Business Partner Informatievoorziening – Domein Bestuur & Bedrijfsvoering Bij De Gemeente Den Haag – FouargePartners B. V. – Den Haag

FouargePartners B. V.

Business Partner Informatievoorziening – domein Bestuur & BedrijfsvoeringFulltime Bij de gemeente Den Haag Een doortastende Business Partner die gaat helpen om de digitaliseringsambities binnen de gemeente Den Haag te realiseren en die de organisatie verder kan begeleiden en naar een nóg hoger niveau kan tillen. Den Haag is een unieke stad: veelvormig, internationaal en als enige grote stad gelegen aan zee. De gemeente Den Haag heeft de verantwoordelijkheid voor het leven en welzijn van meer dan 500.000 inwoners. Voor de leefbaarheid van een stad waar mensen met 180 verschillende nationaliteiten wonen, werken en verblijven. Dat vraagt om een open blik, initiatief en de wil om echt het verschil te maken. Werken in en voor Den Haag is mooi werk, voor iedereen.Digitalisering en het gebruik van data is niet meer weg te denken uit de samenleving en maakt dat de maatschappij een grote transitie doormaakt. Dat gaat ook op voor gemeente Den Haag waar in alle gemeentelijke domeinen een flinke digitaliseringslag wordt gemaakt en men steeds meer datagedreven aan het werken is. Den Haag staat de komende jaren voor een aantal grote opgaven zoals bevolkingsgroei, de energietransitie, bereikbaarheid en veiligheid. Nieuwe technologieën en slim datagebruik bieden veelbelovende oplossingen voor deze opgaven. Door de kansen van digitale innovatie met beide handen aan te grijpen, blijft Den Haag een aantrekkelijke en leefbare stad om in te wonen, te werken en te bezoeken. Deze ambitie heeft de Haagse gemeenteraad vastgelegd in de Visie op Digitalisering en Dienstverlening 2020-2023. Het College van B& W heeft een structurele miljoenen impuls opgenomen in haar akkoord voor de digitale transitie van de gemeentelijke organisatie.De organisatie I& ASinds 1 januari 2021 is de keten Informatisering & Automatisering (I&A) samengevoegd in één organisatieonderdeel als onderdeel van de Dienst Bedrijfsvoering. De organisatie omvat ca. 550 medewerkers. De I& A organisatie voert alleactiviteiten op het gebied van informatisering en automatisering uit, van strategie tot operationeel niveau. Aanleiding voor deze bundeling van krachten is de wens om haar partners in de gemeente Den Haag een betere dienstverlening te bieden.Dit gaat gepaard met een groot verandertraject waarbij nieuwe werk en sturingswijzen worden beproefd. Dit gebeurt aan de hand van een georganiseerde reis. Uitgangspunt is het verbeteren van de slagkracht en de IT-functie dichter bij het primaire proces te organiseren. In deze reis vormen de principes van Agile werken een belangrijk uitgangspunt voor samenwerken.De nieuwe I& A-organisatie bestaat uit drie grote clusters: Informatiemanagement, IT-Basisdiensten en Expertisecentra. Daarnaast staat de afdeling Digitale Strategie & Informatievoorziening voor ontwikkeling van de I-visie en strategie. Voor het cluster Informatiemanagement zijn wij op zoek naar een Business Partner Informatievoorziening voor het domein Bestuur & Bedrijfsvoering.De Business Partner Informatievoorziening domein Bestuur & BedrijfsvoeringHet domein Bestuur & Bedrijfsvoering (de dienst Bedrijfsvoering) is zeer breed en adviseert en ondersteunt de organisatie van de gemeenteraad, college van B& W t/m de bedrijfsvoeringsfuncties van de gemeente. Dit betreft de Gemeentelijke Accountantsdienst (GAD), Bestuursdienst (BSD) en Raadsorganisatie (ROR), Personeel en organisatie, Financiën, Control en inkoop, Informatisering & Automatisering, Juridische zaken en Facilitaire Zaken. Ieder organisatieonderdeel heeft zijn eigen unieke vraagstukken.De Business Partner Informatievoorziening (hierna BPI) speelt een cruciale rol in de advisering aan de gemeentelijke directies hoe de College-ambitie waar te maken en geeft daarbij sturing aan de keten Informatisering & Automatisering om daar samen met de diensten uitvoering aan te geven.Werken voor de stad vraagt om een gemeentelijke organisatie die ten dienste staat van inwoners, maatschappelijke partners en bedrijven die samen de stad vooruithelpen. De BPI is vanuit bedrijfsvoering de regisseur die verantwoordelijk is voor de informatievoorziening binnen het gemeentelijke domein Bestuur & Bedrijfsvoering.De BPI is de adviseur van de algemeen directeur en van de directie van de dienst(en) die hij/zij ondersteunt op zijn/haar vakgebied. De BPI coördineert de activiteiten die worden uitgevoerd op het gebied van digitalisering en data voor dat domein om de ambities van het domein waar te maken. En werkt hierbij nauw samen met de Businesspartners van andere bedrijfsvoeringdisciplines en zorgt daarmee voor integrale dienstverlening vanuit de bedrijfsvoering.De BPI stuurt een adviesteam aan van informatie-adviseurs (circa 8-15fte) en de expertisemanager van de functionele beheer-organisatie. Samen met het team (van totaal circa 70 medewerkers) is de BPI verantwoordelijk voor het succesvol laten werken van de keten van informatievoorziening. De organisatie zit midden in de omslag naar het Agile werken in multidisciplinaire teams en de BPI is daarbij mede drager van deze verandering.De BPI is lid van het managementteam I& A en rapporteert hiërarchisch aan de directeur Informatie & ICT en is de eerste adviseur van de algemeen directeur Bedrijfsvoering en de algemeen directeur Bestuursdienst (de gemeentesecretaris).Een zeer uitdagende klus om, samen met collega Business Partners, vorm te geven aan de vernieuwing en professionalisering van de dienstverlening van Informatievoorziening en daarmee in te kunnen spelen op de uitdagingen van een organisatie in een stad in beweging.Profiel van de Business Partner InformatievoorzieningIs zowel een senior strategisch adviseur/informatiemanager als een ervaren manager.Kan adviseren op alle niveaus binnen de organisatie tot en met de Algemene Directie.Heeft strategisch inzicht in politieke en ambtelijke bestuurlijke verhoudingen en het vermogen in dat spanningsveld tactvol en resultaatgericht te opereren.Kan snel een goede inschatting maken van vraagstukken in het primaire proces en de I-opgaven die hieruit voortvloeien.Is gewend om hoogwaardige professionals aan te sturen en weet altijd de gulden middenweg te vinden tussen wat haalbaar is en wat wenselijk. Weet daarbij altijd oog te houden voor de verschillende, soms tegengestelde belangen zodat die expliciet op de tafel komen en daar keuzes in gemaakt kunnen worden.Een teamspeler, verbinder en een goede netwerker.Resultaatgericht, zakelijk, analytisch sterk.Een teammanager met veranderkracht, die eigenaarschap neemt, goed kan organiseren en zijn/haar team verder kan ontwikkelen en professionaliseren.Functie-eisenAcademisch werk en denkniveau.Ruime kennis en ervaring met advisering over Informatievoorziening onderwerpen, organisatie-ontwikkeling en verandertrajecten.Minimaal 5 jaar ervaring in een advies en managementfunctie op strategisch directieniveau en leidinggevende ervaring.Ervaring met het functioneren in een bestuurlijke complexe context.ArbeidsvoorwaardenDe arbeidsvoorwaarden zijn conform schaal 14 van de gemeentelijke CAO en overeenkomstig de zwaarte van de functie.SolliciterenDe gemeente Den Haag laat zich in deze procedure ondersteunen door Paul Fouarge, directeur van FouargePartners Executive Search. Je CV, vergezeld van een motivatiebrief, kun je toezenden aan Paul Fouarge, via het mailadres [email protected] Voor eventuele vragen kun je met hem contact opnemen via: 0651 345 935.

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: