Enterprise-architect – De Rijksoverheid – Den Haag

De Rijksoverheid

Als enterprise-architect bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag heb je een unieke functie met veel impact. Je werkt de informatiearchitectuur uit en stelt een doelarchitectuur op voor de gehele schuldenketen. Verder ben je medeverantwoordelijk voor een belangrijke tool waarmee burgers de beslagvrije voet kunnen uitrekenen. Je hebt bij ons dus een erg uitdagende baan én bent van grote waarde voor mensen die met schulden kampen.

Als er beslag wordt gelegd op een inkomen om schulden af te lossen, moet er een minimumbedrag overblijven om van te leven: de beslagvrije voet. Burgers kunnen dit bedrag controleren via de rekentool op de website www.uwbeslagvrijevoet.nl. Deze tool is gebaseerd op een rekenmodule die achter de schermen van het Ketenbureau Derdenbeslag in Den Haag draait. De keten bestaat onder andere uit gemeenten, waterschappen, de Belastingdienst, UWV, SVB, de gerechtsdeurwaarders en ICT-partners. Goed functionerende technologie én adequaat beheer is voor alle partijen van groot belang. Zit er een fout in de rekenmodule? Dan kan dit zomaar leiden tot Kamervragen.

Je gaat aan de slag bij het Ketenbureau Derdenbeslag. Als enterprise-architect ben je breed inzetbaar in de gehele schuldenketen. Je werkt de informatiearchitectuur uit en stelt een doelarchitectuur op voor de gehele keten. Daarnaast ben je samen met het team verantwoordelijk voor het onderhouden van de rekenmodule. Bij beleidswijzigingen of externe ontwikkelingen vertaal je de impact voor de schuldenketen door bijvoorbeeld te berekenen wat de impact is op de beslagvrije voet. Dit vraagt om een zorgvuldige controle en documentatie van de processen. Jij kunt uit grote hoeveelheden data de juiste informatie halen en weet deze te vertalen voor collega’s of andere gebruikers.

Daarnaast ben je de (strategisch) gesprekspartner van de ketenpartners en zorg je voor inhoudelijke scherpte, zorgvuldig werk en gedegen documentatie. Waar nodig haal je informatie op, stem je deze af met de betrokken partijen en zet je deze om in architectuurplannen. Ook pak je vraagstukken en uitdagingen op rond keteninformatisering.

Inclusief samenwerken aan een belangrijke missie

Je komt in een organisatie te werken die zich inzet voor een belangrijke missie: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving, streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen waarvoor we ons werk doen.

Met welk perspectief en vanuit welke levenservaring verrijk jij onze organisatie? En wat drijft jou om je in te zetten voor Nederland? We zijn benieuwd naar de ervaringen die jij meeneemt in jouw werk.

Je bent een zelfstandige enterprise-architect die goed de weg weet te vinden tussen alle ketenpartners, maar daarnaast ook in teamverband sterk opereert. Je neemt in multidisciplinaire projectgroepen een trekkende en verbindende rol. Daarnaast kun je complexe zaken snel eigen maken en bied je structuur in een dynamische omgeving. Ook heb je een groot inlevingsvermogen, waardoor je makkelijk de verbinding weet te maken tussen verschillende belangen, en tussen het strategisch en beleidsmatig niveau bij de directoraten-generaal, en het operationeel niveau bij uitvoeringsorganisaties.

Je hebt hbo- of wo-niveau.

Je hebt minimaal vijf jaar ervaring met gegevensarchitecturen, bij voorkeur in complexe trajecten en in een keten van overheidspartijen.

Je hebt ervaring met het schrijven van bestuurlijke notities in een complexe, politiek-bestuurlijke omgeving.

Je hebt ervaring met architectuurmethoden zoals Novius, TOGAF en NORA.

Je hebt ervaring met privacybewaking en informatiebeveiliging, bijvoorbeeld met Privacy Impact Assessment (PIA), de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), ISO/IEC 270021 en ISO/IEC 27002.

Je hebt ervaring met modelleertechnieken en -tools, zoals ArchiMate.

Voldoe je niet aan alle eisen, maar heb je wel interesse in deze baan? Neem dan contact met ons op. We horen graag waarom jij onze nieuwe enterprise-architect bent.

Salarisniveau schaal 13

Salarisomschrijving

Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 6786,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek, volgens schaal 13 van de CAO Rijk.

Maandsalaris Min €4.551 – Max. €6.786 (bruto)

Dienstverband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Minimaal aantal uren per week 32

Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je cv en sollicitatieformulier te vermelden.

Ben je een Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Stuur dan jouw sollicitatie uitsluitend in via [email protected] Andere sollicitanten kunnen solliciteren met behulp van het sollicitatieformulier via de sollicitatiebutton onderaan deze vacature.

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: