Directie Assistent NSO – Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) – Den Haag

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

“De mogelijkheden van ruimtevaart voor Nederland maximaal benuttten en dat op een inspirerende wijze zichtbaar maken”

Dat is waar jij aan bijdraagt met jouw organisatorisch, verbindend en doortastend talent.
Je werk is gevarieerd én heel dicht tegen de directie van het Netherlands Space Office (NSO) aan. Je zet je in voor de 4 doelgebieden waarmee ruimtevaart een wezenlijke maatschappelijke impact wil creeren: Innovatie en groei, veiligheid en strategische autonomie, zorg voor planeet aarde en wetenschap en inspiratie.

De directie bestaat uit een directeur en diens plaatsvervanger(s). Je fungeert als sparringpartner, behendige organisator en uitvoerende rechterhand van de directie NSO. Je zorgt voor goede voorbereiding en afhandeling van directie-vergaderingen en bewaakt de voortgang van gemaakte afspraken. (Strategische) vraagstukken vanuit de directie bereid je moeiteloos voor door het maken van analyses, verzamelen van informatie, het schrijven van notities en/of inleidingen en dit weet je op pragmatische wijze verder vorm te geven. Daarbij beschik je over de eigenschap om op prettige manier mensen te herinneren aan gevraagde bijdragen. Je bereidt (externe) afspraken van de directeur voor en woont deze afspraak bij en zet de vervolgafspraken die daaruit voortkomen verder uit in de organisatie. Je anticipeert op zaken die in de agenda van de directeur gaan komen door tijdig passende voorbereiding te starten. Je bent ook een spil naar het secretariaat voor doorgeven van afspraken.

Het coördineren van werkzaamheden die de gehele organisatie aangaan, kan de directie met vertrouwen bij jou kwijt. Enkele voorbeelden hiervan zijn: coördineren van directie projecten, voorbereiding NSO inbreng in internationale ruimtevaart overleggen, organiseren en faciliteren van strategisch overleg, ondersteunen bij het opstellen van jaarplannen, en de voortgang hierop bewaken (signaleren en acties ondernemen) en je vervult een brugfunctie tussen het programmateam bedrijfsvoering en DT NSO.

Functie-eisen

Je beschikt over een WO werk- en denkniveau. Je hebt een resultaatgericht en pragmatische instelling. Je kan coördineren naar de maat van wat op dat moment nodig is en de juiste mensen motiveren en betrekken. Je beschikt over het vermogen om snel overzicht te krijgen, het te behouden en de juiste prioriteiten te stellen. Je kunt goed met tijdsdruk omgaan, snel en flexibel zaken oppakken als de actualiteit of situatie daarom vraagt. Verder beschik je over organisatiesensitiviteit, een hoog vermogen om samen te werken om jouw eigen werk en dat van anderen te organiseren.

Competenties:

Relatie: organisatiesensitiviteit, samenwerken, inspireren
Richting: bestuurssensitiviteit, omgevingsbewustzijn, strategisch handelen
Ruimte: eigen initiatief, netwerkvaardigheid, innovatief handelen, verbinden
Rekenschap: resultaatgericht

Natuurlijk zijn plannen, organiseren, programma- en projectmanagement als ook initiatieven ontplooien net zo goed belangrijke competenties

Arbeidsvoorwaarden
Salarisniveau schaal 11, schaal 12
Maandsalaris Min €3.503 – Max. €6.045 (bruto)
Dienstverband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Contractduur 2 jaar (met mogelijk uitzicht op een vaste aanstelling)
Minimaal aantal uren per week 28
Maximaal aantal uren per week 32
Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

RVO ondersteunt het ‘hybride werken’. Ons uitgangspunt is, dat je vanaf iedere locatie je werk kunt doen (vanuit huis, op kantoor of elders). Jouw aanwezigheid op de RVO-vestiging in Den Haag zal in nader te omschrijven situaties echter gewenst kunnen zijn. Voor deze functie is dat naar verwachting gemiddeld 3 dagen per week. Flexibiliteit hierin is gewenst, net als bij het maken van dienstreizen.

Het betreft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 2 jaar met mogelijk uitzicht op een vaste aanstelling. Dit is onder andere afhankelijk van het werkaanbod en het functioneren van de medewerker.

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Netherlands Space Office (NSO) is het ruimtevaartagentschap van de Nederlandse rijksoverheid. De taak van het NSO is uitvoering van het Nederlands ruimtevaartbeleid en het adviseren bij de voorbereiding daarvan. Nederland heeft een ruimtevaartsector met unieke expertises en een groeiend aandeel op de wereldmarkt, zowel op het gebied van ruimtevaarttechnologie als satelliettoepassingen. Het NSO vertegenwoordigt Nederland naar andere nationale en internationale ruimtevaartorganisaties zoals ESA, NASA, DLR en CNES. In Nederland is het NSO het nationale contactpunt voor het Nederlandse ruimtevaartprogramma. Ook heeft het NSO als taak de communicatie over ruimtevaart te versterken richting ruimtevaartsector, docenten en studenten en algemeen publiek.

Het NSO streeft na om met ruimtevaart op deze vier doelgebieden maatschappelijke impact te maken:

Innovatie en groei. Op dit gebied kan Nederland zorgen voor een springplank voor de ruim 150 innovatieve bedrijven en tientallen start-ups in een wereldwijde groeimarkt. Daarnaast kan Nederland stappen zetten met de ontwikkeling van de NL Space Campus in Noordwijk. Gelegen naast ESTEC en het GRC moet dit een aantrekkelijke internationale samenwerkings- en ontmoetingsplek worden met nog meer opbrengst voor Nederland.
Veiligheid en strategische autonomie. De recente situatie in Oekraine geeft eens te meer het belang van dit doelgebied aan. Een direct gevolg van de Russische inval is het wegvallen van toegang tot de ruimte met lanceerders van Russische origine of Oekraiense onderdelen. Nederland kan zich loyaal tonen door actief te blijven in het Europese lanceerprogramma en er zo voor te zorgen dat Europa onafhankelijke toegang tot de ruimte blijft behouden. Daarnaast heeft Nederland unieke kennis in huis om een positie in te nemen in toekomstige veilige optische communicatie-infrastructuur waar de EU op aanstuurt, en om in Nederland diensten te ontwikkelen voor extra beveiligde navigatie.
Zorg voor de planeet aarde. Hier kan Nederland bijvoorbeeld zijn wereldwijde top-deskundigheid op het gebied van optische meetinstrumenten en kleine satellieten inzetten voor Nederlandse ontwikkelingen voor klimaat- en milieumonitoring. Dit kan bijvoorbeeld door missies te ontwikkelen die op detailniveau inzoomen op uitstoot van stoffen als CO2, methaan of stikstof of juist op waterkwaliteit en -kwantiteit. Dit biedt in potentie ook kansen op de commerciele markt.
Wetenschap en inspiratie. Nederland kan met een internationaal zeer hoog aangeschreven sterrenkundige gemeenschap en een snel groeiende groep planeetonderzoekers zijn positie nog verder versterken en uitbreiden in de bouw van wetenschappelijke instrumenten. Daarnaast kan Nederland bijdragen aan exploratiemissies naar de maan en Mars. Die missies hebben niet alleen economische of wetenschappelijke meerwaarde maar spreken ook tot de verbeelding van het grote publiek. Dit straalt ook positief af op de aantrekkelijkheid van technische studies.

NSO bestaat uit ongeveer 30-35 medewerk(st)ers van ervaren en vakinhoudelijke medewerk(st)ers tot junioren in diverse functies: (senior-)adviseurs, financieel-economisch medewerkers, administratief secretarieel medewerkers, adjunct-directeur en een directeur. De meeste medewerk(st)ers hebben specifieke ervaring met (het gebruik van) ruimtevaart en satelliettoepassingen. Daarnaast hecht het NSO veel waarde aan het aanbieden van traineeships en stages, om zo starters op de arbeidsmarkt kennis te laten maken met de ruimtevaartsector.

Het NSO is een samenwerking van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). En is als zelfstandig onderdeel binnen RVO waar het bedrijfsmatig en organisatorisch is ondergebracht.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

RVO is een inclusieve werkgever die diversiteit omarmt. We maken ons hard voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht huidskleur, afkomst, religie, nationale afkomst, seksuele geaardheid, leeftijd, staatsburgerschap, burgerlijke staat, beperking of genderidentiteit. We streven ernaar om onze verschillen optimaal te benutten zodat we creativiteit, innovatie en talentontwikkeling kunnen stimuleren.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: