Docent Nederlands Vo – Europese School Brussel Ii – Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland – Voorburg

Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland

Vacature Europese school Brussel II – Docent Nederlands VONamens de Minister van Onderwijs zoekt Stichting NOB naar toptalent in de onderwijswereld. Voor het schooljaar 2023-2024 komt er een functie beschikbaar voor een docent Nederlands voortgezet onderwijs op de Europese school Brussel II (Woluwe) in België.De Europese school Brussel II heeft negen taalsecties. De school heeft in totaal zo’n 3.200 leerlingen.Europese scholen kennen een eigen curriculum. Daarbinnen heb je ruimte om zelf keuzes te maken; vergelijkbaar met methodeonafhankelijk werken. Leerlingen komen uit alle uithoeken van Europa. Hierdoor krijg je met veel talen en culturen te maken.Dit doet NOBDe Europese school in de wijk Woluwe in Brussel is dus jouw werkplek, maar formeel ben je in dienst via de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB); de koepelorganisatie voor Nederlands en Nederlandstalig onderwijs wereldwijd.Ons scholennetwerk bestaat uit zo’n 180 scholen in ongeveer 120 landen. Van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen hebben wij een extra taak gekregen: wij zijn ook werkgever van ongeveer vijftig onderwijsprofessionals die werken op de Europese scholen.Wij detacheren jou dus namens het ministerie. Een detachering bedraagt een periode van maximaal negen jaar. In deze periode zien en spreken we elkaar regelmatig, bijvoorbeeld bij scholingen en schoolbezoeken.Dit is je werkDagelijks ben je bezig het curriculum van de Europese scholen over te dragen aan je leerlingen; Niet alleen hetverzorgen van lessen Nederlands als moedertaal behoort tot je takenpakket, maar ook lessen Nederlands als vreemde taal kunnen hier onderdeel van uitmaken; Je werkt vanzelfsprekend binnen deTeaching Standards van de Europese scholen; Je schakelt makkelijk tussen talen, culturen, achtergronden en opvattingen; Je zet je in voor jouw taalsectie, je vakgroep, maar zeker ook voor de school als geheel; Met je leerlingen werk je toe naar het Europees Baccalaureaat; Je draait je hand niet om voor extra activiteiten (evenementen, projecten, coördinatie); Je onderhoudt goede contacten met de ouders en zorgt dat ze op de hoogte zijn van de ontwikkelingen van hun kind(eren); Het welzijn vanje leerlingen staat bovenaanWerken op een Europese schoolWerken op een Europese school is werken in een mozaïek van talen, culturen en achtergronden. Nederlands is weliswaar je moedertaal, maar je kunt ook goed uit de voeten met (in elk geval één van) de werktalen van de Europese Unie. Je bent een professional met brede vakkennis en een eerstegraads bevoegdheid op zak.Ben je benieuwd of een Europese school jouw volgende bestemming is? Maak in drie minuten kennis met het lesgeven op een Europese school via deze video: https://www.Youtube.Com/watch?v=cBAxpTQk_gkLesgeven onder Europese vlagEuropees onderwijs is een bijzonder type onderwijs met een eigen curriculum. Gedurende de schoolloopbaan hebben moedertaal, meertaligheid en internationale competenties een centrale plaats in het programma. Leerlingen krijgen bovendien les in meerdere talen. Europees onderwijs wordt aangeboden op verschillende scholen verspreid over Europa. Acht van die scholen hebben een Nederlandstalige afdeling.Europees onderwijs is oorspronkelijk bedoeld voor kinderen van EU-personeel tussen de vier en achttien jaar oud. Zowel de inhoud van het curriculum als de organisatie van het onderwijs zijn anders dan in het reguliere onderwijs in Nederland. Zo is er zeven jaar ingeruimd voor kleuter en primair onderwijs en zeven jaar voor secundair onderwijs.Leerlingen aan een Europese school volgen een uitgebreid lessenpakket in hun moedertaal. Moedertaalleerkrachten verzorgen deze lessen. Daarnaast worden sommige lessen aangeboden in een tweede taal (de werktalen Engels, Frans of Duits of de taal van het gastland). Leerlingen sluiten de middelbare school af met het Europees Baccalaureaat. Dit is een diploma dat toegang biedt tot alle hogescholen en universiteiten binnen de EU.Zo ziet onze ideale kandidaat eruitKandidaten beschikken zonder uitzondering over een eerstegraads bevoegdheid voor het vak Nederlands. Ook heb je meerdere jaren ervaring en een stevige ambitie.Daarnaast beschik je overminimaal een aantal jaren recente onderwijservaring in het Nederlandse voortgezet onderwijs op havo/vwo-niveau, in onderbouw, bovenbouw en met examenklassen; kennis van vreemdetalendidactiek is een pre; een flexibele instelling, aanpassingsvermogen en uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden; goede beheersing van de Engelse taal – basisbeheersing van het Frans is in Brussel absoluut een pre; actuele kennis binnen je eigen vakgebied en op pedagogisch-didactisch niveau; enthousiasme omje te verdiepen in het European Reference Framework of Key Competences for Lifelong Learning; een sterke motivatie om je het curriculum van de Europese scholen eigen te maken; bereidheid om je in of in de buurt van Brussel te vestigenArbeidsvoorwaardenJe krijgt een voltijdaanstelling. Dat komt neer op 21 tot 24 lesuren per week. Je salaris bestaat uit twee delen: het salarisdeel volgens de Nederlandse cao voortgezet onderwijs, en daar bovenop krijg je een Europees salarisdeel.Aanvullende voorwaardenAls toevoeging op bovenstaande, zijn er nog aanvullende gunstige voorwaarden van toepassing:Jaarlijkse professionalisering met je Europese collega’sIndividueel professionaliseringsbudgetVerhuiskostenvergoedingGunstige aanvullende Europese ziektekostenverzekeringEventuele andere vergoedingen, op basis van je persoonlijke situatie (gezinssamenstelling, partner)Terugkeerbegeleiding na afloop detacheringsperiodeSollicitatieprocedureHerken je jezelf in het profiel? Stuur ons dan voor 25 januari je cv en motivatie via deze link: https://stichting-nob1.Homerun.Co/docent-nederlands-vo-europese-school-brussel-ii/nl/applyBij vragen kun je contact opnemen met Gerda Houweling, HR-assistent, van dinsdag t/m vrijdag op telefoonnummer +31 6 34 99 55 69.De sollicitatiegesprekken voor de eerste ronde vinden plaats op 31 januari of 1 februari, zo mogelijk op kantoor bij Stichting NOB in Voorburg. De tweede gespreksronde vindt online plaats tussen 15 en 17 februari. Je treedt in dienst per 1 augustus 2023.Meer informatie over de Europese scholen vind je op de website van NOB en van de scholenkoepel: https://www.Eursc.Eu/en/Lees hier meer over de Europese school Brussel II (Woluwe): https://eeb2.Be/

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: