Jurist Beroepenteam – Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) – Den Haag

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Een schoner milieu, een beter klimaat of het stimuleren van innovatie. Het zijn zo maar 3 thema’s waaraan jij een betekenisvolle bijdrage kan leveren. Als jurist Beroepenteam houd je je dagelijks bezig met de maatschappelijke opgaven waar we met elkaar voor staan.

Geen dag is hetzelfde
Je behandelt beroepschriften van verschillende regelingen. Daarvoor overleg je met interne en externe betrokkenen. Ook begeleid je civiele gerechtsprocedures. En je krijgt te maken met vraagstukken over bestuurs-, ondernemings-, verbintenissen- en fiscaal recht. Alles wat te maken heeft met nationale en Europese subsidies, krediet-, vergunning- en ontheffingsaanvragen, compensatieregelingen en handhavingsbesluiten zie je langskomen. Op dagelijkse basis schakel je hiervoor met ministeries en lagere overheden, ondernemers, kennisinstellingen en particulieren. Verder ga je aan de slag met het:

bekijken van zaken vanuit juridische, politieke, bestuurlijke, maatschappelijke en technische invalshoeken.
opstellen van verweerschriften en pleitnota’s.
houden van de regie op de processtrategie.
optreden voor rechterlijke colleges.
zorgen voor terugkoppeling uit zittingen en uitspraken naar de rest van de organisatie.
Functie-eisen

Voor de rol van jurist is het belangrijk dat je actuele en goede kennis van het bestuursrecht hebt. Bovendien beschik je over een groot analytisch inzicht. Daarnaast weet je juridische materie omzetten in begrijpelijke taal, zowel mondeling als schriftelijk. Je kunt zaken dejuridiseren en van regels ontdoen of er maatwerk voor leveren. En je benadert vraagstukken vanuit meerdere gezichtspunten. Ook heb je:

een universitaire studie rechtsgeleerdheid of een gelijkwaardige studie afgerond.
ruime ervaring met het voeren van beroepsprocedures bij de rechter, inclusief pleiten ter zitting.
ervaring met het opstellen van juridische teksten, adviezen, zelfstandige behandeling van bezwaar- en beroepschriften en het effectief bewaken van juridische randvoorwaarden.
Arbeidsvoorwaarden
Salarisniveau schaal 11
Maandsalaris Min €3.503 – Max. €5.343 (bruto)
Dienstverband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Contractduur 2 jaar
Minimaal aantal uren per week 32
Maximaal aantal uren per week 36
Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Na sluitingsdatum zijn de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, vragen wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Juridische Zaken van RVO is belast met drie kerntaken: (brede) juridische advisering, het zelfstandig behandelen van bezwaarschriften en het zelfstandig behandelen van beroepschriften inclusief het begeleiden van civiele gerechtsprocedures.

Bij Juridische Zaken werken momenteel circa 180 medewerkers verdeeld over zes teams. De bezwaren worden behandeld in vier themagewijs georganiseerde teams: JZ Agro en Innovatie, JZ Energie en Leefomgeving, JZ EU Fiscaal en Klimaat en JZ Investment, Internationaal en Marktmaatregelen. De gerechtelijke beroepsprocedures zijn centraal belegd en worden behandeld in het team JZ Beroepen. De centrale ondersteunende activiteiten en de teamoverstijgende onderwerpen, zijn ondergebracht in het team JZ Corporate. De afdeling kent hiernaast nog de horizontaal werkende secties Wob, Fraude, Klachten en Schadevergoedingen.

Het werkterrein van de afdeling omvat alle regelingen die RVO uitvoert voor diverse opdrachtgevers, waaronder ministeries en lagere overheden. Het gaat hier om wettelijke regelingen waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de maatschappelijke opgaven waar we met elkaar voor staan.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

RVO is een inclusieve werkgever die diversiteit omarmt. We maken ons hard voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht huidskleur, afkomst, religie, nationale afkomst, seksuele geaardheid, leeftijd, staatsburgerschap, burgerlijke staat, beperking of genderidentiteit. We streven ernaar om onze verschillen optimaal te benutten zodat we creativiteit, innovatie en talentontwikkeling kunnen stimuleren.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen adviseren over de toepassing van wet- en regelgeving en handelen bezwaar en beroepen af binnen de ruimte die wet- en regelgeving biedt. Ook zijn ze betrokken bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving.

En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: