Coördinerend jurist afdeling Juridisch Adviseur – De Rijksoverheid – Den Haag

De Rijksoverheid

De Afdeling Juridisch Adviseur van de Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving zoekt een coördinerend jurist/clustercoördinator op niveau schaal 14.

Je bent belast met (de meer complexe) bestuursrechtelijke taken en de dagelijkse inhoudelijke aansturing van het cluster bestuursrecht. Je bent zo nodig breed inhoudelijk en als coördinator inzetbaar op meerdere rechtsgebieden (staats- en bestuursrecht, privaatrecht, Europees recht, strafrecht, AVG, openbaarheidsvraagstukken).

Je werkt nauw samen met relevante beleids- en uitvoeringsinstanties binnen BZK. Je denkt proactief en constructief mee met de genoemde instanties ten behoeve van het tijdig tot stand komen van kwalitatief goede en uitvoerbare advisering. Je bent gewend om zo nodig onder hoge tijdsdruk te werken.

Tot de werkzaamheden behoren in elk geval:

Het adviseren van de verschillende BZK afdelingen en de departementsleiding in complexe juridische aangelegenheden.

Het zelfstandig en gezaghebbend voeren van intra- en interdepartementaal overleg alsmede overleg met andere belanghebbenden.

Het voeren van administratiefrechtelijke procedures, waaronder bezwaar- en klachtprocedures.

Het optreden als procesgemachtigde in beroepsprocedures.

Het adviseren over de inschakeling van de Landsadvocaat en het begeleiden van gerechtelijke procedures na inschakeling.

Naast deze werkzaamheden begeleid je de juristen in het cluster bij hun werk. Je bent verantwoordelijk voor de verdeling van het werk en de kwaliteit van de advisering in in ieder geval het bestuursrechtcluster en fungeert als sparringpartner/coach van de medewerkers op inhoud, proces en professionele ontwikkeling. Daarnaast fungeer je samen met de andere coördinerend juristen en de plv. Juridisch Adviseur binnen de afdeling als klankbord voor het afdelingshoofd en vervangt deze zo nodig bij afwezigheid.

Functie-eisen

Je beschikt over een voltooide opleiding Nederlands recht en over uitstekende kennis van en ervaring met het algemene bestuursrecht. Proceservaring is een vereiste. Kennis van het civiele recht, het EU recht en het strafrecht strekt tot aanbeveling.

Je bent een ervaren jurist met een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Je hebt een brede, afdelingsoverstijgende blik, een brede interesse en bent op verschillende onderwerpen binnen de directie inzetbaar. Je hebt ervaring met het taakgericht aansturen en begeleiden van medewerkers en hebt daarin een eigen, inspirerende stijl ontwikkeldJe hebt een scherp analytisch en conceptueel vermogen waardoor je goed in staat bent om (niet altijd vastomlijnde) beleidsdoelen te vertalen naar concrete juridische adviezen die rekening houden met de ontvanger.

Je kunt strategisch opereren en weet daardoor maximale invloed uit te oefenen in complexe situaties

Je kunt gezaghebbend adviseren en beschikt over een goed ontwikkeld gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen

Je hebt een brede maatschappelijke oriëntatie en belangstelling voor overheidsbeleid en aantoonbare affiniteit met constitutionele aangelegenheden.

Je beschikt over een uitgebreid netwerk in de juridische wereld en de overheid en bent gericht op uitstekende samenwerking met partners binnen en buiten de overheid.

Je kunt goed met veranderingen omgaan en hebt een oplossingsgerichte, flexibele en collegiale werkhouding.

Je bent aanspreekbaar voor collega’s, in staat om kritisch naar jezelf te kijken en spreekt ook anderen aan om tot een optimale teamprestatie te komen.

Daarnaast ben je op meerdere rechtsgebieden werkzaam geweest en heb je bij voorkeur bij diverse werkgevers of ministeries werkervaring opgedaan.

Kerncompetenties:

Politiek/Bestuurlijke omgevingsgerichtheid

Organisatiesensitiviteit

Samenwerking

Resultaatgericht

Flexibiliteit

Netwerkvaardigheid

Stressbestendigheid

Besluitvaardigheid

Overtuigingskracht

Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau schaal 14

Maandsalaris Min €5.126 – Max. €7.493 (bruto)

Dienstverband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Minimaal aantal uren per week 32

Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Een assessment en een referentiecheck kunnen onderdeel uitmaken van de procedure.Een veiligheidsonderzoek A is mogelijk (nader te bespreken).De directie CZW streeft naar diversiteit en besteedt daarom in sollicitatieprocedures uitdrukkelijk aandacht aan de meerwaarde die kandidaten vanuit hun persoonlijke achtergrond en levensverhaal kunnen hebben voor de organisatie.

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: