ervaren commissaris – Nationaal Register – Den Haag

JobID=3c0.11

Lid Raad van Toezicht HWW zorg – profiel Financieel en Vastgoed
• Lid Raad van Toezicht HWW zorg – profiel Financieel en Vastgoed

HWW zorg is een grote verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg (VVT-)aanbieder in Den Haag. Zij hebben als missie dat ze onderscheidende zorg willen leveren aan de inwoners van Den Haag. Zorg die cliënten en verwijzers elkaar aanbevelen, die financiers het vertrouwen geeft om afspraken over te maken en die medewerkers trots laat zijn op de klantgerichte en professionele dienstverlening waarover zij zich ambassadeur voelen.

Lid Raad van Toezicht – profiel Financieel en Vastgoed
Gezocht wordt naar een ervaren lid Raad van Toezicht met kennis van ontwikkelingen in de intra- en extramurale zorg, zorgvastgoed en op financieel terrein.

Het gezochte lid van de Raad van Toezicht is een finance professional, CFO, financieel expert, heeft kennis en ervaring op het gebied van vastgoed en heeft bij voorkeur ervaring (opgedaan) in een vergelijkbare, qua omvang, maatschappelijke organisatie.

Hij of zij is goed bekend met de langdurige zorg(sector) en de actuele maatschappelijke discussie op dit terrein. Hij of zij heeft gevoel voor de dynamiek in een complexe organisatie. Als persoon geeft hij of zij ruimte in het team en is tegelijkertijd positief-kritisch en stimulerend richting bestuur als het gaat om de bedrijfsvoering, investeringsbeslissingen, audit & compliance en administratieve processen. Hij of zij is communicatief sterk.

Bij de selectie zal aandacht worden besteed aan bovengenoemde punten alsmede de regionale inbedding van de kandidaat.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

High Level Toezicht – voor de ervaren commissaris

Lees meer…