Adviseur indirecte belastingen – De Belastingdienst – Den Haag

De Belastingdienst

Een brug bouwen tussen beleid en uitvoering? Als adviseur indirecte belastingen adviseer je de politieke en ambtelijke leiding over de vormgeving van fiscale wetgeving. En buig je je over de verbetering van uitvoeringsprocessen. Een baan in het middelpunt van de politieke dynamiek en actualiteit in Den Haag.

Dit doe je bij de Belastingdienst
Jij richt je op de meest actuele ontwikkelingen rondom de indirecte belastingen, waaronder de btw, overdrachtsbelasting, milieubelastingen, erf- en schenkbelasting, kansspelbelasting en BPM.

Samen met collega’s van de directie Fiscaal-Juridische Zaken coördineer je uitvoeringsvraagstukken die zich afspelen in een politiek-bestuurlijke context. Deze onderwerpen bekijk je vanuit verschillende invalshoeken. Jij vindt de rode draad en weet ze te verbinden. Vervolgens maak je uitvoeringstoetsen, bijvoorbeeld rondom voorgenomen fiscale wetgeving.

Maar je doet nog veel meer. Zo creëer je actieve betrokkenheid bij relevante directies binnen de Belastingdienst. Zijn er tegengestelde belangen? Dan stel je gerichte oplossingen voor. En je brengt niet alleen de uitvoering bij het beleid, maar ook het beleid bij de uitvoering. Zo vorm jij de verbinding tussen operationele onderdelen van diverse directoraten van het ministerie van Financiën én andere departementen.

Een bijzondere baan, omdat
• Je aan de slag gaat met actuele thema’s in een dynamische omgeving. Dat brengt iedere dag nieuwe uitdagingen met zich mee.
• Je als gesprekspartner van verschillende stakeholders zorgt voor verbinding.
• Je uitgedaagd wordt om snel te schakelen, prioriteiten te stellen en om te gaan met onverwachte situaties.
• Je een interessant netwerk binnen én buiten de Belastingdienst opbouwt.
• Je bekend raakt met EU besluitvorming.

“Ons werk maakt impact en staat volop in de schijnwerpers. Het gaat namelijk over actuele thema’s op het snijvlak van politiek, beleid en uitvoering. Dat vraagt om creatieve oplossingen voor complexe, uitdagende vraagstukken.” Devi, plaatsvervangend afdelingshoofd Uitvoeringsbeleid.

Wanneer past deze baan bij je?
• Je hebt wo-werk- en -denkniveau, en bij voorkeur een fiscale achtergrond.
• Je hebt relevante werkervaring, bij voorkeur bij een grote uitvoeringsorganisatie of een beleidsdepartement.
• Je bent op de hoogte van nationale en internationale politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in het fiscaal domein.
• Je spreekt en schrijft goed Nederlands.
• Je bent vakvolwassen, houdt van onverwachte wendingen, kan prioriteiten stellen en levert volgens de afspraken.

Jouw competenties
• netwerken
• overtuigingskracht
• bestuurssensitiviteit
• samenwerken
• flexibiliteit

De afdeling – Concerndirectie Uitvoerings- en Handhavingsbeleid

Als concerndirectie is Uitvoerings- en Handhavingsbeleid (UHB) verantwoordelijk voor het stellen van kaders, het formuleren van beleid en het beschikbaar stellen van instrumenten. Hierbij gaat het om kaders en beleid met betrekking tot uitvoering, handhaving en internationale activiteiten. UHB bereidt de besluitvorming voor over op strategisch niveau te maken keuzes en fungeert als schakel tussen politiek en uitvoering. UHB signaleert ontwikkelingen op deze terreinen en legt voorstellen voor verandering aan de juiste besluitvormingstafels voor. Ook is UHB aanspreekpunt voor politiek-bestuurlijke aangelegenheden. UHB coördineert de uitvoeringstoetsen en is -samen met concerndirectie Fiscale en Juridische Zaken – aanspreekpunt voor de collega’s van het directoraat-generaal Fiscale Zaken.

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: