Communicatieadviseur Geldzorgen, Armoede & Schulden – Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid – Den Haag

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

In een tijd van hogere energieprijzen en duurdere boodschappen, kunnen mensen al snel geldzorgen krijgen. Die zorgen doen niemand goed. Duidelijk communiceren over dit thema is daarom van groot belang. Vanuit Den Haag ga je bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan de slag als communicatieadviseur Geldzorgen, Armoede en Schulden. Met jouw communicatietalent draag je bij aan goede communicatie naar iedere doelgroep.

Heldere communicatie over geldzorgen
Als communicatieadviseur ga je aan de slag met communicatiestrategieën. Je richt je hierbij op het voorkomen van geldzorgen bij inwoners van Nederland. Daarnaast zorg je ervoor dat als mensen toch schulden hebben zij de eerste stap naar hulp durven te zetten. Je werkzaamheden bestaan verder uit het:

informeren van mensen over het beleid, regelingen, voorzieningen en ondersteuning die beschikbaar zijn op het gebied van geldzorgen, armoede en schulden;
aanmoedigen van mensen om over hun geldzorgen te praten en tijdig hulp te vragen;
bundelen van communicatiekrachten met professionele stakeholders;
bereiken van lastige doelgroepen;
samenbrengen van verschillende partijen om een gemeenschappelijk doel te bereiken.

De hoge inflatie en stijgende energiekosten zorgen ervoor dat veel mensen geldzorgen hebben. Het kabinet heeft ingegrepen. Bijvoorbeeld door het wettelijk minimumloon te verhogen, het prijsplafond en de voortzetting in 2023 van de energietoeslag. Naast het aanpakken van deze crisis, wordt er binnen het programma ‘Aanpak geldzorgen, armoede en schulden’ structurele maatregelen genomen. Met als doel om in 2025 en 2030 de (kinder-)armoede en de schuldenproblematiek te halveren.
Binnen het programma staan vier programmalijnen centraal:

Een betere borging van bestaans- en inkomenszekerheid: een voldoende en stabiel inkomen is de basis van bestaanszekerheid en het voorkomen van armoede en schulden;
Preventie van geldzorgen en zorgen dat iedereen kan meedoen: in alle levensfases goede voorlichting en ondersteuning van dichtbij om de juiste financiële keuzes te kunnen maken en maatregelen om participatie en inclusie te bevorderen;
Een overheid die werkt voor mensen en voorziet in laagdrempelige, eenvoudige, mensgerichte financiële hulp en sociale incasso;
Realiseren dat meer mensen, die dat nodig hebben, eerder en betere schuldhulpverlening ontvangen en sneller perspectief hebben op een financieel zorgeloze toekomst.

De opgave is breed, op vele fronten is inzet nodig en het kabinet kan dat niet alleen. Het kabinet doet dit samen met gemeenten en betrekken maatschappelijke organisaties, werkgevers, vrijwilligers, schuldeisers en de mensen zelf actief. Ook wordt op veel fronten samengewerkt met andere ministeries, uitvoeringsorganisaties en andere partijen

Communicatie speelt een belangrijke rol binnen dit programma. Het team ‘Communicatie geldzorgen, armoede en schulden’ zorgt voor de informatievoorziening rond het onderwerp geldzorgen, armoede en schulden, stelt de strategische communicatiekalender van het ministerie en de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen op en ontwikkelt publiekscampagnes. Als (senior) communicatieadviseur werk je nauw samen met allerlei partijen zoals andere ministeries, sociale partners en professionals uit de sector. Een veelzijdige rol met een goede balans tussen strategisch nadenken en de verantwoordelijkheid voor het aansturen van communicatie- en/of campagnebureaus.

Functie-eisen

Je hebt een open persoonlijkheid en legt makkelijk contacten. Je weet het taboe te doorbreken die sommige mensen voelen rondom het praten over geldzorgen. Je durft te zeggen wat je vindt en kunt ook goed omgaan met de feedback van anderen. Verder ben jij:

iemand met hbo-werk- en -denkniveau en minimaal 5 jaar relevante ervaring als communicatieadviseur;
een strateeg met een goed gevoel voor politieke, maatschappelijke, bestuurlijke en ambtelijke verhoudingen;
iemand met kennis van de ontwikkelingen op het terrein van overheidscommunicatie of je kan deze kennis snel eigen maken;
in staat om een relevant netwerk op te bouwen en weet dit te benutten;
iemand die beschikt over een sterk analytisch vermogen en kun je goed plannen en organiseren;
ervaring met campagnemanagement en opdrachtgeverschap (uitbesteding, contractmanagement) is een pré, maar geen vereiste.
Arbeidsvoorwaarden
Salarisniveau schaal 11, schaal 12
Salarisomschrijving

Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal €6045,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek, volgens schaal 12 van de CAO Rijk.

Maandsalaris Min €3.503 – Max. €6.045 (bruto)
Dienstverband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Contractduur Je start met een jaarcontract en dit kan verlengd worden tot uiterlijk 1 januari 2026
Minimaal aantal uren per week 32
Maximaal aantal uren per week 36
Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden
het ministerie van SZW houdt van diversiteit. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw drive naar maatschappelijk effect;
je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je cv en sollicitatieformulier te vermelden;
als (senior) communicatieadviseur word je tijdelijk ingezet bij het projectteam ‘Communicatie Geldzorgen, armoede & schulden’;
je start met een jaarcontract en dit kan verlengd worden tot uiterlijk 1 januari 2026;
ben je een Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Stuur dan jouw sollicitatie uitsluitend in via [email protected]
Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

SZW is medeverantwoordelijk om gezamenlijk met andere ministeries, gemeenten, uitvoeringsorganisaties, maatschappelijke partijen voor de uitvoering van de Aanpak geldzorgen, armoede en schulden. Vanuit de afdelingen Participatie en Decentrale Voorzieningen (PDV) en Communicatie is een multidisciplinair projectteam ingericht om invulling te geven aan de communicatie over het programma en als actie binnen het programma. De werkzaamheden van de (senior) communicatieadviseur vallen primair binnen dit projectteam en onder verantwoordelijkheid van de projectleider.

De ‘thuisbasis’ voor de (senior)communicatieadviseur is de directie Communicatie en de afdeling Strategische Communicatie. Die bestaat uit een gedreven club mensen, die zich samen sterk maken voor de missie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). We werken evidence based, ons vertrekpunt is bestaande en nieuwe kennis en inzichten. SZW houdt zich bezig met onderwerpen die momenteel sterk in de actualiteit staan. Denk bijvoorbeeld aan financiële steunmaatregen voor bedrijven, de kwaliteit van de kinderopvang, goede arbeidsomstandigheden, het pensioenstelsel, inburgering en discriminatie. De directie Communicatie bestaat uit vijf afdelingen: Woordvoering & Publiciteit, Strategische Communicatie, Omgevingskennis & Responsiviteit, Publieksinformatie & Creatie, en het Stafbureau. De directie adviseert de politieke en ambtelijke leiding op het gebied van externe en interne communicatie. De directie bepaalt, samen met de top van het departement, de communicatieprioriteiten en praat en denkt proactief, positief, enthousiast en vroegtijdig mee over alle communicatieve aspecten van beleid. DC werkt dagelijks samen met de beleidsdirecties en andere partners – binnen en buiten het Rijk – om vanuit de beleidsprioriteiten de doelen te realiseren en deze op betrouwbare, consistente en effectieve wijze over het voetlicht te brengen, met inzet van woord en beeld. Daarnaast spelen onze professionals in op de dagelijkse actualiteit en verzamelen ze signalen uit alle hoeken van de samenleving. Zo worden de korte en de lange termijn én de binnen- en buitenwereld verbonden.

Binnen de afdeling Strategische Communicatie werken de communicatieadviseurs (interne, externe en corporate communicatie) en redacteuren op het terrein van intranet en interne media. Wij adviseren de politieke top en ambtelijke leiding over de strategische inzet van communicatie en zorgen voor de verbinding met de verschillende doelgroepen. Deze afdeling zich op het vaststellen en bewaken van strategische doelen en uitgangspunten van de interne communicatie. Ook zet de afdeling communicatie- en publiekscampagnes op. Alle beleidsinitiatieven en communicatie, waaronder publiekscampagnes, worden geïnitieerd vanuit evidence based inzichten die komen vanuit gedegen onderzoek.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: