Ambulant hulpverlener Ouderschap Blijft – Jeugdformaat – Den Haag

JobID=3c0.11

Wil jij je ontwikkelen en specialiseren bij Ouderschap Blijft? Word dan bemiddelaar in een bevlogen team met betrokken collegas.Wij zorgen ervoor dat ouders hun kinderen weer centraal stellen, leren hun onderlinge strijd als ex partners los te laten en te groeien naar volwassen Ouderschap.

Ons doel is ouders weer te laten communiceren als OUDER in ouderschap en het ex-partnerschap los te (leren) laten. Zo werken we toe naar een situatie waarin een kind zich vrij en onbelemmerd kan ontwikkelen met en bij beide ouders. Waarbij toegekomen wordt aan een soepele communicatie en samenwerking tussen beide ouders. Afspraken rondom het contact met beide ouders en de opvoeding gaan we vastleggen (indien van toe passing) in een zorgregeling in overeenstemming van beide ouders..

Met de methodiek Ouderschap Blijft dragen wij eraan bij dat kinderen veilig kunnen opgroeien met gescheiden ouders.

Dit ben jij

  • Jij bent sterk in het voeren van bemiddelingsgesprekken met gescheiden ouders, zodat zij het ouderschap weer op kunnen pakken en samen afspraken kunnen maken in het belang van het kind over de opvoeding, verzorging en het opstellen van een zorgregeling/ouderschapsplan;
  • Jij verbetert de communicatie tussen de ex-partners, om ontwikkelingstagnatie en/of loyaliteitsconflicten bij het kind te voorkomen of beëindigen;
  • Jij creëert een veilige gespreksomgeving, waarbij je bemiddelt tussen conflicterende ouders en je de-escaleert zo nodig;
  • Jij kunt een begeleide omgang met het kind en ouders vormgeven en je stimuleert het contact herstel tussen kind en ouder. Bovendien begeleid je ouders naar een onbegeleid contact;
  • Jij voert gemakkelijk gesprekken met kinderen. Het belang van het kind staat immers centraal;
  • Je begrijpt wat voor impact een scheiding teweeg kan brengen. Je kunt goed omgaan met weerstanden, meerzijdige partijdigheid en conflictsituaties;
  • Je kunt goed observeren en je bevindingen/doelen kort en bondig vastleggen in rapportages

Lees meer…