Adviseur ict – Nictiz – The Hague

JobID = 2b0.07

✅ Wat ga je doen: Je gaat bijdragen aan hetontwikkelen van visie en beleid op het gebied van zorg en ICT. Jeopereert te midden van de actualiteit, waarbij je een fundamentelerol speelt bij het realiseren van digitale uitwisseling vanzorggegevens. Dit doe je door onder andere in gesprek te gaan methet ministerie van VWS, nationale instituten, koepelorganisaties enzorginstellingen. Ook voer je ond…

Lees meer…