Business consultant – Nederlandse Arbeidsinspectie – Den Haag

Nederlandse Arbeidsinspectie

De Nederlandse Arbeidsinspectie in Den Haag heeft stevige ambities om via informatiegestuurd werken meer maatschappelijk effect te bereiken. Onze missie? Meer met informatie! Daaraan levert de business consultant een belangrijke bijdrage.

De ambitie voor informatiegestuurd werken is beschreven in het Meerjarenplan en verwerkt in de I-strategie ‘Meer met informatie’, die beschrijft wat nodig is om de komende jaren een optimale informatiepositie voor inspectiemedewerkers te creëren, zodat de juiste informatie, op het juiste moment en de juiste plaats bij de juiste medewerker beschikbaar is. Onderdeel van de ambitie is om de business meer in positie te brengen zodat deze zelf een goed beeld heeft en kan bepalen welke informatie nodig is om de organisatiedoelen te bereiken.

Dit is een samenspel tussen de vraag- en de aanbodorganisatie, waarbij de afdeling I-Regie een coördinerende, adviserende en borgende rol heeft. De business consultant wordt daarom bij I-Regie ondergebracht.

De business consultant ondersteunt en adviseert de ‘vraagzijde’ van de Nederlandse Arbeidsinspectie (de strategisch en tactisch leidinggevenden in de stuurtafels, programmateams, opsporingsteams en vakgroepen) bij het inrichten van het vraagproces m.b.t. de informatiebehoefte en inrichting van informatiegestuurd werken in het bijzonder. Je werkt samen met de andere business consultants, waarbij je een aantal grote organisatie-onderdelen tot jouw ‘account’ mag rekenen. Daarbij neem je initiatief, adviseer je over de veranderagenda van de vraagzijde en stimuleer je het eigenaarschap. Je werkt voor de ‘vraagzijde’ en je bent de verbindende schakel naar de ‘aanbodzijde’ van de Nederlandse Arbeidsinspectie bij het tot stand komen van de vraag. Waar nodig werk je aan het creëren van draagvlak met oog voor conflicterende belangen. Bij de uitwerking en realisatie van de producten en diensten werk je samen met de collega’s die dit begeleiden. Ook werk je nauw samen met de andere rollen binnen I-regie: de strategisch adviseurs, de portfoliomanager en de enterprise architect. Daarbij is onze organisatie nog volop in ontwikkeling. Daarom denk je ook mee aan de verdere verbetering van rolinvulling van de business consultant en de samenwerking met andere rolhouders in de processen rond vraag en aanbod.

Taken van de business consultant:

Je ondersteunt en adviseert de ‘vraagzijde’ bij het ophalen, formuleren en prioriteren van de Informatiebehoefte in relatie tot de meerwaarde voor de Nederlandse Arbeidsinspectie.
Je begeleidt de ‘vraagzijde’ bij het indienen, realiseren en borgen van IV-opdrachten.
Je ondersteunt I-regie bij het verder ontwikkelen van het ‘IV-vraag-aanbod’-proces samen met informatiemanagers en de collega’s van de vakgroep Analyse en Onderzoek.
Je geeft samen met collega-business consultants vorm aan het verder ontwikkelen van de ‘business consultant’ rol binnen de organisatie.
Je adviseert de ‘vraagzijde’ over de veranderagenda in het kader van informatievoorziening, informatiegestuurd werken en innovatie.
Je werkt (waar relevant) samen met collega’s in het departement of bij inspectiediensten van andere ministeries.
Je rapporteert aan de manager I-regie, adviseert aan de stuurtafel van de ‘vraagzijde’ van jouw aandachtsgebied van de organisatie, en ook aan het MT-IV en het organisatiebrede Tactisch IV-overleg.

Inclusief samenwerken aan een belangrijke missie
Je komt in een organisatie te werken die zich inzet voor een belangrijke missie: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving, streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen waarvoor we ons werk doen.
Met welk perspectief en vanuit welke levenservaring verrijk jij onze organisatie? En wat drijft jou om je in te zetten voor Nederland? We zijn benieuwd naar de ervaringen die jij meeneemt in jouw werk.

Functie-eisen
Je hebt een academisch werk- en denkniveau en hebt een relevante universitaire of HBO studie afgerond.
Je hebt ervaring met informatieanalyse, requirements analyse, business analyse en met het opstellen van business ontwerpen.
Je werkt methodisch en systematisch, en zorgt dat je werkwijze en relevante overwegingen navolgbaar en verifieerbaar zijn.
Je bent organisatiesensitief, kunt goed samenwerken en netwerken, plannen en organiseren en je weet te overtuigen.
Je bent klantgericht, pragmatisch, analytisch sterk, initiatiefrijk, creatief en je bent sterk in communicatie (schrijven, vertellen en luisteren).
Je kunt verbindend en reflectief denken en handelen.
Arbeidsvoorwaarden
Salarisniveau schaal 13
Salarisomschrijving

Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 6786,21 bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek, volgens schaal 13 van de CAO Rijk.

Maandsalaris Min €4.551 – Max. €6.786 (bruto)
Dienstverband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Minimaal aantal uren per week 32
Maximaal aantal uren per week 36
Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen.

De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid houdt van diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van SZW waardoor we optimaal aansluiten bij de behoeften uit de samenleving. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw drive naar maatschappelijk effect.
Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je cv en sollicitatieformulier te vermelden.
Afhankelijk van achtergrond kan gedurende het eerste jaar sprake zijn van salariëring in de aanloopschaal (salarisschaal 12). Tenzij er al sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd binnen de sector Rijk, wordt er bij binnenkomst een tijdelijke arbeidsovereenkomst gesloten. Deze wordt bij wederzijdse tevredenheid na een jaar omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
Ben je een Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Stuur dan jouw sollicitatie uitsluitend in via . Andere sollicitanten kunnen solliciteren met behulp van het sollicitatieformulier via de sollicitatiebutton onderaan deze vacature.
Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Informatievoorziening is verantwoordelijk voor de informatievoorziening en ICT van de Arbeidsinspectie. De afdeling I-Regie voert daarnaast op strategisch niveau de regie op informatievoorziening voor de Arbeidsinspectie.
I-Regie regisseert de vraag naar en het aanbod van inspectiebrede informatieproducten. De afdeling vertaalt het (strategisch) beleid op I-onderwerpen en legt dit vast in een meerjarige informatiestrategie, die de behoeften van de Arbeidsinspectie
verbindt met interdepartementale ontwikkelingen, ontwikkelingen in de markt en
ontwikkelingen bij de samenwerkende (rijks)inspecties.

Nederlandse Arbeidsinspectie

De Nederlandse Arbeidsinspectie staat voor eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen. De Arbeidsinspectie is de toezichthouder op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat toezicht is gericht op de naleving van de wet- en regelgeving over arbeidsomstandigheden, de arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en het sociale zekerheidsstelsel. Daarnaast onderzoekt ze de werking van het stelsel van sociale zekerheid en signaleert ontwikkelingen en risico’s op de beleidsterreinen van het ministerie van SZW. Ook werkt de Arbeidsinspectie op het gebied van pgb- en declaratiefraude als opsporingsorganisatie voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zie voor meer informatie

Nederlandse Arbeidsinspectie

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: