Hoofd Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing JenV – Ministerie van Justitie en Veiligheid – Directie Informatievoorziening en Inkoop – Den Haag

Ministerie van Justitie en Veiligheid - Directie Informatievoorziening en Inkoop

Is crisisbeheersing op jouw lijf geschreven, ben je een ster in verbinden, en is politiek en bestuurlijke sensitiviteit voor jou vanzelfsprekend? Heb jij een strategische kijk op crisismanagement? Reageer dan snel!
Het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid (DCC JenV) is verantwoordelijk voor de inzet van adviesstructuren, informatiemanagement en coördinatie van sturingslijnen bij calamiteiten, crises en rampen binnen het domein van JenV. Daar ligt jouw focus als Hoofd DCC JenV. Je organiseert daarmee doelmatige crisisbeheersing door het departement en schept voorwaarden voor crisisbesluitvorming door ambtelijke top en bewindslieden.
De doelstellingen van DCC zijn:
Het ontwikkelen van departementaal crisisbeheersingsbeleid;
Het investeren in netwerkmanagement binnen en buiten het departement;
Het ministerie van JenV voorbereiden op het beheersen van crises;
Het coördineren van de informatievoorziening en het bewaken van het (inter)departementale crisisbeheersingsproces tijdens en na een crisis.
Rol
Als Hoofd DCC heb je een agenderende, coördinerende en verbindende rol binnen JenV, zowel in de ontwikkeling van de departementale crisisorganisatie (koude fase) als tijdens een crisis als het gaat om de samenwerking tussen bewindslieden, bestuur en directies (warme fase). Je legt verantwoording af aan het Hoofd Bureau Beveiligingsautoriteit (BVA) waar het gaat om monitoring tijdens de crisis en op evaluatie en verbeteringsvoorstellen, alsmede op bijdragen aan interdepartementale crises en beleidsvorming.
In de koude fase zet je vanuit een strategische positie de kaders voor het DCC van JenV uit, vertegenwoordig je het DCC interdepartementaal en zorg je dat het DCC in staat is de doelstellingen te bereiken. Het DCC is momenteel volop in ontwikkeling. De komende 2 jaar ga je aan de slag met de doorontwikkeling van het DCC JenV voortbordurend op de inrichtingsplannen die er liggen. Het Hoofd DCC stuurt functioneel de adviseur crisisbeheersing aan en de collega’s die deel uitmaken van de flexibele schil, de ondersteuning van het DCC in een warme fase (ten tijde van een crisis).
In de warme fase schaal je doelmatig op ter ondersteuning van (strategische) crisisbesluitvorming. In deze fase zal het Hoofd zo nodig optreden als (tijdelijke) voorzitter van het departementale crisisteam en deelnemen aan het Interdepartementale Afstemmingsoverleg (IAO), als onderdeel van de nationale crisisstructuur.
Taken
Samengevat voer je als Hoofd DCC de volgende werkzaamheden uit:
Koude fase werkzaamheden:
ontwikkeling van departementale crisisstructuur, waarbij het van belang is de departementale crisisstructuur goed in te bedden en aan te haken bij de (inter)nationale, interdepartementale, en regionale crisisstructuren;
functionele aansturing van vaste en tijdelijke medewerkers (flexibele schil) van het DCC;
coördineren van alle activiteiten ter voorbereiding op een crisis:
– (inter)departementale beleidsvorming;
– actualisering van handleidingen, plannen en scenario’s;
– OTO-programma (opleiden, trainen en oefenen);
bewaken van voortgang en kwaliteitscontrole op ondersteunende processen binnen het DCC;
verbindende rol in de (inter)departementale samenwerking met relevante partijen als DCC’s van andere departementen, NCTV/NCC, beleidsdirecties van JenV, Directie Bestuursondersteuning, Directie Communicatie, FMH, Veiligheidsregio’s (netwerkmanagement);
deelnemer aan structurele (inter) departementale crisisoverleggen (zoals het Interdepartementaal Overleg Crisisbeheersing (IOCb) en het directeurenoverleg crisisbeheersing (DOCb);
uitvoeren van evaluaties/aansturen van evaluatieonderzoeken.
Warme fase werkzaamheden:
coördinatie van opschaling crisisstructuren gerelateerd aan het beleidsterrein/ niveau waar de crisis betrekking op heeft;
vervullen van crisisrol (w.o. technisch voorzitter) in de crisisfase naar een projectmatige aanpak toe en in regie op de voortgang, vertaling naar structurele inbedding voor de factoren die dit vragen, de afschaling en de evaluatie.
Functie-eisen
je hebt academisch werk- en denkniveau en aantoonbare ervaring in op strategisch niveau adviseren;
je hebt ruime ervaring in een coördinerende functie;
je hebt inzicht in (de sturing van) strategische in- en externe besluitvormingsprocessen;
je hebt kennis van en ruime ervaring met crisisbeheersing binnen het openbaar bestuur;
je hebt inzicht en interesse in actuele grote politieke en maatschappelijke ontwikkelingen;
je hebt kennis van informatiemanagement en ervaring met informatieprocessen op verschillende niveaus;
je bent stressbestendig, flexibel, een goede teamspeler en communicatief en taalkundig vaardig;
je bent vaardig in besluitvorming, voorzitterschap en regievoering bij vormgeving crisisteam/projectaanpak en in staat eerste crisisrespons te geven;
je kunt snel schakelen tussen uitvoering, beleid en politiek;
een pre is het hebben van een relevant netwerk in crisisbeheersing
Arbeidsvoorwaarden
Salarisniveau schaal 13
Maandsalaris Min €4.551 – Max. €6.786 (bruto)
Dienstverband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Contractduur 2 jaar
Minimaal aantal uren per week 36
Maximaal aantal uren per week 36
Overige arbeidsvoorwaarden
Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.
Bijzonderheden
Ben je in dienst van het rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Voeg dan een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
Het betreft vooralsnog een tijdelijke functie voor de periode van 2 jaar.
Er loopt nog een adviestraject voor inschaling en functiebenaming. Indicatie is coördinerend specialistisch adviseur S13.
De functie betreft een vertrouwensfunctie niveau B
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure
Je moet bereid zijn om bereikbaarheidsdiensten te draaien
Het DCC maakt onderdeel uit van het Bureau BVA. Werkzaamheden op het gebied van integrale beveiliging kunnen onderdeel uitmaken van je takenpakket.
Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur
Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.
Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid
Meer over jouw toekomstige afdeling
Het DCC kan worden ingezet in drie gevallen: bij een departementale crisis gerelateerd aan de gebouwen (zoals bij brand of demonstraties), bij een beleidscrisis op het gebied van een beleidsonderwerp gerelateerd aan een beleids-DG (bijvoorbeeld Kindertoeslagenaffaire of migratieketen) en bij departementoverstijgende crises (bijvoorbeeld MH17, Corona, etc.).
Het DCC JenV is gepositioneerd onder het Bureau BVA, dat beheersmatig onderdeel is van DI&I. De BVA is een onafhankelijke interne derdelijns toezichthouder en draagt bij aan de bescherming van de belangen van het ministerie door te adviseren over en toe te zien op de integrale beveiliging. Dit betreft fysieke beveiliging (gebouwen, materieel, en personen), informatiebeveiliging, persoonsbeveiliging en personele beveiliging.
Ministerie van Justitie en Veiligheid – Directie Informatievoorziening en Inkoop
Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan 2000 medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.
De directie Informatievoorziening en Inkoop (DI&I) is binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) verantwoordelijk voor de JenV-brede ICT-infrastructuur. We richten centrale voorzieningen in en beheren deze. Ook adviseren, faciliteren en ondersteunen we de ambtelijke top, de directeur-generaal en JenV-onderdelen bij (beleidsmatige) vraagstukken op het gebied van informatievoorziening en de beheersing van grote ICT-projecten. Strategisch leveranciersmanagement is ingericht voor Microsoft (ook voor het rijk) en Oracle en de directie heeft de bedrijfsjuridische functie voor JenV in huis.
DI&I formuleert JenV-brede kaders en adviezen om als ministerie rechtmatig, efficiënt en duurzaam te kunnen inkopen en aan te sluiten op Europese en rijksbrede ontwikkelingen zowel voor de informatievoorziening als voor inkoop. Samenwerken, resultaatgericht, ondernemerschap, vakmanschap en

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: