Assetmanager – Rijksvastgoedbedrijf (RVB) – Scheveningen

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

De energiecrisis, capaciteitstekorten op de markt, stikstofproblematiek, woningnood; het zijn allemaal actuele maatschappelijke thema’s die ook het werken binnen het Rijksvastgoedbedrijf raken en zorgen voor verandering binnen de organisatie. Het raakt onze processen en de kaders voor de uitvoering. Daarmee raakt het ook het werk van de assetmanager. Wat is de huidige staat van een vastgoedobject? Hoe kunnen we de beleidsdoelstellingen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, in dit pand zo effectief en efficiënt mogelijk bereiken, rekening houdend met de actuele thema’s? Het zijn de belangrijke vragen waarover jij je buigt als assetmanager bij de sectie Assetmanagement Kantoren van het Rijksvastgoedbedrijf. Een uitdagende functie? Reken maar! Jij wordt medeverantwoordelijk voor de grootste en meest unieke vastgoedportefeuille van Nederland.Je krijgt een aantal panden onder je hoede waarvoor je als eigenaar optreedt. Binnen de sectie Kantoren voeren we het assetmanagement uit voor ruim 2 miljoen m2 kantoorpanden, zowel in eigendom als gehuurd, waarin een grote diversiteit van overheidsorganisaties is gehuisvest. Van de hoofdzetels van de ministeries in Den Haag tot aan de regionale kantoren van de uitvoeringsorganisaties van de rijksoverheid zoals de Belastingdienst of Rijkswaterstaat in Heerlen of Groningen, en alles ertussenin. Voor welke objecten jij ook verantwoordelijk wordt, jij zorgt er met een variatie aan taken voor dat het vastgoed blijvend inzetbaar is voor het doel waarvoor het bestemd is.Je zorgt ervoor dat de gegevens over het vastgoed altijd up-to-date zijn, dat noemen wij Basis op Orde; van de vierkante meters, de informatie over de verhuurcontracten en de leegstand tot aan de informatie over de verhurende partijen van de huurpanden in je portefeuille. Daarnaast sluit je verhuurcontracten af en adviseer je pandgebruikers over huisvestingsoplossingen.Je bent de schakel tussen het strategisch portefeuillebeleid en de projectenorganisatie. Je vertaalt de klantwensen en beleidsdoelstellingen naar assetplannen waarin je aangeeft welke aanpassingen en investeringen er nodig zijn om jouw pand te laten voldoen aan de kwaliteit en functionaliteit die vereist wordt. Je werkt samen met onder meer instandhoudingsadviseurs en objectmanagers om vorm te geven aan het instandhoudingsplan en investeringsprogramma voor je panden.Je hebt de rol van assetmanager en vanuit deze rol geef je opdracht aan de projectleider van de uitvoerende directies. Zijn er plannen voor een vastgoedobject, bijvoorbeeld om de verouderde technische installaties te vervangen op een van de verdiepingen? Moet een huurovereenkomst worden verlengd? Wordt een gebouw juist afgestoten? Of wordt het complete inbouwpakket vervangen om te voldoen aan de eisen van het hybride werken? Dan leid jij de initiatieffase t/m de projectstartup van zo’n project in goede banen, voordat je deze opgave overdraagt aan de projectmanager. Na deze overdracht blijf je wél in beeld; Vanuit je rol als eigenaar houd je toezicht op de kaders en vooraf opgestelde uitgangspunten van het project.Een deel van de portefeuille van het Rijksvastgoedbedrijf bestaat uit huurpanden. Hierbij fungeer jij als het aanspreekpunt van de pandeigenaar en voer je het contractmanagement uit. Zo hebben jullie contact over de performance van het pand en spreek je de verhuurder aan op het nakomen van verplichtingen. Bij alles wat je doet, kun je altijd terugvallen op de medewerker assetmanagement, die jou ondersteuning biedt bij alle taken. Kortom: je krijgt de kans om op vele fronten van grote toegevoegde waarde te zijn voor het Rijksvastgoedbedrijf. En daar plukken de gebruikers van de panden die wij bezitten en verhuren de vruchten van.Functie-eisenJe denk en werkniveau ligt op HBO/WO-niveau op basis van een relevante (universitaire) opleiding (zoals vastgoedmanagement of bestuurskunde).Je hebt ervaring als assetmanager en kennis van de economische, juridische en financiële aspecten bij (vastgoed)vraagstukken.Je bent in staat om een project van de initiatieffase tot en met de projectopdracht met succes vorm te geven en kunt heldere (advies)rapportages schrijven.Je hebt inzicht in de feitelijke werking van een organisatie en een goed gevoel voor onderlinge verhoudingen, belangen en het gedrag van mensen.Je bent makkelijk in de omgang, weet wie je voor je hebt en past je (mondelinge en schriftelijke) communicatie daarop aan.Je staat stevig in je schoenen en houdt het hoofd koel onder druk, gaat gestructureerd te werk en kunt hoofd van bijzaken onderscheiden.Je kunt een netwerk opbouwen en onderhouden.ArbeidsvoorwaardenSalarisniveau schaal 11Maandsalaris Min €3.503 – Max. €5.343 (bruto)Dienstverband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijdMinimaal aantal uren per week 36Maximaal aantal uren per week 36Overige arbeidsvoorwaardenNaast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.BijzonderhedenDe sollicitatiegesprekken vinden doorlopend liefst fysiek plaats in Arnhem, Utrecht of Den haag vanaf week 47.Mogelijk is voor de uitoefening van je werkzaamheden bij het Rijksvastgoedbedrijf (in de toekomst) een veiligheidsonderzoek aan de orde. We gaan ervan uit dat je daaraan meewerkt.Omdat we duurzaamheid stimuleren, reizen we zoveel mogelijk met het openbaar vervoer. Je krijgt daarom van ons een ov-kaart voor woon-werkverkeer en dienstreizen. Voor locaties die niet goed te bereiken zijn met het ov zijn bedrijfsauto’s beschikbaar.Bij het Rijksvastgoedbedrijf werken we onafhankelijk van tijd, plaats en apparaat. Je overlegt met je directe teamleden en sectiehoofd hoe je hier invulling aan geeft. Het kan dus ook zijn dat je af en toe op een andere locatie of thuis werkt.Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.Meer over de functiegroep Expert Vastgoed en InfrastructuurDoor het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.Meer informatie op Functiegebouw RijksoverheidMeer over jouw toekomstige afdelingDe directie Vastgoedbeheer is verantwoordelijk voor het beheer van de gebouwen, gebouwgebonden (technische) installaties, terreinen en gronden van het Rijksvastgoedbedrijf, zowel in de fase van (tijdelijk) gebruik als leegstand. Hierbinnen vervult de afdeling Assetmanagement de rol van eigenaar of pand en/of objectniveau. De afdeling bestaat uit zeven secties: Relatiemanagement, Assetmanagement Veiligheid en Justitie, Assetmanagement Kantoren, Assetmanagement Specialties en Bijzondere Specialties, Assetmanagement Defensie en Omgevingsmanagement.Sectie Asset KantorenDe sectie Assetmanagement Kantoren vervult de rol van eigenaar van de rijkskantoren uit de portefeuille van het Rijksvastgoedbedrijf. De portefeuille bestaat uit ruim 200 panden met een totaal metrage van ruim 2 miljoen m2. In deze kantoren zijn alle administratieve organisaties van de departementen gehuisvest, zoals de Belastingdienst, Rijkswaterstaat, Sociale Zaken, VWS. De kantoren zijn verspreid over geheel Nederland.Sectie assetmanagement Kantoren werkt nauw samen met de portefeuillemanagers van de directie Portefeuillestrategie en Portefeuillebeleid. Zij verstrekken ons de portefeuilleplannen met o.A. kaders, de assetmanager vertaalt het kader naar een assetplan voor het pand. De assetmanager heeft daarnaast een adviserende rol richting de portefeuillemanager door aan te geven welke kansen, risico’s, mogelijkheden en onmogelijkheden er zijn met betrekking tot het pand. Zo zorgen wij ervoor dat het vastgoed blijvend inzetbaar is voor de bestemming die het heeft; dat is ons doel. We stellen behoefteplannen op, die we vertalen naar meerjarenonderhouds en investeringsprogramma’s. We onderhouden daarbij nauwe contacten met onze gebruikersAssetmanagement en de organisatie om ons heen is in beweging, we ontwikkelen ons meer en meer tot een integraal manager die niet alleen de focus heeft op het pand maar ook de relatie legt tussen het pand, de buitenruimte en de omgeving van het pand. Daarnaast is een beweging ingezet om de assetmanager Kantoren, vanuit de eigenaarsrol, meer en meer de positie te geven als intern opdrachtgever voor de uitvoerende directies binnen onze organisatie.Onze sectie bestaat uit ongeveer 20-25 collega’s, een mix van (coördinerend, senior, medior en junior) assetmanagers en medewerkers assetmanagement die betrokken zijn bij hun werk én prettig samenwerken. De sectie is verdeeld in drie kleinere teams op basis regionale verdeling van het vastgoed; team Noord, team Zuid-Midden en team Zuid-West. Je gaat aan de slag in een dynamische en soms hectische omgeving, waar iedereen hard werkt om de doelen te bereiken en tegelijkertijd altijd bereid is een ander te helpen.Rijksvastgoedbedrijf (RVB)Het Rijksvastgoedbedrijf, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is de grootste opdrachtgever in Nederland op het gebied van vastgoed. Wij zijn een professionele organisatie met een enorme hoeveelheid beschikbare kennis en ervaring. We beheren ruim 12 miljoen vierkante meter gebouwen en circa 89.000 hectare grond. Onze medewerkers ontwikkelen en beheren onder meer rechtbanken, kazernes, magazijnen, kanto

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: