Contentspecialist Platform Sociaal Domein VNG – USG MarCom – Den Haag

USG MarCom

Over de functie

Omschrijving van de opdracht

Voor het Platform Sociaal Domein wordt een online vindplaats ontwikkeld die de neutrale rol van het Platform binnen het sociaal domein laat zien. Het Platform Sociaal Domein is er voor ambtenaren, zorgprofessionals en alle samenwerkingspartners in de regio’s, om helder en overzichtelijk antwoord op vragen gegeven wordt en relevante content en kennis ontsloten wordt. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het online platform een initiatief wordt dat breed gedragen wordt door de belangrijkste stakeholders in het sociaal domein (o.a. VNG, BZK, VWS, ZonMw, Divosa, NJI, Movisie etc.). Als ervaren (medior) redacteur/contentspecialist houd je je bezig met alle online communicatie van het Platform Sociaal Domein, zowel de website als de sociale mediakanalen. Deze is gericht op enerzijds de interne communicatie binnen de VNG en projecten alsook de communicatie met andere externe organisaties buiten het Platform Sociaal Domein.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

Zorg dragen voor communicatie op praktisch, tactisch en operationeel niveau:

 • Betrokken bij het verder uitwerken en uitvoeren van communicatieplan- en strategie voor de website;
 • Beheren en organiseren van content en redactie voor de website
 • Zelfstandig en goed kunnen schrijven
 • Uitwerken en uitvoeren van content/social kalender;
 • Contentcreatie;
 • Bewaken van de kwaliteit en professionaliteit van de online content;
 • Opbouwen en onderhouden van een relevant netwerk;
 • Sparringpartner van de sr. adviseur communicatie van Platform Sociaal Domein en van andere relevante communicatiemedewerkers/adviseurs binnen en buiten de VNG voor de website;
 • Op- en uitbouwen van de online community.

Resultaat van de opdracht

 • Er is met jouw bijdrage aan de content- en communitystrategie een waardevolle inbreng geleverd die professionals uit het sociaal domein helpt;
 • De website is een overzichtelijk informatiepunt waar de laatste actuele informatie goed vindbaar is.

Wat we bieden

 • Tijdelijk dienstverband; parttime uur per week
 • Startdatum: 1 maart 2024
 • Contractduur: 22 maanden
 • Optie tot verlengen: Ja, met drie maanden
 • Standplaats: Den Haag
 • Niveau: Medior
 • Reageren voor: 20 februari 2024

Functie-eisen

Eisen

 • Afgeronde HBO of WO opleiding, met een component of in de richting van communicatie.
 • Minimaal 3 jaar ervaring met contentcreatie binnen het sociaal domein is noodzakelijk. Ervaring met werken voor of binnen een gemeenten een pré.
 • Minimaal 3 jaar ervaring met het omzetten van complexe materie en taal naar heldere en toegankelijke SEO content voor websites en social media
 • Minimaal 3 jaar ervaring met het analyseren van websitegegevens en deze door vertalen naar aantoonbare verbeteringen.
 • Minimaal 2 jaar ervaring met werken met LinkedIn en kennis over het verhogen van bereik en engagement
 • We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

Competenties:

 • Resultaatgericht
 • Klantgericht
 • Analytisch
 • Samenwerkingsgericht
 • Flexibel
 • Autonoom en zelfstarter
 • Hands-on mentaliteit

Wensen

 • Je hebt aantoonbare werkervaring met het tekstueel omzetten van complexe content op diverse kennis- en belangstellingsniveaus in begrijpelijke informatie.
 • Je hebt ervaring met het schrijven en communiceren van, voor of binnen een gemeente in de context van het sociaal domein.
 • Je hebt ervaring met projectcommunicatie.
 • Je hebt ervaring werken binnen een projectteam van adviseurs/projectleiders en experts.
 • Je hebt ervaring met en gevoel voor het werken binnen overheden en/of gemeenten.

Over het bedrijf

Over VNG

Wij zijn de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De vereniging heeft als doel om de lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen bedienen. Dat dragen we in ons hart en daar werken we iedere dag met veel bevlogenheid aan. 342 gemeenten bepalen onze en dus ook jouw agenda. Vaak wordt die beïnvloed door de dagelijkse actualiteit, maar altijd vanuit het belang van onze leden. We zijn een lerende organisatie, we stellen ons continu de vraag waar we staan en wat we kunnen verbeteren.

Over het Platform Sociaal Domein

Rijk en gemeenten hebben behoefte om vraagstukken in het sociaal domein vanuit meer samenhang en gezamenlijkheid te benaderen. Op lokaal, regionaal en nationaal niveau. Dit vraagt om een ander type en continue gesprek dat gericht is op wat nodig is voor inwoners (een sterkere uitvoeringspraktijk) en minder is opgezet vanuit het stelsel (van wetten, programma’s en dossiers). Niet alleen binnen beleid of uitvoering, maar verbindend tussen alle facetten van het sociaal domein: van visie, beleid, inkoop tot en met de uitvoering en preventie. Niet alleen tussen gemeenten en rijk, maar met alle betrokken partners. Om in deze behoefte te voorzien is in 2021 een traject gestart om te komen tot het Platform Sociaal Domein. Het Platform staat voor de breed gedeelde ambitie voor betere ondersteuning en dienstverlening aan vooral kwetsbare inwoners. Hiervoor beogen we dat overheid en samenwerkingspartners lokaal en landelijk veel meer samen en in samenhang leren en werken in het sociaal domein. De belangrijkste opdracht van het Platform is het werken aan het merkbaar en meetbaar verbeteren van het sociaal domein met een integraal ondersteuningsaanbod op visie, beleid, inkoop en uitvoering richting gemeenten, rijk en alle betrokken partners.

Het Platform moet daarmee bijdragen aan twee doelstellingen:

1. Versterken van de lokale uitvoeringskracht

2. Meer samenhang van (landelijk) beleid.

Het platform draagt hieraan bij vanuit vier functies:

1. Adviesfunctie: gemeenten en ketenpartners vraag gestuurd adviseren die problemen en/of uitdagingen hebben rond de uitvoering.

2. Feedback en leerfunctie: ophalen en ontsluiten van best practices en het realiseren van duurzame en continue feedbackloop tussen regionale en landelijke partners.

3. Harmonisatiefunctie: zorgen voor betere afstemming over (gedeelde) vraagstukken, inzet op meer integrale aanpakken en een regionaal en landelijk gedragen agenda.

4. Ontwarfunctie: samenhang tussen aanpakken en (aankomende) ontwikkelingen naar gemeenten en ketenpartners verduidelijken en feedback ophalen.

De ambities, doelstellingen en functies zijn niet nieuw. Bestaande initiatieven met een vergelijkbare insteek zijn de regioteams voor Zorg en Veiligheid en Opdrachtgever- en Opdrachtnemerschap. Met het Platform verbreden we deze bestaande werkwijze naar het gehele sociaal domein.

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: