Coördinator Herstel Toeslagen – De Belastingdienst – Den Haag

De Belastingdienst

Veel maatschappelijke impact, werk dat in de publieke belangstelling staat en nauwe samenwerking met gedreven collega’s. Het kenmerkt jouw functie als coördinator Herstel binnen het directoraat-generaal (DG) Toeslagen in Den Haag. Maandelijks worden miljoenen toeslagen uitgekeerd die voor veel burgers van groot belang zijn en werkt Toeslagen hard aan het financiële herstel voor gedupeerde ouders en kinderen. Als coördinator Herstel binnen de directie Strategie, Recht en Beleid (SR&B) vorm jij, samen met jouw team, de brug tussen beleid en uitvoering. Jullie dragen bij aan beleidsvorming, begeleiden besluitvorming en helpen met oplossen van problemen in de uitvoering.

Dit doe je bij Toeslagen
In jouw rol coördineer je een team van 5-7 (senior) medewerkers van de directie Strategie, Recht, en Beleid. Zij zijn verantwoordelijk voor verschillende zowel beleidsmatige als uitvoeringsonderwerpen binnen Herstel. Jij bent hun sparringpartner op de inhoud en proces, hakt knopen door, en houdt het overzicht van de verschillende onderwerpen waar jullie aan werken. Met jouw helikopterview beoordeel je onderwerpen en vraagstukken en verbind je die met elkaar. Vanuit hier help je de medewerkers om scherpe en integrale adviezen te geven. Samen met jouw afdelingshoofd bepaal jij de strategische richting, vertegenwoordig je de directie in beslisgremia, en zit je aan tafel bij de staatssecretaris Toeslagen en Douane. Binnen de directie en voor de afdelingshoofden van andere directies ben jij het primaire aanspreekpunt voor Herstel vanuit SR&B.

Een bijzondere baan, omdat…
• Je aan de slag gaat in een dynamische omgeving midden in de actualiteit. Uitdagend? Zeker, want de omstandigheden veranderen soms snel. Met een flexibele werkstijl voel je je als een vis in het water.
• Je krijgt alle kans om te groeien, om leiding te geven aan een cluster van getalenteerde collega’s en mee te draaien op alle niveaus binnen het DG Toeslagen en daarbuiten.
• Je lef wordt gewaardeerd, je weet waar de grens ligt, onderbouwt de eigen standpunten op basis van heldere argumenten.
• Je dagelijks bezig bent voor gedupeerde ouders en je hierbij het verschil kan maken.

“We werken op het snijvlak van politiek, beleid en uitvoering en dat vraagt om creatieve oplossingen voor complexe, uitdagende vraagstukken. Onze activiteiten staan elke dag volop in de schijnwerpers, en het werk dat je doet heeft impact op burgers die hard zijn geraakt door de overheid. We werken samen om hun vertrouwen terug te winnen” Ernestine, hoofd bij Beleid, Politiek & Strategie bij DG Toeslagen.

Wanneer past deze baan bij je?
• Je hebt wo-werk- en -denkniveau.
• Je hebt ervaring met het coördineren of aansturen van medewerkers en wil graag investeren in hun persoonlijke ontwikkeling.
• Je kan snel de kern van een probleem doorgronden, gezamenlijk een oplossingen bedenken, en anderen daarin meenemen.
• Je bent analytisch en communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk, durft jouw mening te verdedigen ook in overleggen met DG’s en bewindspersonen en kan medewerkers helpen scherpe notities op te leveren.
• Je schakelt snel, niet alleen op inhoud maar ook op proces en verschillende onderwerpen. Je kunt in veranderende contexten werken en werkzaamheden oppakken die buiten je comfortzone liggen.
• Je bent goed in het opbouwen van relaties en een netwerk waarbij anderen jou vertrouwen.
• Je functioneert goed onder tijdsdruk, bent een teamplayer en durft en kan snel schakelen als omstandigheden veranderen.

Jouw competenties
• Resultaatgerichtheid
• Creativiteit
• Bestuurssensitiviteit
• Overtuigingskracht
• Samenwerken

De afdeling – Directie Strategie, Recht en Beleid

Directie Strategie, Recht & Beleid (SR&B) levert inbreng in de beleidscyclus en het parlementaire proces en ziet toe op eenheid van beleid en uitvoering. SR&B geeft strategisch advies, coördineert uitvoeringstoetsen op voorgestelde wet- en regelgeving, zorgt voor juridisch advies en bewaakt de vaktechnische kwaliteit van de uitvoering. Je adviseert samen met je collega’s de ambtelijke en politieke top over beleidsmatige en juridische vraagstukken, levert vanuit de eigen kennisbasis verbetervoorstellen voor de korte en lange termijn en borgt dat tenminste het perspectief van toeslaggerechtigden en de uitvoering voldoende voor het voetlicht komt voordat tot besluitvorming wordt overgegaan.

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: