Business analist – Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) – Den Haag

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Een waterschaderegeling, de Corona-Overbruggingslening , innovatiesubsidies, regelingen voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Met uiteenlopende applicaties op verschillende platformen voeren we bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland honderden actuele regelingen uit. Daarmee helpen we de ondernemers in Nederland verder. Vanaf de eerste stappen om regelingen naar aanleiding van Europees of rijksbeleid uitvoerbaar te maken, onderzoek jij als businessanalist welke IV-oplossing daarbij het beste past.
Jij zit als businessanalist in het politieke krachtenveld aan tafel om Europees of rijksbeleid voor zo’n regeling te vertalen naar een IV-oplossing die voor zowel de overheid, de uitvoerende organisatie als de gebruikers werkt.

Dit ga je doen
Je analyseert IV-vraagstukken die voortkomen uit nieuwe of aangepaste wet- en regelgeving. Of naar aanleiding van nieuw of gewijzigd beleid. De ene keer vertaal je jouw bevindingen naar procesmodellen voor de inrichting van de IV-voorziening. De andere keer schrijf je een advies over uitvoerbare oplossingen binnen het concept van een applicatie of applicatieketen. Of je werkt mee aan een businesscase of notitie waarmee strategische beslisorganen de juiste besluiten kunnen nemen. Kortom, een afwisselende functie met impact in een politiek-bestuurlijke omgeving. Je kunt jouw kennis en ervaring op het gebied van business-, stakeholder- en impactanalyse volop benutten.

In jouw rol ben je de sparringpartner voor een van de IMP regisseurs en de schakel tussen onze afdelingen/ICT en de business. Daarbij werk je onder meer samen met experts in de uitvoering, collega’s van analyse en ontwerp, het CIO-office en de applicatie-coördinatoren in de beheerteams. Jij overziet bij elk vraagstuk het hele speelveld van onze organisatie én hebt oog voor de langetermijnstrategie. Welke van onze platformen is bijvoorbeeld het meest geschikt om een IV-oplossing op in te richten? En is de ene IV-oplossing, bruibaar voor de andere regeling?

Als businessanalist kun je betrokken zijn bij een project dat een paar maanden loopt. Maar je kunt ook in de rol van lead-analist enkele jaren werken aan een grote applicatie of applicatie-keten. Samen met jou bekijken we op welke manier jouw kennis en kunde het beste tot hun recht komen voor een economisch sterk en duurzaam Nederland.

Functie-eisen

Jij beweegt je makkelijk in een politiek-bestuurlijke omgeving, weet welke ontwikkelingen er spelen en bent je bewust van de verschillende belangen. Daarbij kun je de kloof overbruggen tussen de gebruikerswensen en de (on)mogelijkheden van de IV- en ICT-wereld. Ook weet je de invalshoeken van aangrenzende disciplines als softwaredevelopment, functioneel beheer en architectuur te betrekken bij je analyses. Met jouw creatieve blik kom je tot geheel nieuwe concepten of weet je nieuwe combinaties te maken tussen bestaande concepten en systemen. En in de adviesrapporten die je schrijft, kun je scenario’s op een begrijpelijke manier uitwerken voor de lezer.

Verder heb je:

Een afgeronde WO opleiding en ruime ervaring als business- of informatieanalist, bij voorkeur bij een overheidsorganisatie of een grote publieke dienstverlener.
Ervaring met requirementsanalyse, BABOK, TOGAF of NORA, en businessarchitectuur.
Ervaring met modellerings- en procesbeschrijvingstechnieken en met het modelleren van IV-processen.
Het vermogen om je snel in te lezen in wet- en regelgeving om die vervolgens te kunnen toepassen.
Ervaring met lean- en agile-methodieken.

Competenties:

Analyseren
Creativiteit
Netwerken
Omgevingsbewustzijn
Overtuigingskracht
Plannen en organiseren
Organisatiesensitiviteit
Arbeidsvoorwaarden
Salarisniveau schaal 12
Maandsalaris Min €4.092 – Max. €6.045 (bruto)
Dienstverband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Minimaal aantal uren per week 32
Maximaal aantal uren per week 36
Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

RVO ondersteunt het ‘hybride werken’. Ons uitgangspunt is, dat je vanaf iedere locatie je werk kunt doen (vanuit huis, op kantoor of elders). Jouw aanwezigheid op een RVO-vestiging zal in nader te omschrijven situaties echter gewenst kunnen zijn. Voor deze functie zal dat naar verwachting gemiddeld 2 dagen per week zijn.

Een Assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Onderdeel van RVO is de afdeling Informatiemanagement en Procesontwerp (IMP). Binnen deze afdeling zijn alle strategische, tactische en operationele regie- en beheertaken op het gebied van de informatievoorziening belegd.

Kennisteams Analyse en Ontwerp
IMP bestaat uit een twaalftal teams, waaronder twee kennisteams Analyse en Ontwerp. Bij deze teams werken vijftig ambtelijke medewerkers en momenteel ook nog veel extern ingehuurde collega’s. Je werkt in wisselende projecten of verricht analyses voorafgaand aan projecten. Om je informanten te spreken, werk je regelmatig op een andere vestiging buiten je standplaats. Ook goed voor je netwerk, trouwens.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

RVO is een inclusieve werkgever die diversiteit omarmt. We maken ons hard voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht huidskleur, afkomst, religie, nationale afkomst, seksuele geaardheid, leeftijd, staatsburgerschap, burgerlijke staat, beperking of genderidentiteit. We streven ernaar om onze verschillen optimaal te benutten zodat we creativiteit, innovatie en talentontwikkeling kunnen stimuleren.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen adviseren over de toepassing van wet- en regelgeving en handelen bezwaar en beroepen af binnen de ruimte die wet- en regelgeving biedt. Ook zijn ze betrokken bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving.

En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: