Beleidsmedewerker OV en Spoor – Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat – Den Haag

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Functie­omschrijving

Als beleidsmedewerker MIRT & Oude Lijn speel jij een belangrijke rol in de totstandkoming van projecten voor de bereikbaarheid van morgen. De woningbouwcrisis is één van de meest urgente vraagstukken van deze tijd. De ambitie is om tussen nu en eind 2030 zo’n 900.000 nieuwbouwwoningen te realiseren. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Den Haag heeft als doel dat de bewoners van al deze nieuwe woonwijken duurzaam, veilig en soepel naar hun werk, studie, familie of sport kunnen gaan. Goed openbaar vervoer is voor veel mensen essentieel om zich te verplaatsen. Wat ga je doen als beleidsmedewerker?In het najaar 2022 zijn vele miljarden bestemd om de 900.000 nieuwe woningen in zo’n zeventien grootschalige woningbouwlocaties en daarbuiten bereikbaar te maken. Het Rijk en decentrale overheden hebben afspraken gemaakt over (onderzoeken naar) een goede bereikbaarheid van de te bouwen woningen, met auto, ov, fiets. Deze afspraken zijn gemaakt in alle delen van het land en worden in de komende jaren verder uitgewerkt. Als beleidsmedewerker lever je een belangrijke bijdrage aan de coördinatie van het gehele pakket aan afspraken en enkele concrete projecten, waarvoor je als projectbegeleider of opdrachtverlener optreedt. Specifiek voor de verbetering van de spoorlijn en stations tussen Leiden-Den Haag-Rotterdam-Dordrecht; de zogenoemde Oude lijn ben je het aanspreekpunt binnen IenW en naar buiten. Daarnaast kun je denken aan projecten zoals de regio-expres tussen Arnhem en Winterswijk, kleine en grotere aanpassingen aan stations zoals Zwolle of aanpassingen aan het spoor om meer treinen te kunnen laten rijden op de bestaande trajecten. Uiteraard doen we dit niet alleen. In de projecten houd je rekening met andere belangen en afwegingen rond bodem en water, leefbaarheid, natuur, stikstof, klimaatadaptatie en een (duurzame) energievoorziening. Om al deze belangen goed mee te nemen, werk je nauw samen met andere directies binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, ProRail en NS en uiteraard de regionale overheden. Tenminste twee keer per jaar leidt dit tot politiek-bestuurlijke besluitvorming in bestuurlijke overleggen, het Bestuurlijk overleg Leefomgeving en het Bestuurlijk overleg MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport). Wat wordt jouw belangrijkste focuspunt als beleidsmedewerker? Algemeen het leveren van een bijdrage aan het MIRT-proces: het bestuurlijke besluitvormingstraject met de regio’s over projecten die uit het Mobiliteitsfonds worden betaald; het leveren van input voor bestuurlijke overleggen, nota’s aan bewindspersonen, Kamerbrieven en Kamerdebatten. MIRT en woningbouw: het coördineren en monitoren van de voortgang van de in het najaar gemaakte afspraken op ov en spoor en erop toezien dat deze gebundeld toegezegde middelen ook op de juiste manier besteed worden wat betreft het ov en spoor; het bijdragen aan het onderzoek van specifieke ov en spoortrajecten in een landsdeel als gedelegeerd opdrachtgever (denk aan stations, en enkele concrete projecten). Oude Lijn het vervullen van de dagelijkse opdrachtgeversrol van de omvangrijke MIRT-verkenning Oude lijn tussen Leiden-Den Haag-Rotterdam-Dordrecht; daarbij houd je nauw contact met de projectleiders en stakeholders, geef je advies voor de overleggen van directeuren en bestuurders, voorzie je in overzicht in de voortgang en beheer je de financiën en rapporteert over het projecten aan de bewindspersonen en de Kamer.

Functie-eisen

je hebt een academisch werk- en denkniveau en enkele jaren werkervaring; je bent in staat om rekening te houden met verschillende belangen zonder jouw eigen belangen uit het oog te verliezen; je bent in staat om overzicht te houden en te structureren en vanuit daar tot scherp advies te komen; je bent nieuwgierig en hulpvaardig.

Arbeids­voorwaarden

Salaris­niveau schaal 12 Maand­salaris Min €4.092 – Max. €6.045 (bruto) Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd Contract­duur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

De eerste gesprekken vinden plaats rond 3 april

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: