Pedagogisch medewerker Ambulante Daghulp 24 -32 uur – Jeugdformaat – Den Haag

JobID=3c0.13

Wil je kinderen begeleiden in hun vertrouwde omgeving dan heeft Jeugdformaat de ideale baan voor jou!

Je gaat werken met kinderen en gezinnen, waarbij twijfels of zorgen zijn over de ontwikkeling. De kinderen hebben om verschillende redenen hulp nodig. Vaak is er sprake van opvoed- of ontwikkelingsproblemen, onveiligheid in gezinnen, sociaal emotionele problemen en gedragsproblemen.

We vinden het bij Jeugdformaat belangrijk de hulp zoveel mogelijk te bieden in de eigen vertrouwde omgeving van het kind en het gezin, dus bijvoorbeeld thuis en op school. We vinden het belangrijk om ook het netwerk van het gezin hierbij te betrekken.

Kerntaak van de ambulante pedagogisch medewerker is het bieden van praktisch pedagogische ondersteuning in diverse trajecten, waarin je outreachend werkt: observeren en ondersteunen van kind en leerkracht in de klas, bieden van ondersteuning van kind en ouders bij gezinnen thuis, uitvoeren van begeleide bezoeken. In alle gevallen werk je samen met een ambulant hulpverlener A of B die de regie heeft op het traject binnen Jeugdformaat. Daarnaast werk je regelmatig ook met een gedragswetenschapper, logopedist, fysiotherapeut, het onderwijs en andere externe partners.

Door jouw ervaring weet je hoe je met gezinnen moet omgaan en vind je het leuk om op verschillende locaties te werken. Je staat stevig in je schoenen en bent flexibel inzetbaar qua doelgroep én werktijden (ook buiten de 9 tot 17.00 werktijden en deels in de weekenden). Je bent gericht op samenwerking in het belang van het kind. Je bent bereid om kritisch naar jezelf te kijken en te leren van situaties.

Lees meer…