Business Controller – Stichting Nuffic – Den Haag

Stichting Nuffic

We zoeken iemand die zowel de controles uitvoert maar ook oog en gevoel heeft voor de meer zachte kant zoals cultuur en samenwerking. Door deze twee kanten van control te verbinden kan er een goed oordeel gegeven worden over kwaliteit, risico’s en kansen

Naast de ondersteuning van de pijler wordt de business controller ook op Nuffic-brede planning & control producten en verbetertrajecten ingezet. De business controller stelt analyses en actieplannen op, genereert en bespreekt managementinformatie en ondersteunt diverse subsidietrajecten. Daarnaast is de business controller medeverantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van de planning & control cyclus. Daaronder vallen het opstellen van maandkwartaalrapportages, de meerjarenplanning, de begroting en prognoses van de betrokken bedrijfsactiviteiten.

Functieomschrijving

• Je controleert en monitort de kwaliteit van beleids- en investeringsvoorstellen, processen, mutatiedossiers, de jaar- en meerjarenplannen en de begroting van de organisatie.

• Je zorgt voor het analyseren van bedrijfs- en projectresultaten en het samenstellen van betrouwbare, juiste en tijdige managementrapportages.

• Je adviseert de manager van de pijler over wettelijke regelgeving en mogelijke risico’s. • Je vervult een belangrijke adviserende en controlerende rol voor de pijler NL.

• Je bent gericht op het verder brengen van de organisatie, Je bent niet alleen kritisch en onafhankelijk, maar doet ook suggesties en draagt je bij aan de implementatie van verbeteringen.

• Je weet je collega’s mee te nemen in het belang van verbeteringen en het toepassen van de oplossingen.

Wij vragen

• Je hebt een opleiding in het hoger onderwijs afgerond bijvoorbeeld richting bedrijfskunde of bedrijfseconomie, bij voorkeur op WO niveau.

• Je hebt financiële en bedrijfskundige kennis en ervaring opgedaan binnen een maatschappelijke organisatie.

• Je hebt minimaal twee jaarcycli in een organisatie meegemaakt en je kunt snel de essentie achterhalen van complexe problemen; je kunt deze op een abstract niveau analyseren waardoor diepere en bredere inzichten ontstaan.

• Je hebt genoeg zelfvertrouwen om je mening te geven, ook als dit een lastige boodschap is of als deze afwijkend is.

• Omdat je oog hebt voor de verhoudingen binnen een organisatie, uit je deze boodschap tactisch en objectief en zorg je voor een duurzame verbinding met en binnen de organisatie.

• Je hebt brede kennis van en ruime ervaring met financieel beleid, risicomanagement, (stuur)informatie- en kwaliteitsmanagement en procesmanagement.

• Kennis van geldende wet- en regelgeving binnen de onderwijssector is een pre.

• Je hebt inzicht in relevante ontwikkelingen consequenties (risico’s) daarvan voor de (financiële) bedrijfsvoering. Voor de functie zijn de volgende competenties essentieel: analyseren en oordeelsvorming, overtuigen, samenwerken, ondernemerschap en resultaatgerichtheid.

Wij geloven dat inclusief werkgeverschap een bepalende factor is om succesvol te zijn in de doelen die wij nastreven. We willen dat alle collega’s zich thuis voelen bij Nuffic. Door inclusief te werken, brengen we verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten samen. Solliciteer jij bij Nuffic? Dan maakt het ons niet uit of je een rode, gele, blauwe of groene voorkeursstijl hebt, wat je achtergrond is of van wie je houdt. Belangrijk is dat je je enthousiaste zelf meeneemt, dat je bijdraagt aan een inclusieve Nuffic cultuur, dat je geniet van de hectiek binnen onze organisatie en dat je flexibel genoeg bent om hierop in te spelen, zodat we er samen voor kunnen zorgen dat iedere student of leerling toegang heeft tot het opdoen van internationale ervaring.

Wij bieden

• Een fijne werksfeer met veel ruimte om je persoonlijk te ontwikkelen. En je bepaalt grotendeels zelf hoe, waar en wanneer je werkt.

• Je wordt ingeschaald in schaal 11 van de CAO Nederlandse Universiteiten, met een maximum salaris tot € 5.929,- bruto per maand bij een volledige werkweek. Op basis van opleiding en ervaring is een salaris vergelijkbaar met inschaling in schaal 12 bespreekbaar.

• Nuffic kent uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Zo krijg je een vakantietoeslag van 8%, een eindejaarsuitkering van 8,3%, volledige vergoeding woonwerkverkeer met OV tweede klas en meer dan 6 weken vakantie per jaar. En heel handig: je kunt voorwaarden voor elkaar inruilen als dat je beter uitkomt. Bijvoorbeeld salaris voor vakantiedagen of vakantiedagen inzetten voor extra pensioenopbouw of sparen voor een sabbatical leave.

• Je krijgt een dienstverband van 32-38 uur per week voor de duur van een jaar.

• Bij goed functioneren en bij gelijkblijvende bedrijfseconomische vooruitzichten wordt het dienstverband hierna omgezet naar onbepaalde tijd.

Meer informatie en solliciteren

Ons recruitmentproces bestaat uit twee gesprekken, waarvan de eerste gespreksronde online zal plaatsvinden. Voor de kandidaten die worden uitgenodigd voor een 2e gesprek maakt een online assessment deel uit van de procedure. De tweede gespreksronde vindt plaats op ons kantoor te Den Haag. Bescherming van onze doelgroep tegen misbruik, het voorkomen van fraude en het waarborgen van transparantie, objectiviteit en zorgvuldigheid zijn essentieel voor ons. Nuffic accepteert dan ook geen enkele vorm van misbruik van macht of positie. Dit onderwerp komt aan bod in het selectieproces. Het overleggen van een recente Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kan deel uitmaken van de procedure. Aan het einde van ons selectieproces vragen wij ook referenties te overleggen.

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: