daartoe met een procesbeschrijving die de basis vormt voor een gedetailleerde werkinstructie. Er zijn dienstverleningsafspraken (dva) gemaakt met die organisatieonderdelen van het bestuursdepartement van het ministerie van Justitie en Veiligheid die subsidies (verwachten te) verstrekken. Onderdeel van die dva is een producten- en diensten catalogus (pdc). Het team bestaat uit tien personen: een MT-lid, juridisch adviseurs subsidies en (senior) medewerkers subsidies.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan 2000 medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Directoraat-generaal Straffen en Beschermen
Voorkomen van slachtofferschap en daderschap. Slachtoffers van criminaliteit en kwetsbare personen ondersteunen en beschermen. Daders straffen én hierbij werken aan een goede terugkeer in de samenleving voor het verminderen van de recidivebieden. Dat kunnen we niet zonder partners als gemeenten, de zorg, het sociaal domein, reclasseringsorganisaties, bedrijven en diverse anderen. Daar staat het directoraat-generaal Straffen en Beschermen (DGSenB) voor.

DGSenB is samenwerkingsgericht en werkt innovatief. Voor ons staat de maatschappelijke opgave een veilig en leefbaar Nederland centraal. We dragen bij door middel van genoegdoening en re-integratie via het voorkomen van criminaliteit, snel en effectief tenuitvoerleggen van straffen en financiële sancties en hulp aan slachtoffers.

Slachtofferbeleid, high impact crimes, gevangeniswezen, reclassering, jeugd, integriteitsbeleid, kansspelen, filantropie, internationale kinderontvoering, interlandelijke adoptie en internationale kinderbescherming: het werkterrein van DGSenB is divers. Iedere medewerker heeft zijn eigen rol, verantwoordelijkheid en expertise. Wat wij gemeen hebben? Wij laten ons inspireren door de buitenwereld, werken samen en staan open voor ontwikkeling van onszelf, collega’s en het team. Dat doen we op open, respectvolle transparante wijze.

Het DGSenB is opdrachtgever van meerdere uitvoeringsorganisaties, zoals het Centraal Justitieel Incassobureau, de Raad voor de Kinderbescherming, Dienst Justitiële Inrichtingen en Dienst Justis.
Het DG bestaat uit drie directies:

De directie Sanctie- en Slachtofferbeleid (DSenS)
De directie Jeugd, Familie en Aanpak Criminaliteitsfenomenen (DJFC)
De directie Advies, Regie en Centrale Autoriteit (DARC)

Tot slot valt het programma Artificiële Intelligentie (AI) onder het DGSenB. Het programma zorgt ervoor dat JenV in die drie jaar met inhoudelijk gezag zichtbaar is in de nationale en internationale beleidsontwikkeling op het gebied van AI.

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: