Coördinerend beleidsadviseur internationaal – De Belastingdienst – Den Haag

De Belastingdienst

Meedenken over kaders voor het internationale beleid van de Belastingdienst. Het is jou als beleidsadviseur in Den Haag op het lijf geschreven. Met jouw kennis en ervaring breng je inzicht, overzicht en prioriteit in onze internationale activiteiten. En daarmee lever je een belangrijke bijdrage aan het activiteitenplan Internationaal.

Dit doe je bij de Belastingdienst
Je draagt gestelde kaders uit en geeft daarmee richting aan de visie en missie op het vlak van internationale activiteiten. Met andere directies van de Belastingdienst voer je overleg over hun activiteiten in het buitenland. Je neemt deel aan internationale overleggen en je coördineert inkomende bezoeken vanuit andere landen. Je buigt je over uitvoeringsvraagstukken op internationaal terrein en de samenwerking met buitenlandse diensten. Denk bijvoorbeeld aan verzoeken om technische bijstand ten behoeve van belastingdiensten in andere landen. Vervolgens kom je met een integraal advies voor de ambtelijke en politieke leiding.

Je hebt een coördinerende rol en zorgt voor verbinding tussen de (operationele) onderdelen van de Belastingdienst en beleidsmakers op de relevante departementen.

Een bijzondere baan, omdat…
• je op het snijvlak opereert van een grote uitvoeringsorganisatie en internationaal beleid
• je bij belangentegenstellingen oplossingen vindt waar iedereen zich in kan vinden; je maakt het onmogelijke mogelijk
• je met jouw team van 6 professionele collega’s adviseert over internationale activiteiten en daarin een coördinerende rol vervult
• je initiatieven onderneemt in een dynamische omgeving
• je het maximale haalt uit het netwerken in de internationale arena

“Wat ik doe ligt in het verlengde van onze eigen doelstellingen en internationale ontwikkelingen. Fijn dat ik daar een rol bij kan spelen. De dynamiek van deze internationale omgeving maakt het werk spannend. En het werken in de actualiteit geeft energie.” – Jaco, adviseur internationaal.

Wanneer past deze baan bij je?
• Je hebt wo-werk- en -denkniveau.
• Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring.
• Je hebt ervaring met werkzaamheden die een grote politiek-bestuurlijke component bevatten.
• Je hebt ervaring op het terrein van bestuursadvisering, liefst ook op internationaal gebied.
• Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal goed. De voertaal is Nederlands.
• Je hebt bij voorkeur goede kennis van relevante internationale ontwikkelingen en kent de internationale organisaties.

Jouw competenties
• bestuurssensitiviteit
• overtuigingskracht
• netwerken
• plannen en organiseren
• analyseren

De afdeling – Concerndirectie Uitvoerings- en Handhavingsbeleid

Als concerndirectie is Uitvoerings- en Handhavingsbeleid (UHB) verantwoordelijk voor het stellen van kaders, het formuleren van beleid en het beschikbaar stellen van instrumenten. Hierbij gaat het om kaders en beleid met betrekking tot uitvoering, handhaving en internationale activiteiten. UHB bereidt de besluitvorming voor over op strategisch niveau te maken keuzes en fungeert als schakel tussen politiek en uitvoering. UHB signaleert ontwikkelingen op deze terreinen en legt voorstellen voor verandering aan de juiste besluitvormingstafels voor. Ook is UHB aanspreekpunt voor politiek-bestuurlijke aangelegenheden. UHB coördineert de uitvoeringstoetsen en is –samen met concerndirectie Fiscale en Juridische Zaken – aanspreekpunt voor de collega’s van het directoraat-generaal Fiscale Zaken.

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: